text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

ELTHAM College

ប្រភេទស្ថាប័ន
សាលា
អំពី ELTHAM College

Established in 1974, ELTHAM College is a modern non-denominational, co-educational independent school offering Early Learning to Year 12. ELTHAM College provides a unique, supportive and challenging environment dedicated to preparing students for their future careers. The College cultivates a culture where students become passionate thinkers, fostering lifelong, world ready learners. Students are introduced to unlimited learning opportunities, supported by a technology rich environment and guided by a community of exceptional educators.

The LifeWork Centre is a career resource hub located in the Senior School building. The advisors meet regularly with students from Year 9 onwards to explore career and university options. They use a range of tools, from aptitude testing to one-on-one counselling and a wealth of knowledge on the tertiary and employment sector, to help students identify their strengths and interests. Goals are set collaboratively, and are used to guide students through their senior years, ensuring they are motivated and focused on their intended outcome.

English Pathways is a unique class offered by ELTHAM College which allows students to consolidate English language on the school campus. This extra English language support assist student to settle into classes more quickly and form a part of their academic and social orientation program. In English Pathways students? progress at their own rate, gradually transitioning into mainstream classes. Australian Perspectives provides an opportunity for students to build on their familiarity of Australian society and culture through both on-campus classes and extended out-of-school activities. The overall aim of the subject is to introduce students to Australian culture and lifestyle, as well as providing opportunities for improving English language skills.

ELTHAM College is located in the safe and accessible outer Melbourne suburb of Research. The district is well known for its natural and picturesque setting, with the College campus set on a hilly vantage point offering spectacular views across Melbourne towards the central business district. Only 40 minutes from the city centre, international students are able to enjoy 40 hectares of Australia?s open spaces while still having easy access to a vibrant and multicultural city environment. Public transport options include train and bus services.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ ELTHAM College
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
សមាជិកនៃ Australian Council for Private Education and Training
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
-37.7000463, 145.1908987 1660 Main Road Research,Melbourne,Victoria,3095 Australia
Research, Victoria Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Melbourne
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 1660 Main Road Research, Melbourne, Victoria, 3095 Australia
Melbourne Victoria 1660 Main Road Research
-37.81201899, 144.96034276 Level 2, 398 Lonsdale Street,Melbourne,Victoria,3000 Australia
City Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Melbourne
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: Level 2, 398 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria, 3000 Australia
Melbourne Victoria Level 2, 398 Lonsdale Street

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Established in 1974, ELTHAM College is a modern non-denominational, co-educational independent school offering Early Learning to Year 12. ELTHAM College provides a unique, supportive and challenging environment dedicated to preparing students for their future careers. The College cultivates a culture where students become passionate thinkers, fostering lifelong, world ready learners. Students are introduced to unlimited learning opportunities, supported by a technology rich environment and guided by a community of exceptional educators.

The LifeWork Centre is a career resource hub located in the Senior School building. The advisors meet regularly with students from Year 9 onwards to explore career and university options. They use a range of tools, from aptitude testing to one-on-one counselling and a wealth of knowledge on the tertiary and employment sector, to help students identify their strengths and interests. Goals are set collaboratively, and are used to guide students through their senior years, ensuring they are motivated and focused on their intended outcome.

English Pathways is a unique class offered by ELTHAM College which allows students to consolidate English language on the school campus. This extra English language support assist student to settle into classes more quickly and form a part of their academic and social orientation program. In English Pathways students? progress at their own rate, gradually transitioning into mainstream classes. Australian Perspectives provides an opportunity for students to build on their familiarity of Australian society and culture through both on-campus classes and extended out-of-school activities. The overall aim of the subject is to introduce students to Australian culture and lifestyle, as well as providing opportunities for improving English language skills.

ELTHAM College is located in the safe and accessible outer Melbourne suburb of Research. The district is well known for its natural and picturesque setting, with the College campus set on a hilly vantage point offering spectacular views across Melbourne towards the central business district. Only 40 minutes from the city centre, international students are able to enjoy 40 hectares of Australia?s open spaces while still having easy access to a vibrant and multicultural city environment. Public transport options include train and bus services.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_241961_320px.jpg ELTHAM College https://www.idp.com/cambodia/universities/eltham-college/iid-au-00420/?lang=km
ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់
 • Scholarships & Study in Australia & New Zealand Virtual Fair
  Meet online with Australian & New Zealand representatives from various Australian & New Zealand university and institutions to learn more about Study in Australia & New Zealand.
  ជួបជាមួយអ្នកតំណាងមកពីសាកលវិទ្យាល័យ និងគ្រឹះស្ថានអប់រំពីប្រទេសអូស្រ្តាលី និង ណូវែលហ្សេឡង់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីឱកាសទៅសិក្សានៅអូស្រ្តាលី & ណូវែលហ្សេឡង់។
  Phnom Penh, Cambodia
  AU
  3rd  -  6th  Jun 2020
  10:00 AM - 01:00 PM
  ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ជំហានបន្ទាប់

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី