ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

ជំហានដើម្បីទៅសិក្សានៅបរទេស

ស្រាវជ្រាវ

ធ្វើការស្រាវជ្រាវតិចតួចមុនពេលអ្នកនិយាយមកកាន់យើង។ ទទួលបានគំនិតនៃតំបន់ប្រធានបទដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍បំផុត។ អ្នកក៏អាចមើលការពិពណ៌នាវគ្គសិក្សាមួយចំនួនការពិនិត្យសាកលវិទ្យាល័យនិងទីតាំងរបស់ពួកគេ។ ចាប់ផ្តើមបញ្ជីបំណងមួយនៃចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនិងចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយការជ្រើសរើសរបស់អ្នក។

ការស្រាវជ្រាវក៏អាចរួមបញ្ចូលការសួរមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកផងដែរ។ តើពួកគេបានសិក្សានៅឯបរទេសដែរឬទេ? តើពួកគេទៅណា? តើពួកគេចូលចិត្តអ្វីអំពីវា?

ប្រសិនបើអ្នកប្រើហ្វេសប៊ុកនេះអាចជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយដើម្បីទទួលបានមតិយោបល់និងដំបូន្មានពីមិត្តភក្តិរបស់អ្នក។ ដាក់សារមួយទៅបន្ទាត់ពេលវេលារបស់អ្នកហើយអ្នកប្រហែលជាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចំនួនមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការអប់រំអន្តរជាតិ។

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្តើមកន្លែងណា? កុំបារម្ភអីចូលមកការិយាល័យរបស់យើងហើយអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សារបស់យើងនឹងជួយឱ្យអ្នកចាប់ផ្តើម។

ពាក្យផ្តាច់ព្រ័ត្រចុងក្រោយមួយ - កុំទុកចិត្តអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកអាននៅលើអ៊ីនធឺណិត។ ការពិនិតឡើងវិញមួយចំនួនពីសិស្សដទៃទៀតអាចត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយបទពិសោធផ្ទាល់ខ្លួនអវិជ្ជមានតែមួយឬជ្រើសរើសយកវគ្គសិក្សាដែលមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពួកគេ។ វាមិនតែងតែមានន័យថាអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នា។ IDP អាចធានាថាអ្នកទទួលបានដំបូន្មានត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀង។

ឧទាហរណ៍នៃបញ្ជី

 • one
 • two

This is a text link

This is a pdf link

Support-IDP-Pod.jpg

Standard IELTS test Booking for Phnom Penh

Upcoming test dates

Paper based
Paper based
Computer based
Computer based
 • Date Time
 • Test type
 • Format
 • Venue
 • Availability
 • 13 Oct 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 13 Oct 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 13 Oct 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 07 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 13 Oct 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 07 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 03 Nov 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 03 Nov 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 03 Nov 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 28 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 03 Nov 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 28 Oct 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 01 Dec 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 01 Dec 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 01 Dec 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 25 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 01 Dec 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 25 Nov 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 29 Dec 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 29 Dec 2022
  8:30 am
 • 16 May 2022
 • 15 May 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 29 Dec 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 23 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (Academic)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (Academic) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia
 • 29 Dec 2022
  13:00 pm
 • 16 May 2022
 • 23 Dec 2022
 • IDP Cambodia
 • IELTS for UKVI (General Training)
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Computer-delivered IELTS for UKVI
 • 16 May 2022
  185.0
  USD
 • IELTS for UKVI (General Training) Computer-delivered ielts for ukvi Idp education phnom penh cd Kh Cambodia

If you’re in a hurry, or just super enthusiastic, it makes sense to apply with IDP. Applications made with IDP usually make their way through faster than if you apply yourself. IDP’s relationship with schools and colleges around Australia, and our counsellor’s dedication to you, means our applications are processed quickly. 

Recommended articles

Title

Congratulations! You’re off on a huge adventure. There are lots of things to think about during this time.

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?