text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

University of Cincinnati

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
4167
ការងារក្រៅម៉ោងមាន
មាន
University of Cincinnati University of Cincinnati
Rated5/5based on1 student reviews
Customer reviews:
University of Cincinnati - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
អំពី University of Cincinnati

The University of Cincinnati offers students a balance of educational excellence and real-world experience. UC is a public research university with an enrolment of more than 44,000 students and has been named Among the top tier of the Best National Universities, according to U.S. News & World Report.

The university offers an education that’s both rigorous and relevant with hundreds of academic programs, many nationally ranked, all with opportunities for real-world learning. From study abroad and internships to artistic performances and portfolios, students can graduate with transcripts and a resume. The University of Cincinnati offers more than 300 majors and 100 certificate programs with broad range of areas from Classical Civilization to Classical Guitar.

Students can define their success through hundreds of organizations, support services, academic experiences and activities. UC students enjoy great campus facilities. There’s Tangeman University Center, the student center which houses the campus bookstore, food court, movie theater, student pub and Sigma Sigma Commons, a huge, open area where students lounge in the grass or play sports on sunny days, and enjoy concerts and other events late into the night.

A Club Sport is defined as a registered student organization that exists to promote and develop interest in a particular sport or physical activity while also building valuable leadership skills. It provides a wide range of instructional, recreational, and competitive athletic opportunities, with an emphasis on student leadership, organization, and team management. There are more than 45 Club Sports organizations that offer students a chance to be part of a team, run an organization, and represent University of Cincinnati while competing against and traveling to other universities.

Campus Recreation has many options that will appeal to students. Two state-of-the-art recreational fitness facilities, including many amenities: an indoor climbing wall, six-court gymnasium, suspended track, pools and more. A wide range of exercise and fitness opportunities, such as Personal Training, Nutrition Coaching, REC Kids Camp and Small Group Training.

UC has been called a research heavyweight and one of America's top public research universities. In fact, the university has nearly 200 years of history as a research pioneer. UC scientists invented the world's first electronic organ, antihistamine, heart-lung machine and oral polio vaccine.

From award-winning architecture to a defined, urban campus near an active downtown, Cincinnati’s campus is designed to energize and encourage students. The city of Cincinnati is university’s home. It It is the source for professional opportunities, celebration, and culture. From local shops and ethnic restaurants to big-league sports, arts, and entertainment, there’s always something going on.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ University of Cincinnati
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
ចំណាត់ថ្នាក់ និងការបញ្ចេញមតិ
ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក
~251 st / 760
ប្រភព: ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ
សមាជិកនៃ Association of Advance Collegiate Schools of Business, American Chemical Society, The Commission of Accreditation of Allied Health Education Programs, Higher Learning Commission
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
39.2330014, -84.3997769 9555 Plainfield Road,Blue Ash,Ohio,45236 United States
Blue Ash College
ទីក្រុងជិតបំផុត: Cincinatti
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 9555 Plainfield Road, Blue Ash, Ohio, 45236 United States
Blue Ash Ohio 9555 Plainfield Road
39.0797116, -84.1955973 4200 Clermont College Drive,Batavia,Ohio,45103 United States
Clermont College
ទីក្រុងជិតបំផុត: Columbus
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 4200 Clermont College Drive, Batavia, Ohio, 45103 United States
Batavia Ohio 4200 Clermont College Drive
39.1329219, -84.5149504 2600 Clifton Avenue,Cincinnati,Ohio,45220 United States
Uptown West Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Cincinatti
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 2600 Clifton Avenue, Cincinnati, Ohio, 45220 United States
Cincinnati Ohio 2600 Clifton Avenue

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

The University of Cincinnati offers students a balance of educational excellence and real-world experience. UC is a public research university with an enrolment of more than 44,000 students and has been named Among the top tier of the Best National Universities, according to U.S. News & World Report.

The university offers an education that’s both rigorous and relevant with hundreds of academic programs, many nationally ranked, all with opportunities for real-world learning. From study abroad and internships to artistic performances and portfolios, students can graduate with transcripts and a resume. The University of Cincinnati offers more than 300 majors and 100 certificate programs with broad range of areas from Classical Civilization to Classical Guitar.

Students can define their success through hundreds of organizations, support services, academic experiences and activities. UC students enjoy great campus facilities. There’s Tangeman University Center, the student center which houses the campus bookstore, food court, movie theater, student pub and Sigma Sigma Commons, a huge, open area where students lounge in the grass or play sports on sunny days, and enjoy concerts and other events late into the night.

A Club Sport is defined as a registered student organization that exists to promote and develop interest in a particular sport or physical activity while also building valuable leadership skills. It provides a wide range of instructional, recreational, and competitive athletic opportunities, with an emphasis on student leadership, organization, and team management. There are more than 45 Club Sports organizations that offer students a chance to be part of a team, run an organization, and represent University of Cincinnati while competing against and traveling to other universities.

Campus Recreation has many options that will appeal to students. Two state-of-the-art recreational fitness facilities, including many amenities: an indoor climbing wall, six-court gymnasium, suspended track, pools and more. A wide range of exercise and fitness opportunities, such as Personal Training, Nutrition Coaching, REC Kids Camp and Small Group Training.

UC has been called a research heavyweight and one of America's top public research universities. In fact, the university has nearly 200 years of history as a research pioneer. UC scientists invented the world's first electronic organ, antihistamine, heart-lung machine and oral polio vaccine.

From award-winning architecture to a defined, urban campus near an active downtown, Cincinnati’s campus is designed to energize and encourage students. The city of Cincinnati is university’s home. It It is the source for professional opportunities, celebration, and culture. From local shops and ethnic restaurants to big-league sports, arts, and entertainment, there’s always something going on.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244693_320px.jpg University of Cincinnati https://www.idp.com/cambodia/universities/university-of-cincinnati/iid-us-00270/?lang=km
ជីវិតនៅ University of Cincinnati

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី