ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Popular courses to study abroad

Planning to start your study abroad journey but have yet to choose a course? Whether it's for undergraduate, postgraduate or foundation pathways, we've done the research and curated a list of courses that are popular with Cambodian students.

Popular courses to study abroad

Depending on your preference, aspiration and goal, find out more about your course of choice and discover what it's really about. Better yet, make an appointment with one of our counsellors to help you decide on the most ideal course and university!

 អត្ថបទផ្សេងៗ

ដំបូន្មានអំពីវគ្គសិក្សា

ការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជារបស់អ្នកគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់ព្រោះវាអាចនាំអ្នកទៅកាន់ផ្លូវអាជីពនៃក្តីសុបិន្តរបស់អ្នក។ ដូច្នេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងធ្វើការជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវ។

គន្លឹះសិក្សា

ការរៀបចំដើម្បីទៅសិក្សានៅបរទេសអាចជាការពិបាក។ ក្រុមការងារអប់រំ IDPមានអ្នកជំនាញក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការសិក្សានៅបរទេស។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?