text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: ភាសា:
Call us: 023 222 325 | WhatsApp: 0776 67122

University of Texas - El Paso

ប្រភេទស្ថាប័ន
មហាវិទ្យាល័យ
និស្សិតអន្ដរជាតិ
2271
ការងារក្រៅម៉ោងមាន
មាន
អំពី University of Texas - El Paso

The University of Texas at El Paso (UTEP) is forging dramatic new directions in higher education. UTEP has become a national model for creating and successfully executing highly competitive academic and research programs while maintaining a deep commitment to serving a 21st century student demographic. It is this dedication to providing access and excellence to students in the region that has resulted in UTEP becoming a top tier research university with a Mexican-American majority student population. UTEP officially opened in the fall of 1914 and is the second oldest institution in The University of Texas System.

The University serves its primary constituency residents of far west Texas, southern New Mexico, and northern Mexico. UTEP offers 170 bachelor’s, master’s and doctoral degree programs in 10 colleges and schools. It maintains one of the lowest out-of-pocket costs of any research university in the U.S., underscoring its commitment to make education accessible to all.

The Brookings Institution, a nonprofit public policy organization based in Washington, D.C., ranked UTEP No.1 among all U.S. public universities for successful achievement in both competitive research and student social mobility. UTEP is the top university in the continental United States for graduating Hispanic students who go on to earn doctoral degrees in STEM fields. It also is recognized as one of the top universities in the U.S. for the number of Hispanic graduates in biological and biomedical sciences, accounting and related services, engineering, homeland security, and law enforcement and related protective services.

The Stanlee and Gerald Rubin Center for the Visual Arts has become an internationally renowned venue for contemporary art, with a special focus on work relevant to the U.S.-Mexico border region. The UTEP Dinner Theatre is the only full-time dinner theatre on a university campus, and one of El Paso’s most popular entertainment venues, showcasing the talents of UTEP theatre arts students and faculty who have won national recognition for acting, choreography, and set design.

The campus offers rich cultural resources including museums and galleries, Chihuahuan Desert Gardens, a cinema and numerous music and theater performance spaces, as well as outstanding sports and recreational facilities. Its 12,200-seat Don Haskins Center and 52,000-seat Sun Bowl Stadium serve as venues for both UTEP women’s and men’s intercollegiate athletics teams and major regional entertainment programming, ranging from traveling shows such as Cirque de Soleil to performing artists such as Metallica and Shawn Mendes.

The 420-acre campus is bustling with growth, including the recent completion of a number of such significant construction and renovation projects as new state-of-the-art facilities in chemistry, computer science, engineering, health sciences, and nursing, and a major pedestrian-friendly transformation of the campus core. El Paso’s attractive and affordable living conditions and broad range of unique cultural and intellectual options, and the surrounding region’s beautiful mountain desert terrain, abundant sunshine and outdoor recreational opportunities, combine to offer a highly satisfying quality of life.

IELTS ត្រូវបានទទួលយកនៅ University of Texas - El Paso
IDP មានមោទនភាពជាម្ចាស់មួយនៃ
អ្នកត្រូវការ IELTS ដើម្បីដាក់ពាក្យនៅស្ថាប័ននេះ
Right Arrowកក់ឥឡូវនេះ
ចំណាត់ថ្នាក់ និងការបញ្ចេញមតិ
ចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក
~801 st / 760
ប្រភព: ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ
សមាជិកនៃ Association to Advance Collegiate Schools of Business, Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges.
តើអ្នកអាចសិក្សានៅទីណា?
31.7711073, -106.5033585 500 West University Avenue,El Paso,Texas,79968 United States
Main Campus
ទីក្រុងជិតបំផុត: Austin
តម្លៃការប៉ាន់ប្រមាណនៃការរស់នៅ:-1
ប្រភេទ: On-campus
អាស័យដ្ឋាន: 500 West University Avenue, El Paso, Texas, 79968 United States
El Paso Texas 500 West University Avenue

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅទីនេះ – ​​​​​​​អានអំពី របៀបដែលយើងប្រមូលនិងបង្ហាញព័ត៌មានវគ្គសិក្សា ។ IDP សូមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ឬការលុបចោលណាមួយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះទេ។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្តល់ប្រឹក្សាពីការសិក្សានៅបរទេសរបស់ IDP ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

The University of Texas at El Paso (UTEP) is forging dramatic new directions in higher education. UTEP has become a national model for creating and successfully executing highly competitive academic and research programs while maintaining a deep commitment to serving a 21st century student demographic. It is this dedication to providing access and excellence to students in the region that has resulted in UTEP becoming a top tier research university with a Mexican-American majority student population. UTEP officially opened in the fall of 1914 and is the second oldest institution in The University of Texas System.

The University serves its primary constituency residents of far west Texas, southern New Mexico, and northern Mexico. UTEP offers 170 bachelor’s, master’s and doctoral degree programs in 10 colleges and schools. It maintains one of the lowest out-of-pocket costs of any research university in the U.S., underscoring its commitment to make education accessible to all.

The Brookings Institution, a nonprofit public policy organization based in Washington, D.C., ranked UTEP No.1 among all U.S. public universities for successful achievement in both competitive research and student social mobility. UTEP is the top university in the continental United States for graduating Hispanic students who go on to earn doctoral degrees in STEM fields. It also is recognized as one of the top universities in the U.S. for the number of Hispanic graduates in biological and biomedical sciences, accounting and related services, engineering, homeland security, and law enforcement and related protective services.

The Stanlee and Gerald Rubin Center for the Visual Arts has become an internationally renowned venue for contemporary art, with a special focus on work relevant to the U.S.-Mexico border region. The UTEP Dinner Theatre is the only full-time dinner theatre on a university campus, and one of El Paso’s most popular entertainment venues, showcasing the talents of UTEP theatre arts students and faculty who have won national recognition for acting, choreography, and set design.

The campus offers rich cultural resources including museums and galleries, Chihuahuan Desert Gardens, a cinema and numerous music and theater performance spaces, as well as outstanding sports and recreational facilities. Its 12,200-seat Don Haskins Center and 52,000-seat Sun Bowl Stadium serve as venues for both UTEP women’s and men’s intercollegiate athletics teams and major regional entertainment programming, ranging from traveling shows such as Cirque de Soleil to performing artists such as Metallica and Shawn Mendes.

The 420-acre campus is bustling with growth, including the recent completion of a number of such significant construction and renovation projects as new state-of-the-art facilities in chemistry, computer science, engineering, health sciences, and nursing, and a major pedestrian-friendly transformation of the campus core. El Paso’s attractive and affordable living conditions and broad range of unique cultural and intellectual options, and the surrounding region’s beautiful mountain desert terrain, abundant sunshine and outdoor recreational opportunities, combine to offer a highly satisfying quality of life.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244120_320px.jpg University of Texas - El Paso https://www.idp.com/cambodia/universities/university-of-texas-el-paso/iid-us-00112/?lang=km

សូមជ្រើសរើសកំរិតសិក្សា

បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • ចាប់ផ្តើមវាយ, ជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

  • បញ្ចូលប្រធានបទជ្រើសពីបញ្ជីឬចុចស្វែងរក

សូមវាយនិងជ្រើសរើសស្ថាប័ន

  • វាយបញ្ចូល 3 តួអក្សរនៃឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី

  • បញ្ចូលឈ្មោះសកលវិទ្យាល័យ ឈ្មោះសាលារៀនហើយជ្រើសរើសពីបញ្ជី