text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

University of Southern California

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
15376
ការងារក្រៅម៉ោងមាន
មាន
University of Southern California University of Southern California
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Southern California - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Southern California University of Southern California
Rated5/5based on2 student reviews
Customer reviews:
University of Southern California - by, 2020-01-29
5.0/ 5 stars
អំពី University of Southern California

The University of Southern California is one of the world’s leading private research universities. An anchor institution in Los Angeles, a global center for arts, technology and international business, USC’s diverse curricular offerings provide extensive opportunities for interdisciplinary study and collaboration with leading researchers in highly advanced learning environments.

There are more than 100 undergraduate majors that students can choose. USC thrives on interdisciplinary study and promoting breadth with depth. The Progressive Degree program allows students to begin work on a master’s degree while completing requirements for their bachelor’s degree. It’s a great opportunity for them to deepen their education and prepare for future, and to do so in as little as one additional year. USC has more than 400 graduate programs offered by the USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences and professional schools.

The university’s distinguished faculty of 4,000 innovative scholars, researchers, teachers and mentors includes five Nobel laureates, and dozens of recipients of prestigious national honors including the MacArthur “Genius” Award, Guggenheim Award, the National Medal of the Arts, the National Humanities Medal, the National Medal of Science, the National Medal of Technology and Innovation, and Pulitzer Prize.

USC has an accredited museum right on its campus, the Fisher Museum of Art. Stroll in and checkout the great collections of 17th, 18th, and 19th century European, British, and American pieces. Make a point of visiting contemporary exhibits of artists from Los Angeles and Latin America. Enjoy the museum, the cafe, and surrounding spaces for study, socializing, and contemplative moments. Entry to the museum is free.

KUSC’s extraordinarily knowledgeable hosts make classical music come alive through their illuminating information on the music, the composers, the context, and the performers. It is the largest public classical radio station in the country, offering classical music and arts programming to radio listeners locally and around the globe through its live stream on the Web.

From student activities and special groups to residential colleges and activism, students will find an endless array of opportunities for involvement and ways to show their commitments. Whatever be student interests, there’s probably a group they can join and help lead from academic, cultural, and political, to recreational, social, and sororities and fraternities. It’s another great way to become part of USC.

Located in the heart of Los Angeles, USC’s University Park campus is part of the city’s Downtown Arts and Education Corridor and is home to the USC Dana and David Dornsife College of Letters, Arts and Sciences and many professional schools. The Health Sciences campus, northeast of downtown Los Angeles, is home to the Keck School of Medicine of USC, the School of Pharmacy, three major teaching hospitals, and programs in Occupational Science and Occupational Therapy and in Biokinesiology and Physical Therapy.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ University of Southern California
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
ចំណាត់ថ្នាក់ និងការបញ្ចេញមតិ
ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក
62 nd / 760
ប្រភព: ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ
សមាជិកនៃ Western Association of Schools and Colleges (WASC)
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
34.0223519, -118.285117 3540 South Figueroa Street,Los Angeles,California,90007 United States
University Park Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Los Angeles
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 3540 South Figueroa Street, Los Angeles, California, 90007 United States
Los Angeles California 3540 South Figueroa Street
34.0594952, -118.2081559 1975 Zonal Avenue,Los Angeles,California,90033 United States
Health Sciences Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Los Angeles
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 1975 Zonal Avenue, Los Angeles, California, 90033 United States
Los Angeles California 1975 Zonal Avenue

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

The University of Southern California is one of the world’s leading private research universities. An anchor institution in Los Angeles, a global center for arts, technology and international business, USC’s diverse curricular offerings provide extensive opportunities for interdisciplinary study and collaboration with leading researchers in highly advanced learning environments.

There are more than 100 undergraduate majors that students can choose. USC thrives on interdisciplinary study and promoting breadth with depth. The Progressive Degree program allows students to begin work on a master’s degree while completing requirements for their bachelor’s degree. It’s a great opportunity for them to deepen their education and prepare for future, and to do so in as little as one additional year. USC has more than 400 graduate programs offered by the USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences and professional schools.

The university’s distinguished faculty of 4,000 innovative scholars, researchers, teachers and mentors includes five Nobel laureates, and dozens of recipients of prestigious national honors including the MacArthur “Genius” Award, Guggenheim Award, the National Medal of the Arts, the National Humanities Medal, the National Medal of Science, the National Medal of Technology and Innovation, and Pulitzer Prize.

USC has an accredited museum right on its campus, the Fisher Museum of Art. Stroll in and checkout the great collections of 17th, 18th, and 19th century European, British, and American pieces. Make a point of visiting contemporary exhibits of artists from Los Angeles and Latin America. Enjoy the museum, the cafe, and surrounding spaces for study, socializing, and contemplative moments. Entry to the museum is free.

KUSC’s extraordinarily knowledgeable hosts make classical music come alive through their illuminating information on the music, the composers, the context, and the performers. It is the largest public classical radio station in the country, offering classical music and arts programming to radio listeners locally and around the globe through its live stream on the Web.

From student activities and special groups to residential colleges and activism, students will find an endless array of opportunities for involvement and ways to show their commitments. Whatever be student interests, there’s probably a group they can join and help lead from academic, cultural, and political, to recreational, social, and sororities and fraternities. It’s another great way to become part of USC.

Located in the heart of Los Angeles, USC’s University Park campus is part of the city’s Downtown Arts and Education Corridor and is home to the USC Dana and David Dornsife College of Letters, Arts and Sciences and many professional schools. The Health Sciences campus, northeast of downtown Los Angeles, is home to the Keck School of Medicine of USC, the School of Pharmacy, three major teaching hospitals, and programs in Occupational Science and Occupational Therapy and in Biokinesiology and Physical Therapy.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244113_320px.jpg University of Southern California https://www.idp.com/cambodia/universities/university-of-southern-california/iid-us-00104/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី