ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Cohort Go ជាមួយស្ថាប័ន IDP 

សេវាកម្ម Cohort Go គឺជាវិធីសាស្រ្តក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ដែលមានលក្ខណៈជាសកល ដែលផ្តល់ជូននៅតម្លាភាព ភាពឆ្លាយវ័យ និងភាពងាយស្រួលសម្រាប់អោយអ្នកទូទាត់ថ្លៃសិក្សាអន្តរជាតិរបស់អ្នក។

សិស្ស និស្សិតអាចធ្វើការសន្សំប្រាក់ពីថ្លៃសិក្សាទាំងមូល ថ្លៃស្នាក់នៅនានា និងថ្លៃសេវាអប់រំដទៃទៀតដោយធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ជាមួយរូបិយប័ណ្ឌក្នុងស្រុកជាមួយប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់របស់ស្ថាប័ន IDP ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង និងមិនមានការយកថ្លៃសេវាបន្ថែមខាងក្រៅនោះទេ។

តើសេវានេះដំណើរការបែបណាទៅ

ដោយមានការសហការគ្នារវាងដៃគូរដែលគួរអោយជឿទុកចិត្តជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ លោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ឌក្នុងស្រុក ហើយពួកយើងនឹងធ្វើការនាំរូបិយប័ណ្ឌនេះទៅកាន់ទូទាំងពិភពលោក។

ជំហានទី1៖ សូមបញ្ចូលព័ត៌មានបង់ប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់របស់ស្ថាប័ន IDP ឬពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ស្ថាប័ន IDP

ជំហានទី2៖ ពួកយើងនឹងធ្វើការផ្តល់យោបល់ទៅលើស្ថាប័នដែលអ្នកគួរដាក់ប្រាក់ចូលទៅតាមវិធីសាស្រ្តក្នុងការទូទាត់ប្រាក់់ដែលអ្នកបានជ្រើសរើស

ជំហានទី3៖​ នៅពេលក្រុមការងារទទួលបានប្រាក់របស់អ្នក ពួកយើងនឹងធ្វ់ើប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក

ជំហានទី4៖ តាមដានដំណើរការនៃការទូទាត់ប្រាក់ជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ និងទាន់ពេលវេលា។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសសេវាកម្ម Cohort Go?

គ្រប់ការទូទាត់ជាមួយសេវាកម្ម Cohort Go គឺផ្តល់ជូនជាមួយអត្រាការប្រាក់ដែលគួរជាទីពេញចិត្ត និងមិនមានថ្លៃសេវាបន្ថែមយ៉ាងពិតប្រាកដ។

 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ចុងក្រោយបំផុតដែលល្អសម្រាប់អ្នក
 • ទូទាត់ជាមួយវិក័យប័ត្រអប់រំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ
 • គ្រាន់តែតម្រូវអោយអ្នកដាក់លុយក្នុងស្រុកយ៉ាងសាមញ្ញ ហើយគ្រប់ជំហានបន្ទាប់ជាការងាររបស់ពួកយើង
 • ធានាការទូទាត់ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រឹមតែ 3 ទៅ 5 ថ្ងៃរួចរាល់ជាស្រេច
 • ធានាអត្រាការប្រាក់រហូតទៅដល់ 72 ម៉ោង
 • មិនមានគិតសេវាបន្ថែម
 • តាមដានដំណើរការនៃការទូទាត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ និងជាក់ស្តែង
 • ទទួលបានការទុកចិត្ត និងស្របជាមួយ Australian Financial Service License
 • ក្រុមការងារដែលមានភាពលេចធ្លោចាំឆ្លើយតបនៅសំនួរដែលអ្នកមាន។

ពួកយើងទទួលបានទំនុកចិត្តខ្ពស់

ទទួលបានការធានាសុវត្ថិភាព គឺផ្តល់អោយមនុស្សគ្រប់រូបនៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរៀនសូត្រ និងបន្តដំណើរទៅមុខយ៉ាងងាយស្រួល ដោយជឿទុកចិត្តថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេគឺមានសុវត្ថិភាព។ ពួកយើងហៅវាថាជាសុខសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្ត។

ដំណោះស្រាយរបស់យើងគឺមានសុវត្ថិភាព រឹងម៉ាំ និងបង្កើតឡើងមកសម្រាប់សិស្ស និស្សិតផ្ទាល់តែម្តង។

ជាមួយសេវាកម្ម Cohort Go ពួកយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតដើម្បីធានាថារាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកមិនត្រូវបានបែកធ្លាយ។  ប្រព័ន្ធដំណើរការ​ និងបណ្តាញរបស់ពួកយើងមានភាពរឹងម៉ាំ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមវិស្វករដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ដើម្បីធានាជូននូវឃ្លាំងស្តុកព័ត៌៌មានដែលសុវត្ថិភាពបំផុត។

ពួកយើងក៏ទទួលបានបញ្ញាប័ត្រពី Australian Financial Services និងធានានូវសុវត្ថិភាពនៃប្រាក់ដែលអ្នកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយពួកយើង ដូច្នេះអ្នកអាចជឿទុកចិត្តមកលើសេវាកម្ម Cohort Go តែម្តង។

ពួកយើងក៏ទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់សិស្ស និស្សិតជាង 100000 នាក់ពីជាង 180 ប្រទេស។ សេវាកម្ម Cohort Go គឺជាប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់ដែលមានសុវត្ថិភាព គួរជាទីទុកចិត្ត និងមានភាពឆ្លាតវៃសម្រាប់ការទូទាត់ជាទ្រង់ទ្រាយអន្តរជាតិទាំងឡាយ។

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចេញដំណើរ

ចាប់ផ្តើមបទពិសោធន៍សិក្សានៅបរទេសជាមួយទំនុកចិត្ត និងបង់ថ្លៃសាលាជាមួយសេវាកម្មដែលមានភាពឆ្លាតវៃឥឡូវនេះ គឺសេវាកម្ម Cohort Go។

បង់ថ្លៃសិក្សារបស់អ្នកតាមវិធីដ៏ឆ្លាតវ័យ

សេវាកម្ម Cohort Go គឺជាវិធីក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាអន្តរជាតិ មានភាពវ័យឆ្លាត និងងាយស្រួលក្នុងការអោយអ្នកទូទាត់ថ្លៃសិក្សាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់អ្នក។

ទូទាត់ថ្លៃសិក្សា ថ្លៃចំណាយស្នាក់នៅផ្សេងៗ និងការចំណាយទៅលើ់ការអប់រំផ្សេងៗជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ឌក្នុងស្រុកជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង និងមិនមានការយកប្រាក់បន្ថែមទៅលើថ្លៃសេវាកម្មទេ។

ចាប់ផ្តើមបទពិសោធន៍សិក្សារបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតជាមួយៈ

 • ការផ្តល់ជូនអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ឌក្នុងស្រុករបស់អ្នក
 • អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង ជួយសន្សំសំចៃថវិការបស់អ្នក
 • មិនមានការយកថ្លៃសេវាកម្មពីយើងជាដាច់ខាត
 • តាមដានដំណើរការនៃការបង់ប្រាក់យ៉ាងជាក់ស្តែង និងទាន់ពេល
 • ក្រុមការងារដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំសម្រាប់ជួយអ្នកគ្រប់ពេលវេលា។ 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?