ពិភាក្សាជាមួយពួកយើង arrow

hipchat ហៅទៅកាន់
text.skipToContent text.skipToNavigation

សិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

ប្រទេសអូស្ត្រាលី គឺជាទិសដៅដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់សិស្សនិស្សិតអន្ដរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោក។ ហើយប្រទេសនេះក៏ជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសាកលវិទ្យាល័យដែលឈានមុខគេជាច្រើន ប្រទេសមួយនេះផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍សិក្សាដែលគ្មានភាពតានតឹង តម្លៃសមរម្យ និងផ្តល់នូវឱកាសការងារនៅក្នុងទីក្រុងដែលគួរអោយចង់រស់នៅមួយចំនួន ដូចជាទីក្រុងស៊ីដនី និងទីក្រុងមែលប៊ន។

សិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

ប្រទេសអូស្ត្រាលី គឺជាទិសដៅដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់សិស្សនិស្សិតអន្ដរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោក។ ហើយប្រទេសនេះក៏ជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសាកលវិទ្យាល័យដែលឈានមុខគេជាច្រើន ប្រទេសមួយនេះផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍សិក្សាដែលគ្មានភាពតានតឹង តម្លៃសមរម្យ និងផ្តល់នូវឱកាសការងារនៅក្នុងទីក្រុងដែលគួរអោយចង់រស់នៅមួយចំនួន ដូចជាទីក្រុងស៊ីដនី និងទីក្រុងមែលប៊ន។

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

Got any ideal countries in mind?