ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ទូរស៍ព្ទ​ ឫ ឆាត
text.skipToContent text.skipToNavigation

Title

If you’re like thousands of others each year, you may have arrived in Australia after having been to one of IDP’s offices in their home country. What’s important to know is that even though your course may have started, there are people here in your local IDP office who care just as much about you as your counsellor did in your home country when you first applied for your course.

Enter Second Paragraph Here

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍សហរដ្ធអាមេរិក

អាហារូបករណ៍ Fulbright អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញវិជ្ជាជីវៈវ័យក្មេង និងសិល្បករមកពីបរទេសសិក្សា និងធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

ស្រាវជ្រាវបន្ថែម

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី