text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

International Institute of Business & Technology

ប្រភេទស្ថាប័ន
វិជ្ជាជីវៈការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលឯកជន
អំពី International Institute of Business & Technology

IIBT is internationally respected as a quality provider of education which is student pathway to university. The institute offers accredited higher education diplomas and vocational certificates, focused on successfully preparing students for the academic standards expected at university. IIBT’s mission is to provide students with the teaching and learning outcomes that can best enable them to succeed with future studies at their Partner Universities and for their career aspirations.

Classes of no more than 40 students in Diploma courses and 18 in English courses allow lecturers to provide one-on-one teaching and a personal approach to understanding students’ academic needs. Students can choose from a range of pathways to universities, TAFE and colleges that best suit their level of language competency and academic ability. It also provides, at no extra cost, University Preparation classes which are available for those students wanting to be as fully prepared for the demands of university as they can be.

IIBT provides a caring and supportive environment for students. It has over fifteen years of experience in taking care of the unique cultural and academic needs of students. They are also familiar with the help that mature- age students may need when returning to study. The institute friendly lecturers offer academic encouragement and support and Student Services are there to assist with all other enquiries. There is a 24-hour emergency contact available to students.

Near Campus there are lots of outdoor activities to do in the fresh clean air and sunshine, like surfing, snorkeling, sailing or bike riding. Students might want to enjoy the great shopping, or eat at one of the many cafés, restaurants or noodle bars that have food just like home. There are a lot of historic towns and interesting places to check out on a day trip or weekend away.

IIBT’s nationally recognized courses are taught at brand new campus near Perth, the capital city of Western Australia. The new modern campus features computer labs, lecture theatres and a clean and friendly student lounge where students can meet, eat and study with fellow students from all over the world. Perth is one of the world’s top 10 most livable cities surrounded by the Swan River, clean white beaches, and leafy green parks. The city has a great climate, so it’s easy to get around, to find great accommodation and get a part time job.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ International Institute of Business & Technology
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
សមាជិកនៃ National ELT Accreditation Scheme
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
-31.9735049, 115.8970947 350 Albany Hwy,Victoria Park,Western Australia,6100 Australia
Main Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Victoria Park
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 350 Albany Hwy, Victoria Park, Western Australia, 6100 Australia
Victoria Park Western Australia 350 Albany Hwy

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

IIBT is internationally respected as a quality provider of education which is student pathway to university. The institute offers accredited higher education diplomas and vocational certificates, focused on successfully preparing students for the academic standards expected at university. IIBT’s mission is to provide students with the teaching and learning outcomes that can best enable them to succeed with future studies at their Partner Universities and for their career aspirations.

Classes of no more than 40 students in Diploma courses and 18 in English courses allow lecturers to provide one-on-one teaching and a personal approach to understanding students’ academic needs. Students can choose from a range of pathways to universities, TAFE and colleges that best suit their level of language competency and academic ability. It also provides, at no extra cost, University Preparation classes which are available for those students wanting to be as fully prepared for the demands of university as they can be.

IIBT provides a caring and supportive environment for students. It has over fifteen years of experience in taking care of the unique cultural and academic needs of students. They are also familiar with the help that mature- age students may need when returning to study. The institute friendly lecturers offer academic encouragement and support and Student Services are there to assist with all other enquiries. There is a 24-hour emergency contact available to students.

Near Campus there are lots of outdoor activities to do in the fresh clean air and sunshine, like surfing, snorkeling, sailing or bike riding. Students might want to enjoy the great shopping, or eat at one of the many cafés, restaurants or noodle bars that have food just like home. There are a lot of historic towns and interesting places to check out on a day trip or weekend away.

IIBT’s nationally recognized courses are taught at brand new campus near Perth, the capital city of Western Australia. The new modern campus features computer labs, lecture theatres and a clean and friendly student lounge where students can meet, eat and study with fellow students from all over the world. Perth is one of the world’s top 10 most livable cities surrounded by the Swan River, clean white beaches, and leafy green parks. The city has a great climate, so it’s easy to get around, to find great accommodation and get a part time job.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_299471_320px.jpg International Institute of Business & Technology https://www.idp.com/cambodia/universities/international-institute-of-business-technology/iid-au-01204/?lang=km
ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់
 • Scholarships & Study in Australia & New Zealand Virtual Fair
  Meet online with Australian & New Zealand representatives from various Australian & New Zealand university and institutions to learn more about Study in Australia & New Zealand.
  ជួបជាមួយអ្នកតំណាងមកពីសាកលវិទ្យាល័យ និងគ្រឹះស្ថានអប់រំពីប្រទេសអូស្រ្តាលី និង ណូវែលហ្សេឡង់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីឱកាសទៅសិក្សានៅអូស្រ្តាលី & ណូវែលហ្សេឡង់។
  Phnom Penh, Cambodia
  AU
  3rd  -  6th  Jun 2020
  10:00 AM - 01:00 PM
  ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ជំហានបន្ទាប់

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី