text.skipToContent text.skipToNavigation

Chuỗi hội thảo trực tuyến của IDP

When: 31st  July 2021  -  31st  December 2021 , 09:00 AM - 11:00 AM

Where: Zoom

Highlights:

Từ tháng 7/2021, IDP Việt Nam tổ chức “Chuỗi hội thảo trực tuyến: Chọn đúng ngành cho hành trình đến Úc” gồm 8 buổi chia sẻ chuyên sâu, nhằm cung cấp những thông tin bổ ích về các khối ngành HOT nhất hiện nay qua lời khuyên từ các chuyên gia đầu ngành, từ đó giúp các bạn xác định được mục tiêu nghề nghiệp lâu dài.

9:00 – 11:00 | Thứ 7, Ngày 31.07.2021

Kỳ 1: Sức hút của ngành Kinh tế (Kế toán – Tài chính)

Đăng ký ngay

Please select a level of study

Enter subject, choose from the list or hit search

  • Start typing, choose from the list or hit search

  • Enter subject, choose from the list or or hit search

Please type and select an institution

  • Type 3 characters of a university name and select from the list

  • Enter a university or school name and select from the list