text.skipToContent text.skipToNavigation

Du học Canada, Đi ngay kẻo lỡ!

Thời gian: 15th  January 2020  -  31st  March 2020 , 08:00 AM - 06:00 PM

Địa điểm: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng

Điểm nhấn của sự kiện:

Thời gian và địa điểm áp dụng Tuần thứ 3 mỗi tháng từ tháng 9/2019 tại tất cả VP IDP chi nhánh TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng Bạn đã có IELTS 6.0? Bạn có thể chinh phục nền giáo dục tiên tiến tại Canada mà không cần chứng minh tài chính.

Please select a level of study

Enter subject, choose from the list or hit search

  • Start typing, choose from the list or hit search

  • Enter subject, choose from the list or or hit search

Please type and select an institution

  • Type 3 characters of a university name and select from the list

  • Enter a university or school name and select from the list