ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Use Western Union Money Transfer with IDP

The Fast and Easy Way to Make International Student Payments

Pay your tuition, accommodation or insurance fees quickly and easily with WU® GlobalPay for Students*. Trusted by education institutions in Australia, Canada, US, UK, and New Zealand and by students around the world to allow you to pay fees in your local currency.

Why you should use GlobalPay for Students

  • Make payments online via bank transfer, credit card or local e-wallets. Use payment methods you know and trust from your home country such as AliPay, UnionPay, GeoSwift and ICICI bank
  • Pay student fees and accommodation expenses in your local currency. Choose from a variety of currencies.
  • Get peace of mind by tracking your payment every step of the way with status updates by SMS or email.
  • Competitively priced exchange rates locked in
  • Payments posted quickly to expedite visa and enrolment processes
* Western Union accepts payments and provides foreign exchange services on behalf of its educational institution clients and not as a payment service provider for student payors.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?