text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

University of New Brunswick

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
អន្តេវាសិកដ្ឋាន
មាន
University of New Brunswick University of New Brunswick
Rated5/5based on1 student reviews
They provided with coop opportunities and it was very helpful in getting Canadian experience Customer reviews:
University of New Brunswick - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
អំពី University of New Brunswick

The University of New Brunswick has been leading research and innovation in Canada since 1785. At Canada?s most entrepreneurial university, students can create their own path to success while making memories and friends that last a lifetime. Large enough to offer a wide range of programs and services, but small enough to offer the support that students need to discover and realize their potential, the university offers undergraduate and graduate degrees in more than 75 disciplines and continuing education in a variety of fields. UNB has among the best student-to-faculty ratios of Canada?s comprehensive universities. It offers world-class programs with a small-university experience with an ideal 15:1 student to faculty ratio.

Get involved at the University of New Brunswick's Fredericton campus. From dancing and debating to rock climbing and scuba diving, there's an activity for everyone. Learn new skills and meet new people, in some cases, clubs can make student realize what direction they want to take in life. Established in 1961, CHSR-FM is Fredericton's only campus radio station. Shows cover a broad variety of subjects from culture to politics - and of course, music. Beside this, started in 1867, The Brunswickan is Canada's oldest official student publication. Sections cover news, sports, health, opinion, and arts and culture. For students interested in journalism, the Brunswickan is the best opportunity.

The University of New Brunswick Saint John hosts over 50 clubs and societies- there?s something for everyone. UNB?s Saint John campus offers a student run radio station and newspaper. CFMH 107.3 is on the public airwaves, programs run all day and well into the night. Both campuses of UNB offers opportunities to participate in a particular sport or activity at a level of competency not normally provided in other intramural, varsity programs.

The university researchers are active in a diverse array of subjects ranging from social and government policy to the development of innovative technologies in many scientific fields. UNB researchers are helping develop the next generation of alternative energy technologies, helping lay the groundwork for smarter, safer computing, aiding in the protection of the environment and assisting in furthering humanity's understanding of outer space.

At UNB, students will be living in a beautiful, historic city with young, active populations and lots to do. Fredericton and Saint John have vibrant art and music scenes, fabulous farmers markets, and endless places to explore outdoors. UNB's Fredericton campus is in the heart of the city with the down-town core only a 10-minute walk away. As the oldest incorporated city in Canada and the largest city in New Brunswick, Saint John has a reliable and affordable transit system that makes it easy to move between the campus and uptown.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ University of New Brunswick
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
សមាជិកនៃ Association of Advance Collegiate Schools of Business

What our Students think about us

ព័ត៌មានសង្ខេប
មុខវិជ្ជាសិក្សា
5.0
គុណភាពការអប់រំ
5.0
តម្លៃថវិកា
5.0
សេវាគាំទ្រនិស្សិត
5.0
បរិក្ខារអគារសិក្សា
5.0
ទស្សនៈការងារ
5.0
Viswadarshini
University of New Brunswick
They provided with coop opportunities and it was very helpful in getting Canadian experience
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
45.30575319, -66.08488816 100 Tucker Park Road,Saint John,New Brunswick,E2L 4L5 Canada
Saint John Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Fredericton
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 100 Tucker Park Road, Saint John, New Brunswick, E2L 4L5 Canada
Saint John New Brunswick 100 Tucker Park Road
45.9456439, -66.6409013 3 Bailey Drive,Fredericton,New Brunswick,E3B 5A3 Canada
Fredericton Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Fredericton
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 3 Bailey Drive, Fredericton, New Brunswick, E3B 5A3 Canada
Fredericton New Brunswick 3 Bailey Drive

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

The University of New Brunswick has been leading research and innovation in Canada since 1785. At Canada?s most entrepreneurial university, students can create their own path to success while making memories and friends that last a lifetime. Large enough to offer a wide range of programs and services, but small enough to offer the support that students need to discover and realize their potential, the university offers undergraduate and graduate degrees in more than 75 disciplines and continuing education in a variety of fields. UNB has among the best student-to-faculty ratios of Canada?s comprehensive universities. It offers world-class programs with a small-university experience with an ideal 15:1 student to faculty ratio.

Get involved at the University of New Brunswick's Fredericton campus. From dancing and debating to rock climbing and scuba diving, there's an activity for everyone. Learn new skills and meet new people, in some cases, clubs can make student realize what direction they want to take in life. Established in 1961, CHSR-FM is Fredericton's only campus radio station. Shows cover a broad variety of subjects from culture to politics - and of course, music. Beside this, started in 1867, The Brunswickan is Canada's oldest official student publication. Sections cover news, sports, health, opinion, and arts and culture. For students interested in journalism, the Brunswickan is the best opportunity.

The University of New Brunswick Saint John hosts over 50 clubs and societies- there?s something for everyone. UNB?s Saint John campus offers a student run radio station and newspaper. CFMH 107.3 is on the public airwaves, programs run all day and well into the night. Both campuses of UNB offers opportunities to participate in a particular sport or activity at a level of competency not normally provided in other intramural, varsity programs.

The university researchers are active in a diverse array of subjects ranging from social and government policy to the development of innovative technologies in many scientific fields. UNB researchers are helping develop the next generation of alternative energy technologies, helping lay the groundwork for smarter, safer computing, aiding in the protection of the environment and assisting in furthering humanity's understanding of outer space.

At UNB, students will be living in a beautiful, historic city with young, active populations and lots to do. Fredericton and Saint John have vibrant art and music scenes, fabulous farmers markets, and endless places to explore outdoors. UNB's Fredericton campus is in the heart of the city with the down-town core only a 10-minute walk away. As the oldest incorporated city in Canada and the largest city in New Brunswick, Saint John has a reliable and affordable transit system that makes it easy to move between the campus and uptown.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244081_320px.jpg University of New Brunswick https://www.idp.com/cambodia/universities/university-of-new-brunswick/iid-ca-00759/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី