text.skipToContent text.skipToNavigation

Hội thảo du học và phỏng vấn trực tiếp cùng chuyên gia tư vấn IDP Đà Nẵng

Thời gian: 1st  -  31st  January 2022 , 09:00 AM - 07:00 PM

Địa điểm: Đà Nẵng

Điểm nhấn của sự kiện:

Các hội thảo du học và phỏng vấn cùng chuyên gia tư vấn tại IDP Đà Nẵng. Địa điểm: VP IDP Đà Nẵng: 10 Ngô Gia Tự, Q. Hải Châu - Khóa học "Cùng con hướng nghiệp" với diễn giả Phoenix Hồ do Insearch UTS và IDP tài trợ. 13:30 - 17:00 & 8:30 - 12:00, Thứ Bảy + CN, 21&22/12/2019 10 Ngô Gia Tự, Q. Hải Châu

Đối tác sự kiện

Please select a level of study

Enter subject, choose from the list or hit search

  • Start typing, choose from the list or hit search

  • Enter subject, choose from the list or or hit search

Please type and select an institution

  • Type 3 characters of a university name and select from the list

  • Enter a university or school name and select from the list