text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

University of Oregon

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
4503
ការងារក្រៅម៉ោងមាន
មាន
អំពី University of Oregon

Nestled in the lush Willamette Valley, with an easy drive to both the Pacific Ocean and the Cascade Mountains, the University of Oregon is renowned for its research prowess and commitment to teaching. The University of Oregon is one of just two schools in the Pacific Northwest selected for membership in the prestigious Association of American Universities, a consortium of 62 leading public and private research institutions in the United States and Canada.

The University offers more than 300 academic programs across its nine schools and colleges. The top 10 majors that university offers are Business Administration, Economics, Psychology, Political Science, Human Physiology, General Social Science, Biology, Computer and Information Science, Journalism and Communication and Architecture. Faculty members at the university are as busy learning as they are teaching. This ongoing pursuit and sharing of fresh ideas and better ways is what sets apart top-tier research universities like the UO.

College is about a lot of things, but most crucially, it’s about discovering one own self and what one is interested in. Which is why university host more than 160 student organizations on campus. Club sports, honor societies, student unions, sorority and fraternity groups, just to name it. There’s something for everyone here. And if students don’t find what they want, they can show up and start their own group. So students can meet like minds and learn about life alongside others.

The Student Recreation Center, Gerlinger, Gerlinger Annex, the Student Tennis Center, Mac Court, 18th Street tennis courts and track, and many other natural and turf fields. All are outstanding facilities, and all are available to students of every skill level.

Athletics are an integral part of the UO experience. The university competes in 17 NCAA sports, and have 24 national championships as a result. Competition is in its blood. So whether it’s intramurals, a pickup game at the rec center, or a nationally televised game, Ducks are always up for the challenge. And here, supporting and cheering on fellow Ducks is more than a pastime. It’s a full-time job.

UO’s 295-acre campus is smack-dab in the middle of some of the most beautiful places to be outside anywhere. Students jog in the morning, bike to school, and roll along 13th Avenue to meet friends. Students can even ski down mountains, float down rivers, and play along the beaches on the weekends. This place feels familiar, green, and friendly, but also modern, totally connected, and cosmopolitan. It’s kind of perfect—an extraordinary academic community surrounded by a quintessential college town. It’s alive with music, culture, food, art, and just the right amount of weird to keep things interesting.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ University of Oregon
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
ចំណាត់ថ្នាក់ និងការបញ្ចេញមតិ
ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក
~251 st / 760
ប្រភព: ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ
សមាជិកនៃ Association to Advance Collegiate Schools of Business, Northwest Commission on Colleges and Universities, Accreditation Board for Engineering and Technology, Council for Interior Design Accreditation, National Architectural Accrediting Board, National Association of Schools of Art and Design
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
44.0448302, -123.0726055 1585 East 13th Avenue,Eugene,Oregon,97403 United States
Eugene Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Eugene
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 1585 East 13th Avenue, Eugene, Oregon, 97403 United States
Eugene Oregon 1585 East 13th Avenue
45.5236052, -122.6707523 70 NW Couch Street,Portland,Oregon,97209 United States
Portland Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Portland
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 70 NW Couch Street, Portland, Oregon, 97209 United States
Portland Oregon 70 NW Couch Street

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

Nestled in the lush Willamette Valley, with an easy drive to both the Pacific Ocean and the Cascade Mountains, the University of Oregon is renowned for its research prowess and commitment to teaching. The University of Oregon is one of just two schools in the Pacific Northwest selected for membership in the prestigious Association of American Universities, a consortium of 62 leading public and private research institutions in the United States and Canada.

The University offers more than 300 academic programs across its nine schools and colleges. The top 10 majors that university offers are Business Administration, Economics, Psychology, Political Science, Human Physiology, General Social Science, Biology, Computer and Information Science, Journalism and Communication and Architecture. Faculty members at the university are as busy learning as they are teaching. This ongoing pursuit and sharing of fresh ideas and better ways is what sets apart top-tier research universities like the UO.

College is about a lot of things, but most crucially, it’s about discovering one own self and what one is interested in. Which is why university host more than 160 student organizations on campus. Club sports, honor societies, student unions, sorority and fraternity groups, just to name it. There’s something for everyone here. And if students don’t find what they want, they can show up and start their own group. So students can meet like minds and learn about life alongside others.

The Student Recreation Center, Gerlinger, Gerlinger Annex, the Student Tennis Center, Mac Court, 18th Street tennis courts and track, and many other natural and turf fields. All are outstanding facilities, and all are available to students of every skill level.

Athletics are an integral part of the UO experience. The university competes in 17 NCAA sports, and have 24 national championships as a result. Competition is in its blood. So whether it’s intramurals, a pickup game at the rec center, or a nationally televised game, Ducks are always up for the challenge. And here, supporting and cheering on fellow Ducks is more than a pastime. It’s a full-time job.

UO’s 295-acre campus is smack-dab in the middle of some of the most beautiful places to be outside anywhere. Students jog in the morning, bike to school, and roll along 13th Avenue to meet friends. Students can even ski down mountains, float down rivers, and play along the beaches on the weekends. This place feels familiar, green, and friendly, but also modern, totally connected, and cosmopolitan. It’s kind of perfect—an extraordinary academic community surrounded by a quintessential college town. It’s alive with music, culture, food, art, and just the right amount of weird to keep things interesting.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_237324_320px.jpg University of Oregon https://www.idp.com/cambodia/universities/university-of-oregon/iid-us-00169/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី