ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pay your study fees the smarter way.

បង់ថ្លៃសិក្សារបស់អ្នកតាមវិធីដ៏ឆ្លាតវ័យ

សេវាកម្ម Cohort Go គឺជាវិធីក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាអន្តរជាតិ មានភាពវ័យឆ្លាត និងងាយស្រួលក្នុងការអោយអ្នកទូទាត់ថ្លៃសិក្សាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់អ្នក។

ទូទាត់ថ្លៃសិក្សា ថ្លៃចំណាយស្នាក់នៅផ្សេងៗ និងការចំណាយទៅលើ់ការអប់រំផ្សេងៗជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ឌក្នុងស្រុកជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង និងមិនមានការយកប្រាក់បន្ថែមទៅលើថ្លៃសេវាកម្មទេ។

ចាប់ផ្តើមបទពិសោធន៍សិក្សារបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតជាមួយៈ

  • ការផ្តល់ជូនអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ឌក្នុងស្រុករបស់អ្នក
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលមានភាពប្រកួតប្រជែង ជួយសន្សំសំចៃថវិការបស់អ្នក
  • មិនមានការយកថ្លៃសេវាកម្មពីយើងជាដាច់ខាត
  • តាមដានដំណើរការនៃការបង់ប្រាក់យ៉ាងជាក់ស្តែង និងទាន់ពេល
  • ក្រុមការងារដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំសម្រាប់ជួយអ្នកគ្រប់ពេលវេលា។ 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?