ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

បដិសេធ

បានព្យាយាមធ្វើឱ្យព័ត៌មានភាពត្រឹមត្រូវតាមដែលអាចធ្វើបានព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះគឺសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងការអប់រំ ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយស្មោះត្រង់ដោយគ្មានការបញ្ជាក់ឬការធានា។ មិនមានការធានាដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យចំពោះភាពត្រឹមត្រូវឬរូបិយប័ណ្ណ នីមួយៗនៅលើគេហទំព័រទេ។

អ្នកដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលត្រូវការការបញ្ជាក់ព័ត៌មានណាមួយគួរតែសំដៅទៅលើប្រភពព័ត៌មានរបស់ IDP សម្រាប់គេហទំព័រនេះ។ IDP មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ណាមួយដែរ។ ខណៈពេលដែល IDP នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាការស្វែងរកនិងសុចរិតភាពនៃធនធានរបស់គេហទំព័រ  វាមិនអាចធានាថានឹងមានជានិច្ច ឬមិនមានបញ្ហាណាមួយរួមទាំងមេរោគ។ អ្នកប្រើប្រាស់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះនៅពេលចូលប្រើ។ ការប្រើប្រាស់ទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យរបស់អ្នកប្រើ។

IDP បានផ្តល់នូវតំណភ្ជាប់ អត្ថបទនីមួយទៅនឹងគេហទំព័រជាច្រើនផ្សេងទៀតជាសេវាកម្មដល់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ សេវាកម្មនេះមិនមានន័យថា IDP គាំទ្រតំបន់ឬសម្ភារៈទាំងនោះទេ។ IDP មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើតំណភ្ជាប់ទៅទំពរ័បន្ទាប់ ដែលត្រូវគិតថ្លៃពាណិជ្ជកម្មទេ។ អ្នកប្រើប្រាស់នីមួយៗត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការចោទប្រកាន់ណាមួយដែលការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេអាចកើតមានឡើង

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?