text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

Otago Polytechnic

ប្រភេទស្ថាប័ន
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា / ពហុបច្ចេកទេស
និស្សិតអន្ដរជាតិ
3049
អន្តេវាសិកដ្ឋាន
មាន
អំពី Otago Polytechnic

Otago Polytechnic is proud to be a leader in high quality, career-focused education with some of the best student achievement and satisfaction results in New Zealand. With three campuses and more than 7,200 students and approximately 674 members of staff, the institution have New Zealand covered. Students will find its main campus in the heart of Dunedin’s much loved scarfie-land which is a boutique campus in stunning Central Otago and an international campus in New Zealand’s largest city, Auckland.

Otago Polytechnic offers a wide range of degree and postgraduate programmes including a Doctorate which are all equal to those offered at New Zealand universities. With small and focused classes, there is no chance students will feel overlooked. The average teacher-to-student ratio is 1:16 which means students will be well-supported academically, benefitting from plenty of one-on-one teaching time.

International study and/or work experience is increasingly sought-after in the global marketplace, not to mention the personal growth and development advantages. Students at Otago can apply for a range of exchange programmes with its 80 plus international partner institutions. Wide range of programmes offers practical experience as well as theory giving Otago graduates a head start in the job market and institutions qualifications are widely recognised, both in New Zealand and around the world that prepares students for a global career success.

Auckland International Campus (AIC) has the big city vibe with a specialist campus that is set up to support students while they live and study away from home. The campus is located in a modern building in downtown Auckland, on Queen Street, right in the heart of the main shopping and business areas. There are excellent facilities on-campus and off.

Affectionately called ‘Central’ by those who know it well, Central Otago is New Zealand’s most inland region, located in the southern half of the South Island. It is breathtakingly unique, with vast undulating landscapes, rugged snow-capped mountains, clear blue rivers, deep gorges and tussock-clad hills. This is a boutique campus where students can immerse themselves in lifestyle learning and study some truly unique programmes. The programmes in Stonemasonry and Sports Turf Management are the only full-time qualifications of their kind in the country.

Set among hills surrounding a harbour, Dunedin is a modern city with gothic architecture, stunning natural beauty and rare wildlife. The city was founded by Scottish settlers in 1848. It was New Zealand’s largest urban centre during the gold rushes of the 1860s. Forth Street Campus is within easy walking distance of downtown Dunedin, right in the middle of the student district. Spread out over four city blocks, we have purpose built Art, Sport, Trades, Hospitality and Horticulture facilities and The Hub which provides a space for all students and staff to come together.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ Otago Polytechnic
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
សមាជិកនៃ Chartered Accountants Australia and New Zealand
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
-45.86694, 170.51747 F Block, Forth Street,Dunedin,Otago,9016 Newzealand
Dunedin Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Auckland
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: F Block, Forth Street, Dunedin, Otago, 9016 Newzealand
Dunedin Otago F Block, Forth Street
-36.852022, 174.764412 Level 1, 350 Queen Street,Auckland,Auckland,1141 Newzealand
Auckland International Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Dunedin
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: Level 1, 350 Queen Street, Auckland, Auckland, 1141 Newzealand
Auckland Auckland Level 1, 350 Queen Street
-45.04521, 169.2088 Corner Erris and Ray Streets,Cromwell,Otago,9342 Newzealand
Central Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Dunedin
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: Corner Erris and Ray Streets, Cromwell, Otago, 9342 Newzealand
Cromwell Otago Corner Erris and Ray Streets

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Otago Polytechnic is proud to be a leader in high quality, career-focused education with some of the best student achievement and satisfaction results in New Zealand. With three campuses and more than 7,200 students and approximately 674 members of staff, the institution have New Zealand covered. Students will find its main campus in the heart of Dunedin’s much loved scarfie-land which is a boutique campus in stunning Central Otago and an international campus in New Zealand’s largest city, Auckland.

Otago Polytechnic offers a wide range of degree and postgraduate programmes including a Doctorate which are all equal to those offered at New Zealand universities. With small and focused classes, there is no chance students will feel overlooked. The average teacher-to-student ratio is 1:16 which means students will be well-supported academically, benefitting from plenty of one-on-one teaching time.

International study and/or work experience is increasingly sought-after in the global marketplace, not to mention the personal growth and development advantages. Students at Otago can apply for a range of exchange programmes with its 80 plus international partner institutions. Wide range of programmes offers practical experience as well as theory giving Otago graduates a head start in the job market and institutions qualifications are widely recognised, both in New Zealand and around the world that prepares students for a global career success.

Auckland International Campus (AIC) has the big city vibe with a specialist campus that is set up to support students while they live and study away from home. The campus is located in a modern building in downtown Auckland, on Queen Street, right in the heart of the main shopping and business areas. There are excellent facilities on-campus and off.

Affectionately called ‘Central’ by those who know it well, Central Otago is New Zealand’s most inland region, located in the southern half of the South Island. It is breathtakingly unique, with vast undulating landscapes, rugged snow-capped mountains, clear blue rivers, deep gorges and tussock-clad hills. This is a boutique campus where students can immerse themselves in lifestyle learning and study some truly unique programmes. The programmes in Stonemasonry and Sports Turf Management are the only full-time qualifications of their kind in the country.

Set among hills surrounding a harbour, Dunedin is a modern city with gothic architecture, stunning natural beauty and rare wildlife. The city was founded by Scottish settlers in 1848. It was New Zealand’s largest urban centre during the gold rushes of the 1860s. Forth Street Campus is within easy walking distance of downtown Dunedin, right in the middle of the student district. Spread out over four city blocks, we have purpose built Art, Sport, Trades, Hospitality and Horticulture facilities and The Hub which provides a space for all students and staff to come together.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_220672_320px.jpg Otago Polytechnic https://www.idp.com/cambodia/universities/otago-polytechnic/iid-nz-00914/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី