text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

Contra Costa College

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
196
ការងារក្រៅម៉ោងមាន
មាន
អំពី Contra Costa College

Contra Costa College (CCC) is the oldest and most diverse of the three colleges in the Contra Costa Community College District. A proud Hispanic Serving Institution, serving predominantly Latinx, African American and Asian students, CCC is situated in a socioeconomically diverse, resilient and culturally vibrant community. Since opening in 1949, CCC has provided exemplary educational services as the only institution of higher education in the West County area. It serves over 7,000 students each year, with superior faculty and staff dedicated to creating a premier learning environment. Both CCC and the District take great pride in their effective participatory governance structures and processes.

Contra Costa College offers various educational programs to meet the needs of a socially, economically, and ethnically diverse service area. CCC is a fully accredited junior college that offers 120 different degree and certificate programs, as well as transfer pathways to four-year universities. These programs are offered on the main campus in San Pablo and various other sites throughout the service area. Courses are also offered online. Many courses are term-length, but it also offers short-term courses in six and eight week options. Courses are offered during the day, in the evening, and on weekends.

One of the fastest growing curricula is that of ?green energy? programs. The Career Education (CE) experience at CCC is notable for the Electric/Hybrid Automotive Technology Program and offers the only Hybrid Technician Certification in the Bay Area.

With more than 25 student clubs, a robust roster of campus-wide events, and championship-winning athletic teams, students will find plenty of ways to connect with new people and experience the Comet spirit. The recently transformed campus has several ?linger and learn? spaces. From student lounge to the library or STEM center, one can find several comfortable places to study on their own or meet up with classmates, get help with their coursework, or grab a meal.

The college is located on 83 acres of a beautiful, naturally landscaped site accentuated by Wildcat Creek running through the rolling hills of San Pablo and Richmond. The three-level General Education Building houses modern classrooms, including a 201-seat lecture hall, and faculty offices. Fireside Hall is an open format meeting center offering flexible space for community events and campus gatherings.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ Contra Costa College
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
សមាជិកនៃ Accrediting Commission for Community and Junior Colleges, Western Association of Schools and Colleges (WASC)
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
37.9679011, -122.34066 2600 Mission Bell Drive,San Pablo,California,94806 United States
Main Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Los Angeles
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 2600 Mission Bell Drive, San Pablo, California, 94806 United States
San Pablo California 2600 Mission Bell Drive

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Contra Costa College (CCC) is the oldest and most diverse of the three colleges in the Contra Costa Community College District. A proud Hispanic Serving Institution, serving predominantly Latinx, African American and Asian students, CCC is situated in a socioeconomically diverse, resilient and culturally vibrant community. Since opening in 1949, CCC has provided exemplary educational services as the only institution of higher education in the West County area. It serves over 7,000 students each year, with superior faculty and staff dedicated to creating a premier learning environment. Both CCC and the District take great pride in their effective participatory governance structures and processes.

Contra Costa College offers various educational programs to meet the needs of a socially, economically, and ethnically diverse service area. CCC is a fully accredited junior college that offers 120 different degree and certificate programs, as well as transfer pathways to four-year universities. These programs are offered on the main campus in San Pablo and various other sites throughout the service area. Courses are also offered online. Many courses are term-length, but it also offers short-term courses in six and eight week options. Courses are offered during the day, in the evening, and on weekends.

One of the fastest growing curricula is that of ?green energy? programs. The Career Education (CE) experience at CCC is notable for the Electric/Hybrid Automotive Technology Program and offers the only Hybrid Technician Certification in the Bay Area.

With more than 25 student clubs, a robust roster of campus-wide events, and championship-winning athletic teams, students will find plenty of ways to connect with new people and experience the Comet spirit. The recently transformed campus has several ?linger and learn? spaces. From student lounge to the library or STEM center, one can find several comfortable places to study on their own or meet up with classmates, get help with their coursework, or grab a meal.

The college is located on 83 acres of a beautiful, naturally landscaped site accentuated by Wildcat Creek running through the rolling hills of San Pablo and Richmond. The three-level General Education Building houses modern classrooms, including a 201-seat lecture hall, and faculty offices. Fireside Hall is an open format meeting center offering flexible space for community events and campus gatherings.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_291557_320px.jpg Contra Costa College https://www.idp.com/cambodia/universities/contra-costa-college/iid-us-01077/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី