text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

University of South Alabama

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
1219
ការងារក្រៅម៉ោងមាន
មាន
អំពី University of South Alabama

The University of South Alabama was founded in 1963 without a single building to call its own. More than 50 years and quite a few buildings later, USA is a vibrant university that continues to serve as a catalyst for transformational change in the city, the state and the Gulf Coast region. USA is a place where students discover and strengthen their career passions, and form connections that result in lifelong relationships.

Learning takes place in a vibrant, active and exciting environment. The university offers more than 100 programs thus providing limitless possibilities. Faculty are dedicated to teaching and helping students reach their maximum potential. More than three-quarters of instruction at South is delivered by full time faculty, a very high rate for a research intensive institution.

The University of South Alabama is fortunate to be strategically located in an international commercial hub, providing unprecedented opportunities for scholars and students to explore the frontiers of their fields. Given the University's coastal location, its many innovations in marine science, coastal weather forecasting and research, coastal resilience and environmental fields are not surprising. USA researchers are also creating new nanomaterials, attracting the interest of Mobile's burgeoning aerospace industry.

The student population at the University of South Alabama represents every state and dozens of foreign countries. More than 2,300 students live on campus, and a variety of social, cultural and recreational opportunities are available nearly every day of the week.

Jaguar Productions is the official University of South Alabama student activities organization dedicated to providing entertaining and educational programs for USA students. Through socials, mixers, performances, movies, trivia nights and other activities, Jaguar Productions offers students an opportunity to meet new people, form lasting friendships, and enjoy memorable experiences.

More than 200 student-led clubs and organizations are waiting to welcome students. From Greek life to service, professional and athletics organizations, USA offers an extensive and diverse mix of clubs. Intramural sports offer an outlet for competitive athletics and an opportunity to build camaraderie and a sense of community. Students, alumni and faculty compete in basketball, soccer, softball, flag football and water polo, among other sports. Games take place in the Student Recreation Center and on the grounds of the Intramural Sports Complex, which consists of six multipurpose, lighted playing fields.

South offers students many ways to enjoy time outside the classroom – or just outside. The 116,000-square- foot Student Recreation Center can cater to almost any athletic interest. A cardio area, free weights, basketball and racquetball courts, indoor track and soccer field, a 40-foot rock climbing wall, studios for group classes, and both an indoor and outdoor pool are among its many features. A smoothie bar provides refreshment after a vigorous workout.

The beautiful, tree-shaded main campus of the University spreads across 1,200 acres, with a landscape that includes cultivated flower gardens, walking paths and groves of pine trees, more than 10 miles of bike trails, indoor and outdoor pools and a disc golf course. The Glenn Sebastian Nature Trail contains more than three miles of trails that wind through 95 acres of native pine and oak woodlands. In addition to the main campus and health system locations, South offers classes at its Baldwin County and Gulf Shores campuses.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ University of South Alabama
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
សមាជិកនៃ Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges.
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
30.6959406, -88.184236 307 North University Boulevard,Mobile,Alabama,36688 United States
Main Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Mobile
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 307 North University Boulevard, Mobile, Alabama, 36688 United States
Mobile Alabama 307 North University Boulevard

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

The University of South Alabama was founded in 1963 without a single building to call its own. More than 50 years and quite a few buildings later, USA is a vibrant university that continues to serve as a catalyst for transformational change in the city, the state and the Gulf Coast region. USA is a place where students discover and strengthen their career passions, and form connections that result in lifelong relationships.

Learning takes place in a vibrant, active and exciting environment. The university offers more than 100 programs thus providing limitless possibilities. Faculty are dedicated to teaching and helping students reach their maximum potential. More than three-quarters of instruction at South is delivered by full time faculty, a very high rate for a research intensive institution.

The University of South Alabama is fortunate to be strategically located in an international commercial hub, providing unprecedented opportunities for scholars and students to explore the frontiers of their fields. Given the University's coastal location, its many innovations in marine science, coastal weather forecasting and research, coastal resilience and environmental fields are not surprising. USA researchers are also creating new nanomaterials, attracting the interest of Mobile's burgeoning aerospace industry.

The student population at the University of South Alabama represents every state and dozens of foreign countries. More than 2,300 students live on campus, and a variety of social, cultural and recreational opportunities are available nearly every day of the week.

Jaguar Productions is the official University of South Alabama student activities organization dedicated to providing entertaining and educational programs for USA students. Through socials, mixers, performances, movies, trivia nights and other activities, Jaguar Productions offers students an opportunity to meet new people, form lasting friendships, and enjoy memorable experiences.

More than 200 student-led clubs and organizations are waiting to welcome students. From Greek life to service, professional and athletics organizations, USA offers an extensive and diverse mix of clubs. Intramural sports offer an outlet for competitive athletics and an opportunity to build camaraderie and a sense of community. Students, alumni and faculty compete in basketball, soccer, softball, flag football and water polo, among other sports. Games take place in the Student Recreation Center and on the grounds of the Intramural Sports Complex, which consists of six multipurpose, lighted playing fields.

South offers students many ways to enjoy time outside the classroom – or just outside. The 116,000-square- foot Student Recreation Center can cater to almost any athletic interest. A cardio area, free weights, basketball and racquetball courts, indoor track and soccer field, a 40-foot rock climbing wall, studios for group classes, and both an indoor and outdoor pool are among its many features. A smoothie bar provides refreshment after a vigorous workout.

The beautiful, tree-shaded main campus of the University spreads across 1,200 acres, with a landscape that includes cultivated flower gardens, walking paths and groves of pine trees, more than 10 miles of bike trails, indoor and outdoor pools and a disc golf course. The Glenn Sebastian Nature Trail contains more than three miles of trails that wind through 95 acres of native pine and oak woodlands. In addition to the main campus and health system locations, South offers classes at its Baldwin County and Gulf Shores campuses.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244111_320px.jpg University of South Alabama https://www.idp.com/cambodia/universities/university-of-south-alabama/iid-us-00982/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី