text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

Michigan Technological University

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
1638
ការងារក្រៅម៉ោងមាន
មាន
អំពី Michigan Technological University

Michigan Technological University started as the Michigan Mining School in 1885, with a mission to train mining engineers in Upper Michigan's Copper Country. From its roots—four faculty members and 23 students on the second floor of the old Houghton Fire Hall on Montezuma Avenue—Michigan Tech evolved into a leading public research institution.

The university’s seven Colleges and Schools develop, apply, and communicate science, engineering, technology, and mathematics in more than 120 undergraduate and graduate degree programs. Gifted faculty guide motivated students in rigorous studies through deep engagement, design thinking, and leadership committed to the transformative power of STEM education. Undergraduates research opportunities begin right away. Through Enterprise, Senior Design, Pavlis Honors College, and The Alley makerspace, students learn, build, and do. Michigan Tech creates the future.

From the depths of the world's largest freshwater lake by surface to 273,000 square feet of research space. From the first ideas scrawled on a whiteboard to licensed life-changing technologies. Clouds made to order, cold-weather performance testing, detecting vitamins in human tears— Michigan Tech has provided grounds breaking results. Research at Michigan Tech brings faculty, graduate and undergraduate students, community, government, and industrial partners together to create the future.

The Van Pelt and Opie Library is a popular and central resource for students, faculty, and staff. Open an extended number of hours per week and with overnight access, the library offers over 750 seats in a wide array of arrangements to support group work and collaboration, individual, silent study and 23 group study rooms. Over 280 Windows, Linux and Macintosh high-performance computer workstations are situated in various configurations throughout. A café, three-season garden/patio and a service center that lends laptops, scientific calculators, cameras and other convenience equipment also contributes to making the library the busiest building on campus with over 650,000 visits per year.

Michigan Tech isn’t on the way to anywhere—and Huskies wouldn't have it any other way. When students aren’t in class or conducting research, they participate in more than 220 student organizations, music and fine arts, and cultural events including the Upper Peninsula of Michigan's largest multicultural festival, the Parade of Nations. Whether it's the All-Nighter frenzy to complete a Winter Carnival snow statue, or chasing the Northern Lights right outside student’s dorm, there’s a lot to do at MTU.

The beautiful campus in Michigan’s Upper Peninsula overlooks the Keweenaw Waterway and is just a few miles from Lake Superior. The area’s waters, forests, and snowfall (218 inches annually) offer skiing, snowboarding, hiking, biking, and paddling opportunities. Historic downtown Houghton is active with locally owned shops, eateries, high-tech companies, music festivals, and parades.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ Michigan Technological University
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
សមាជិកនៃ Association of Advance Collegiate Schools of Business, American Chemical Society, Higher Learning Commission
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
47.1167748, -88.5460218 1400 Townsend Drive,Houghton,Michigan,49931 United States
Main Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Detroit
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 1400 Townsend Drive, Houghton, Michigan, 49931 United States
Houghton Michigan 1400 Townsend Drive

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Michigan Technological University started as the Michigan Mining School in 1885, with a mission to train mining engineers in Upper Michigan's Copper Country. From its roots—four faculty members and 23 students on the second floor of the old Houghton Fire Hall on Montezuma Avenue—Michigan Tech evolved into a leading public research institution.

The university’s seven Colleges and Schools develop, apply, and communicate science, engineering, technology, and mathematics in more than 120 undergraduate and graduate degree programs. Gifted faculty guide motivated students in rigorous studies through deep engagement, design thinking, and leadership committed to the transformative power of STEM education. Undergraduates research opportunities begin right away. Through Enterprise, Senior Design, Pavlis Honors College, and The Alley makerspace, students learn, build, and do. Michigan Tech creates the future.

From the depths of the world's largest freshwater lake by surface to 273,000 square feet of research space. From the first ideas scrawled on a whiteboard to licensed life-changing technologies. Clouds made to order, cold-weather performance testing, detecting vitamins in human tears— Michigan Tech has provided grounds breaking results. Research at Michigan Tech brings faculty, graduate and undergraduate students, community, government, and industrial partners together to create the future.

The Van Pelt and Opie Library is a popular and central resource for students, faculty, and staff. Open an extended number of hours per week and with overnight access, the library offers over 750 seats in a wide array of arrangements to support group work and collaboration, individual, silent study and 23 group study rooms. Over 280 Windows, Linux and Macintosh high-performance computer workstations are situated in various configurations throughout. A café, three-season garden/patio and a service center that lends laptops, scientific calculators, cameras and other convenience equipment also contributes to making the library the busiest building on campus with over 650,000 visits per year.

Michigan Tech isn’t on the way to anywhere—and Huskies wouldn't have it any other way. When students aren’t in class or conducting research, they participate in more than 220 student organizations, music and fine arts, and cultural events including the Upper Peninsula of Michigan's largest multicultural festival, the Parade of Nations. Whether it's the All-Nighter frenzy to complete a Winter Carnival snow statue, or chasing the Northern Lights right outside student’s dorm, there’s a lot to do at MTU.

The beautiful campus in Michigan’s Upper Peninsula overlooks the Keweenaw Waterway and is just a few miles from Lake Superior. The area’s waters, forests, and snowfall (218 inches annually) offer skiing, snowboarding, hiking, biking, and paddling opportunities. Historic downtown Houghton is active with locally owned shops, eateries, high-tech companies, music festivals, and parades.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_245155_320px.jpg Michigan Technological University https://www.idp.com/cambodia/universities/michigan-technological-university/iid-us-00243/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី