text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

University of Chicago

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
3740
អន្តេវាសិកដ្ឋាន
មាន
អំពី University of Chicago

The University of Chicago is an urban research university that has driven new ways of thinking since 1890. The university’s commitment to free and open inquiry draws inspired scholars to it’s global campuses, where ideas are born that challenge and change the world. It empowers individuals to challenge conventional thinking in pursuit of original ideas. Students in the College develop critical, analytic, and writing skills in our rigorous, interdisciplinary core curriculum. Through graduate programs, students test their ideas with UChicago scholars, and become the next generation of leaders in academia, industry, nonprofits, and government.

UChicago is home to some of the most venerated academic programs in the world, having established the fields of ecology and sociology, the first graduate international affairs program in the United States, and the first executive MBA program. Students can explore current degree and academic programs across the undergraduate College, five graduate divisions, six professional schools, and the Graham School of Continuing Liberal and Professional Studies.

The university’s research has led to such breakthroughs as discovering the link between cancer and genetics, establishing revolutionary theories of economics, and developing tools to produce reliably excellent urban schooling. It has generated new insights for the benefit of present and future generations with its national and affiliated laboratories: Argonne National Laboratory, Fermi National Accelerator Laboratory, and the Marine Biological Laboratory in Woods Hole, Massachusetts.

As a center of intense intellectual inquiry, the University of Chicago Library shares with the University of Chicago the aspiration to be the most dynamic research and learning environment in the world, supporting the University’s commitment to research and teaching in the sciences, social sciences, humanities, and the College and to using its intellectual resources to help solve the world’s problems.

The UChicago community is filled with interesting people and possible pursuits. There are more than 450 Recognized Student Organizations (RSOs), so there are endless opportunities for students to get involved on campus.

The University of Chicago is enriched by the city it calls home. In partnership with its neighbors, the university has invested in Chicago's mid-South Side across such areas as health, education, economic growth, and the arts. Together with its medical center, it is the largest private employer on the South Side.

From the first campus plan to the most recent contemporary tower, the architecture at the University of Chicago has been conceived by some of the most forward-thinking and well-respected designers in the world. Campus features the work of architects such as Frank Lloyd Wright, Henry Ives Cobb, Eero Saarinen, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Netsch, Ricardo Legorreta, Rafael Viñoly, César Pelli, Helmut Jahn, Tod Williams and Billie Tsien Architects, and Holabird, Root and Burgee.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ University of Chicago
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
ចំណាត់ថ្នាក់ និងការបញ្ចេញមតិ
ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក
9 th / 760
ប្រភព: ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ
សមាជិកនៃ Higher Learning Commission
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
41.78861, -87.59871 Edward H. Levi Hall, 5801 South Ellis Avenue,Chicago,Illinois,60637 United States
Main Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Chicago
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: Edward H. Levi Hall, 5801 South Ellis Avenue, Chicago, Illinois, 60637 United States
Chicago Illinois Edward H. Levi Hall, 5801 South Ellis Avenue

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

The University of Chicago is an urban research university that has driven new ways of thinking since 1890. The university’s commitment to free and open inquiry draws inspired scholars to it’s global campuses, where ideas are born that challenge and change the world. It empowers individuals to challenge conventional thinking in pursuit of original ideas. Students in the College develop critical, analytic, and writing skills in our rigorous, interdisciplinary core curriculum. Through graduate programs, students test their ideas with UChicago scholars, and become the next generation of leaders in academia, industry, nonprofits, and government.

UChicago is home to some of the most venerated academic programs in the world, having established the fields of ecology and sociology, the first graduate international affairs program in the United States, and the first executive MBA program. Students can explore current degree and academic programs across the undergraduate College, five graduate divisions, six professional schools, and the Graham School of Continuing Liberal and Professional Studies.

The university’s research has led to such breakthroughs as discovering the link between cancer and genetics, establishing revolutionary theories of economics, and developing tools to produce reliably excellent urban schooling. It has generated new insights for the benefit of present and future generations with its national and affiliated laboratories: Argonne National Laboratory, Fermi National Accelerator Laboratory, and the Marine Biological Laboratory in Woods Hole, Massachusetts.

As a center of intense intellectual inquiry, the University of Chicago Library shares with the University of Chicago the aspiration to be the most dynamic research and learning environment in the world, supporting the University’s commitment to research and teaching in the sciences, social sciences, humanities, and the College and to using its intellectual resources to help solve the world’s problems.

The UChicago community is filled with interesting people and possible pursuits. There are more than 450 Recognized Student Organizations (RSOs), so there are endless opportunities for students to get involved on campus.

The University of Chicago is enriched by the city it calls home. In partnership with its neighbors, the university has invested in Chicago's mid-South Side across such areas as health, education, economic growth, and the arts. Together with its medical center, it is the largest private employer on the South Side.

From the first campus plan to the most recent contemporary tower, the architecture at the University of Chicago has been conceived by some of the most forward-thinking and well-respected designers in the world. Campus features the work of architects such as Frank Lloyd Wright, Henry Ives Cobb, Eero Saarinen, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Netsch, Ricardo Legorreta, Rafael Viñoly, César Pelli, Helmut Jahn, Tod Williams and Billie Tsien Architects, and Holabird, Root and Burgee.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244691_320px.jpg University of Chicago https://www.idp.com/cambodia/universities/university-of-chicago/iid-us-00214/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី