text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

St Michael's Grammar School

ប្រភេទស្ថាប័ន
សាលា
និស្សិតអន្ដរជាតិ
50
អំពី St Michael's Grammar School

St Michael?s Grammar School was founded 124 years ago on the School?s current site in St Kilda.It was founded in 1895, when it opened as a day school for girls. St Michael?s Grammar School is one of Australia?s leading independent coeducational schools, educating various students from Kindergarten to VCE. Educational excellence matters at St Michael?s. Each student?s holistic development is the central concern. The School prepares young people to flourish in the contemporary context, and enable them to build the skills and develop the personal qualities that will serve them throughout their lives. St Michael?s staff is committed to exercising and extending each student?s capacity for critical thinking, autonomous learning, problem-solving and collaboration.

The rich and diverse curriculum and co-curricular programs at the School challenge students while enabling them to reflect on their individual growth. Combining timely, explicit feedback and assessment with innovative teaching practice, it encourages students to develop their identity as learners and work alongside them to pave their way to the destinations they wish to embrace beyond school. The carefully sequenced set of outdoor learning programs that comprise the Exodus program from Year 3-11 sees students immersed in the beautiful and rugged natural environments of Victoria. St Michael?s staffs are dedicated to providing students with every opportunity to flourish. Many of them have worked professionally in their disciplines, and are now bringing their expertise to the classroom and co-curricular programs.

St Michael?s has a robust and scalable wireless network, used by staff and students to connect multiple mobile devices that best suit their learning requirements. It offers a range of desktop and tablet experiences, offering students experience of both environments. Computer laboratories cater for high-end video production and design courses, netbooks are available in the upper years, and iPad class sets enable media-rich learning experiences. Within the dedicated laptop program, student-owned PC and Mac notebooks are coordinated via the Helpdesk and a student software kiosk. In keeping with the latest developments in technology, St Michael?s has replaced the traditional top-down library structure with something far more flexible and responsive.

The School location provides a vast array of opportunities to learn with and from the creative, academic, not for profit and business communities that call this vibrant city home. The city of Melbourne and the inner city is in a way it?s canvas, students perform, exhibit, play sport and learn in some of Melbourne?s most iconic, creative and professional spaces.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ St Michael's Grammar School
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
-37.8595378, 144.9916182 25 Chapel Street,St Kilda,Victoria,3182 Australia
Senior School
ទីក្រុងជិតបំផុត: Melbourne
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 25 Chapel Street, St Kilda, Victoria, 3182 Australia
St Kilda Victoria 25 Chapel Street

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

St Michael?s Grammar School was founded 124 years ago on the School?s current site in St Kilda.It was founded in 1895, when it opened as a day school for girls. St Michael?s Grammar School is one of Australia?s leading independent coeducational schools, educating various students from Kindergarten to VCE. Educational excellence matters at St Michael?s. Each student?s holistic development is the central concern. The School prepares young people to flourish in the contemporary context, and enable them to build the skills and develop the personal qualities that will serve them throughout their lives. St Michael?s staff is committed to exercising and extending each student?s capacity for critical thinking, autonomous learning, problem-solving and collaboration.

The rich and diverse curriculum and co-curricular programs at the School challenge students while enabling them to reflect on their individual growth. Combining timely, explicit feedback and assessment with innovative teaching practice, it encourages students to develop their identity as learners and work alongside them to pave their way to the destinations they wish to embrace beyond school. The carefully sequenced set of outdoor learning programs that comprise the Exodus program from Year 3-11 sees students immersed in the beautiful and rugged natural environments of Victoria. St Michael?s staffs are dedicated to providing students with every opportunity to flourish. Many of them have worked professionally in their disciplines, and are now bringing their expertise to the classroom and co-curricular programs.

St Michael?s has a robust and scalable wireless network, used by staff and students to connect multiple mobile devices that best suit their learning requirements. It offers a range of desktop and tablet experiences, offering students experience of both environments. Computer laboratories cater for high-end video production and design courses, netbooks are available in the upper years, and iPad class sets enable media-rich learning experiences. Within the dedicated laptop program, student-owned PC and Mac notebooks are coordinated via the Helpdesk and a student software kiosk. In keeping with the latest developments in technology, St Michael?s has replaced the traditional top-down library structure with something far more flexible and responsive.

The School location provides a vast array of opportunities to learn with and from the creative, academic, not for profit and business communities that call this vibrant city home. The city of Melbourne and the inner city is in a way it?s canvas, students perform, exhibit, play sport and learn in some of Melbourne?s most iconic, creative and professional spaces.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_241907_320px.jpg St Michael's Grammar School https://www.idp.com/cambodia/universities/st-michaels-grammar-school/iid-au-00449/?lang=km
ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់
 • បទបង្ហាញពី Charles Darwin University
  ជួបជាមួយអ្នកតំណាងមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Charles Darwin ដើម្បីស្វែងយល់អំពីឱកាសសិក្សានៅប្រទេសអូស្រា្តលី
  Phnom Penh, Cambodia
  AU
  29th May 2020
  10:00 AM - 11:30 AM
  ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម
 • Scholarships & Study in Australia & New Zealand Virtual Fair
  Meet online with Australian & New Zealand representatives from various Australian & New Zealand university and institutions to learn more about Study in Australia & New Zealand.
  ជួបជាមួយអ្នកតំណាងមកពីសាកលវិទ្យាល័យ និងគ្រឹះស្ថានអប់រំពីប្រទេសអូស្រ្តាលី និង ណូវែលហ្សេឡង់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីឱកាសទៅសិក្សានៅអូស្រ្តាលី & ណូវែលហ្សេឡង់។
  Phnom Penh, Cambodia
  AU
  3rd  -  6th  Jun 2020
  10:00 AM - 01:00 PM
  ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម

ជំហានបន្ទាប់

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

 • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

 • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

 • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី