ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

PhD in Canada

Go further with your PhD in Canada

Canada is home to historic and globally renowned research universities with six institutions in the top 150 of global rankings. Getting your PhD in an epicentre of education, research, and innovation brings you closer to leading experts and state-of-the-art facilities. More than a third of the country’s overall research is conducted at Canadian universities, which makes it particularly attractive in terms of facilities availability and work prospects for graduates. Programmes in Canadian universities are mostly research thesis-based, and last for 4 to 6 years. Doctorate graduates can enjoy one of the world's most generous post-study work visa schemes upon graduating.

Why get your PhD in Canada?

Canada has always been popular with international students for its internationally recognised education and multicultural diversity. Universities across Canada also implement a wide range of graduate professional skills development initiatives that consider career transitions for PhD graduates, and offer the opportunity to stay and work in the country upon completion of the PhD.

Choosing the right university

Key things to consider in choosing your university include your chosen field of study, available research facilities, university ranking and infrastructure, PhD faculty, and funding options.

Admission requirements for PhD in Canada
 

  • A master’s degree in a related field with strong grades and proven research ability and potential.
  • A strong score in either a Graduate Management Admission Test (GMAT) or the Graduate Record Examination (GRE).
  • Statement of Purpose (SOP) and writing samples, if needed
  • Two or three Letters of References from referees and intended surprivor

We’re ready when you are. Speak to us and we’ll help you find your best fit.

 

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?