text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

Iowa State University

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
5053
ការងារក្រៅម៉ោងមាន
មាន
អំពី Iowa State University

Iowa State University was officially established on March 22, 1858, by the legislature of the State of Iowa and is a public, land-grant University, where students get a great academic start in learning communities and stay active in 800-plus student organizations, undergrad research, internships and study abroad. They learn from world-class scholars who are tackling some of the world's biggest challenges -- feeding the hungry, finding alternative fuels and advancing manufacturing. Iowa State’s academic offerings are administered through ten colleges that offer 108 bachelors, 112 masters and 81 Ph.D. degree programs. It offers one professional degree program: veterinary medicine.

The Student Activities Center (SAC) in the Memorial Union is committed to helping students learn inside and outside the classroom by offering countless ways to get involved at Iowa State through leadership, service, arts, entertainment and other recreation activities. SAC includes: the Workspace (arts studio), the Maintenance Shop (entertainment venue), CyBowl & Billiards (recreation center/ bowling alley), Cyclone Cinema, leadership and service programs, art galleries in the MU, and management of the recognition of over 900 campus and student organizations.

The University Library provides extensive research collections, services and information literacy instruction/information for all students. Facilities consist of the main Parks Library, the Veterinary Medical Library, Design Reading Room, and a remote library storage building. The library's extensive collections include electronic and print resources that support research and study for all undergraduate and graduate programs. Nationally recognized collections support the basic and applied fields of biological and physical sciences. Library holdings include more than 2,858,448 volumes and approximately 121,125 current serial titles. The library has access to 447,689 electronic books.

The Iowa State research enterprise includes nearly 100 centers and institutes, world-class facilities and award-winning researchers and scholars. It's research community aims to help solve society’s greatest challenges and improve lives by creating a vibrant and supportive environment for scholarly and artistic endeavours and integrating the research mission with the education and outreach missions of the university. It belongs to the Association of American Universities, an invitation-only organization of the 62 top public and private research institutions in the U.S. and Canada. Among our faculty are Nobel and Pulitzer prize winners, Fulbright scholars, National Endowment for the Humanities awardees, Presidential Early Career Award winners and 10 national academy members.

The main campus is located at Ames, Iowa, which is 30 minutes north of Des Moines, Iowa’s state capital and largest population and business center. The campus is spread across 1,900 acres and is ranked among the nation’s most beautiful campus.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ Iowa State University
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
ចំណាត់ថ្នាក់ និងការបញ្ចេញមតិ
ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក
~351 st / 760
ប្រភព: ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ
សមាជិកនៃ Higher Learning Commission, Accreditation Board for Engineering and Technology
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
42.0266187, -93.6464654 515 Morrill Road,Ames,Iowa,50011 United States
Iowa Main Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Des Moines
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 515 Morrill Road, Ames, Iowa, 50011 United States
Ames Iowa 515 Morrill Road

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Iowa State University was officially established on March 22, 1858, by the legislature of the State of Iowa and is a public, land-grant University, where students get a great academic start in learning communities and stay active in 800-plus student organizations, undergrad research, internships and study abroad. They learn from world-class scholars who are tackling some of the world's biggest challenges -- feeding the hungry, finding alternative fuels and advancing manufacturing. Iowa State’s academic offerings are administered through ten colleges that offer 108 bachelors, 112 masters and 81 Ph.D. degree programs. It offers one professional degree program: veterinary medicine.

The Student Activities Center (SAC) in the Memorial Union is committed to helping students learn inside and outside the classroom by offering countless ways to get involved at Iowa State through leadership, service, arts, entertainment and other recreation activities. SAC includes: the Workspace (arts studio), the Maintenance Shop (entertainment venue), CyBowl & Billiards (recreation center/ bowling alley), Cyclone Cinema, leadership and service programs, art galleries in the MU, and management of the recognition of over 900 campus and student organizations.

The University Library provides extensive research collections, services and information literacy instruction/information for all students. Facilities consist of the main Parks Library, the Veterinary Medical Library, Design Reading Room, and a remote library storage building. The library's extensive collections include electronic and print resources that support research and study for all undergraduate and graduate programs. Nationally recognized collections support the basic and applied fields of biological and physical sciences. Library holdings include more than 2,858,448 volumes and approximately 121,125 current serial titles. The library has access to 447,689 electronic books.

The Iowa State research enterprise includes nearly 100 centers and institutes, world-class facilities and award-winning researchers and scholars. It's research community aims to help solve society’s greatest challenges and improve lives by creating a vibrant and supportive environment for scholarly and artistic endeavours and integrating the research mission with the education and outreach missions of the university. It belongs to the Association of American Universities, an invitation-only organization of the 62 top public and private research institutions in the U.S. and Canada. Among our faculty are Nobel and Pulitzer prize winners, Fulbright scholars, National Endowment for the Humanities awardees, Presidential Early Career Award winners and 10 national academy members.

The main campus is located at Ames, Iowa, which is 30 minutes north of Des Moines, Iowa’s state capital and largest population and business center. The campus is spread across 1,900 acres and is ranked among the nation’s most beautiful campus.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_228340_320px.jpg Iowa State University https://www.idp.com/cambodia/universities/iowa-state-university/iid-us-00155/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី