សូមអញ្ជើញសិស្ស និស្សិត ចូលរួមស្តាប់បទបង្ហាញអំពីការសិក្សា នៅបរទេសឆ្នាំ ២០១៥ នៅខេត្តសៀមរាប​ដោយសេរី នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី 04 តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅ សាលា ACE ទីតាំងសៀមរាប​ ចាប់ពីម៉ោង​ 0៨:០០ ដល់ម៉ោង ១១:០០ ព្រឹក ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រព័ន្ធអប់រំនៅ បរទេសព្រមទាំងទទួលបាននូវ ព័ត៌មាននានាអំពី៖ - ការសុំទិដ្ឋាការ និងបែបបទចូលរៀននៅបរទេស - បទពិសោធន៍ និងគន្លឹះសំខាន់ៗពីអតីតនិស្សិតដែលបញ្ចប់ ការសិក្សានៅបរទេស - អាហារូបករណ៍ពី ប្រទេសអូស្រ្តាលី ចក្រភពអង់គ្លេស សហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា និង ណូវែលហ្សេឡង់ Register now at www.bit.ly/IDP_IET Or call: 077 777 431 for more information