ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

Find your home away from home

Choosing where to live is a big decision. You’ll want to love where you live, so you can get the most from your international study experience. You need to feel safe, with access to people that can support you when needed.

Why IDP?

IDP can guide you to choose your next home through our trusted accommodation partners across Australia, Canada, UK, USA, and New Zealand. We also have access to some exclusive IDP rates and deals. Use our comparison tool or ask your IDP counsellor for help choosing the right option for you. They can also help you through the application process once you’ve made your decision.

What are my options? 

Student Apartments 

Student apartments are a fantastic choice if you’re looking for convenience, affordability and the chance to share your experience with students from all over the world. Everything you need is in one place and you can move in straight away. 

Why choose a Student Apartment? 

 • It’s easy to make friends and socialise
 • Support staff are available if need help or are unsure about anything
 • Apartments are usually close to campus, so you spend less time travelling
 • You live in a safe, secure environment. 

Homestays 

A Homestay is perfect if you want to stay with a local family to experience their culture and lifestyle. Host families chosen by our providers are easy-going, friendly people and will make you welcome in their home. You’ll stay in a comfortable room of your own and share meals at home with your new family. Your host can also give you tips on interesting places to explore and how to get there. 

Why choose a Homestay?

 • It’s a good way to improve your English
 • You’ll make new friends and discover what the residents/locals are like!
 • Living in a family can help you feel less homesick
 • You have someone to guide and support you as you settle in. 

We’ve done the hard work for you by putting together an awesome range of accommodation options to fit your needs and budget. All our partners are chosen for their reputation as trusted accommodation providers for students.

 អត្ថបទផ្សេងៗ

ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃរបស់សិស្សនិស្សិត

អ្នកចង់បានការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់សិស្ស យើងមានកាតបញ្ថុះតម្លៃ។ ប័ណ្ណអត្ថប្រយោជន៍សិស្ស IDP ISIC ដោះស្រាយការផ្តល់ជូនពិសេសរាប់ពាន់សម្រាប់និស្សិតអន្ដរជាតិពេញម៉ោង។ ហើយអ្វីល្អបំផុតវាឥតគិតថ្លៃ។

ផ្ទេរលុយទៅក្រៅប្រទេស

យើងយល់ថាការសិក្សានៅទូទាំងពិភពលោកបានភ្ជាប់មកជាមួយនូវវិក័យប័ត្រថ្មីជាច្រើន។ ច្រកទ្វារទូទាត់អន្តរជាតិរបស់យើងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង់ថ្លៃសិក្សាថ្លៃស្នាក់នៅការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងការចំណាយរស់នៅក្នុងការទូទាត់ងាយស្រួលមួយ។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?