ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

So much more than a place to stay…

At Urbanest we have more than 10 years of experience designing, building and running communities specifically designed for students 

We find great locations taking into account close proximity to transport links, universities and social centres. 

Great Value Rent

Water, electricity, contents insurance and unlimited internet are all included in your weekly rent so there won’t be any unexpected costs.

So much more to experience…

Each Urbanest property operates a monthly uLife events calendar providing a range of free activities including pizza nights, cooking classes, resume writing workshops and more. These free events are great fun and they help our residents to explore their new city and meet fellow students from countries from across the globe to enrich their experience.

So much more peace of mind…

Living out of home can be a daunting experience for any student, so that is why we are focused on the importance of residents feeling part of the Urbanest community. 

Parents can also rest easy knowing their child's safety is a priority when they live at Urbanest. Our buildings are safe and secure, with a 24/7 onsite team at every Urbanest property has swipe-card access into the building, lifts and bedrooms. 

Our uGuarrantee means that you can book with confidence knowing there will be no financial hardship if you end up without a visa or spot with the University.# 

So much less to worry about…

Our all-inclusive weekly rent includes water, electricity, contents insurance and unlimited internet, so residents can focus on study and there won't be any unexpected costs!

Urbanest operates 14 properties in Australia, located in Adelaide, Brisbane, Melbourne and Sydney.  At Urbanest you have everything you need to enjoy your time and stay at university.

Our property facilities include:

 • On-site gyms
 • TV/Games rooms
 • Cinema rooms
 • Imac stations and/or Study spaces
 • BBQ areas 
 • Outdoor courtyard or terraces
 • Social spaces
 • Pool tables
 • Vending machines
 • Laundry
 • Secure Bike Storage
 • Swipe card access

 

To find out more, follow us @urbanestau

#For full terms and conditions visit urbanest.com.au/uGuarantee

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?