ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

បទពិសោធន៍របស់សិស្ស

ខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែលសិស្សនិស្សិត IDP ចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ

Ushmi takes on Melbourne to expand her design career

From HR in Kuala Lumpur to branding in Melbourne

Our students share their experiences - Studying in Sydney, Australia, with IDP Education

Algonquin College Alumni - Jaiveer Singh Bawa

Want to Study in UK? Let's hear what our students have to say

Meet Angie - Studying in New Zealand with the help of IDP Education

Meet Minh - Studying in Perth with assistance from IDP Education

“If you have any difficulties, you can come to IDP office and meet the counsellors. They will give you very helpful advice.”

Jacob & Zoe, students from China. 

“I'm really grateful for IDP, and I cannot be thankful enough for them.”

Aisya, student from Malaysia.

“Choosing IDP Education is the best way as they really guide you all the way through.”

Krishna, student from Mauritius.

“You turn up, you explain what you want, they advise you and everything gets sorted. I couldn’t have been happier!”

Lorenzo, student from UK.

“I see international education as an investment... the people I met, the countries I visited. There are many things for me to explore after graduation. For me it is just the start… It is the start of the next chapter.”

Yichao, student from China.

“IDP Education staff are really unbiased and they are very up to date about universities across the globe. They really helped me a lot with the application process.”

Vignesh, student from India.

More stories from our students

“Having a detailed discussion with my adviser regarding education in the UK added great value to the choice of my destination of further studies. All the queries that I had were answered promptly.”

Naeem, student from India.

 

“My dream is to build the best career I can. I believe ACE (IDP Education’s English language school in Cambodia) has helped me to become a well-rounded, well-educated professional. ACE is training me to become a learner for life and a great communicator in whatever career I choose.”

Van, English language student with ACE, IDP Education in Cambodia.

 

“I am very impressed with the service from IDP Education’s adviser, from the advice about the courses in UK, all the way through to the preparations of all the necessary documents and the visa assistance. Choosing IDP Education was the right choice.”

Muanfun Jitpraprai (Bai Toey), student from Thailand. 

 អត្ថបទផ្សេងៗ

គន្លឹះសិក្សា

ការរៀបចំដើម្បីទៅសិក្សានៅបរទេសអាចជាការពិបាក។ ក្រុមការងារអប់រំ IDPមានអ្នកជំនាញក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការសិក្សានៅបរទេស។

ព័ត៌មានជំនួយស្វែងរកការងារ

ប្រសិនបើអ្នកជិតបញ្ចប់ការសិក្សាឬទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អបំផុតគឺយ៉ាងណាដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពថ្មីរបស់អ្នកនៅក្នុងទីផ្សារការងារដែលមានការប្រកួតប្រជែង។ នេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនដើម្បីជួយអ្នក

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?