សូមអញ្ជើញសិស្ស និស្សិត ចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញអំពីការសិក្សា នៅបរទេសឆ្នាំ ២០១៥ នៅខេត្តកំពង់ចាមដោយសេរី នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី 13 កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅ សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច ចាប់ពីម៉ោង ២:០០ ដល់ម៉ោង ៥:០០ ល្ងាច ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រព័ន្ធអប់រំនៅ បរទេសព្រមទាំងទទួលបាននូវ ព័ត៌មាននានាអំពី៖ - ការសុំទិដ្ឋាការ និងបែបបទចូលរៀននៅបរទេស - បទពិសោធន៍ និងគន្លឹះសំខាន់ៗពីអតីតនិស្សិតដែលបញ្ចប់ ការសិក្សានៅបរទេស - អាហារូបករណ៍ពី ប្រទេសអូស្រ្តាលី ចក្រភពអង់គ្លេស សហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា និង ណូវែលហ្សេឡង់ Register now at www.bit.ly/IDP_IET Or call: 077 777 431 for more information