text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

Ryerson University

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
1235
អន្តេវាសិកដ្ឋាន
មាន
Ryerson University Ryerson University
Rated2/5based on2 student reviews
Customer reviews:
Ryerson University - by, 2019-12-17
2.0/ 5 stars
Ryerson University Ryerson University
Rated2/5based on2 student reviews
Beautiful Campus, Good facilities Customer reviews:
Ryerson University - by, 2020-01-16
3.0/ 5 stars
អំពី Ryerson University

Ryerson University’s history is rooted in innovative, career-driven education with the goal of addressing contemporary societal needs. Named after Ontario’s first Superintendent of Education and leading public school advocate, Egerton Ryerson, it began as a postsecondary institute designed to combine technical education with academic theory for the first time.

Learning at Ryerson University is innovative and impactful. Many of its 62 bachelor’s programs are available only at Ryerson, and students can pair them with more than 50 specialized minors to tailor their education to their interests and future career path. Also, more than 55 graduate programs are available for students to pursue their education beyond bachelors. From biomedical sciences, to creative industries, to entrepreneurship and strategy, programs are unique and relevant. Students begin building their career the moment they enter the classroom. Possible minors include business essentials, criminology, environment and urban sustainability, global management, global politics and development, law, professional communication, real estate management, social innovation and many more.

Ryerson has pioneered a unique experiential program called zone learning—a great complement to student courses with the opportunity to earn an additional credential on their transcript. Students will work with like-minded students from diverse disciplines and community groups.

The campus community includes international students from over 146 countries. The university is rich with diversity of perspectives, cultures and opportunities. In the classroom, that means students will be surrounded by different opinions and backgrounds to help shape their world view. They will also find opportunities to engage in international learning experiences.

The university boasts some of the most impressive athletics facilities in Toronto. Students with their friends can sign up for intramurals, cheer on Rams sports teams (including the U SPORTS national champion women’s volleyball team), or work out at one of fitness facilities. They can even skate under the soaring roof at the Mattamy Athletic Centre, formerly known as Maple Leaf Gardens.

Ryerson’s campus is located in the heart of the most dynamic city in Canada. Toronto has been ranked the safest city in North America, the best city in the world to live 1 and also a top city for young people – thanks to its openness and diversity and its brimming tech and start-up sectors.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ Ryerson University
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
ចំណាត់ថ្នាក់ និងការបញ្ចេញមតិ
ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក
~601 st / 760
ប្រភព: ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ
សមាជិកនៃ Association to Advance Collegiate Schools of Business, The Association of Commonwealth Universities, Universities Canada

What our Students think about us

ព័ត៌មានសង្ខេប
មុខវិជ្ជាសិក្សា
3.0
គុណភាពការអប់រំ
3.0
តម្លៃថវិកា
2.5
សេវាគាំទ្រនិស្សិត
4.5
បរិក្ខារអគារសិក្សា
4.5
ទស្សនៈការងារ
3.0
Rushi Dinesh
Ryerson University
Beautiful Campus, Good facilities
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
43.6576585, -79.3788017 350 Victoria Street,Toronto,Ontario,M5B 2K3 Canada
Main Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Toronto
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 350 Victoria Street, Toronto, Ontario, M5B 2K3 Canada
Toronto Ontario 350 Victoria Street

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Ryerson University’s history is rooted in innovative, career-driven education with the goal of addressing contemporary societal needs. Named after Ontario’s first Superintendent of Education and leading public school advocate, Egerton Ryerson, it began as a postsecondary institute designed to combine technical education with academic theory for the first time.

Learning at Ryerson University is innovative and impactful. Many of its 62 bachelor’s programs are available only at Ryerson, and students can pair them with more than 50 specialized minors to tailor their education to their interests and future career path. Also, more than 55 graduate programs are available for students to pursue their education beyond bachelors. From biomedical sciences, to creative industries, to entrepreneurship and strategy, programs are unique and relevant. Students begin building their career the moment they enter the classroom. Possible minors include business essentials, criminology, environment and urban sustainability, global management, global politics and development, law, professional communication, real estate management, social innovation and many more.

Ryerson has pioneered a unique experiential program called zone learning—a great complement to student courses with the opportunity to earn an additional credential on their transcript. Students will work with like-minded students from diverse disciplines and community groups.

The campus community includes international students from over 146 countries. The university is rich with diversity of perspectives, cultures and opportunities. In the classroom, that means students will be surrounded by different opinions and backgrounds to help shape their world view. They will also find opportunities to engage in international learning experiences.

The university boasts some of the most impressive athletics facilities in Toronto. Students with their friends can sign up for intramurals, cheer on Rams sports teams (including the U SPORTS national champion women’s volleyball team), or work out at one of fitness facilities. They can even skate under the soaring roof at the Mattamy Athletic Centre, formerly known as Maple Leaf Gardens.

Ryerson’s campus is located in the heart of the most dynamic city in Canada. Toronto has been ranked the safest city in North America, the best city in the world to live 1 and also a top city for young people – thanks to its openness and diversity and its brimming tech and start-up sectors.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_240667_320px.jpg Ryerson University https://www.idp.com/cambodia/universities/ryerson-university/iid-ca-00650/?lang=km
ជីវិតនៅ Ryerson University

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី