text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
 
 

چرا IDP?

مطالعه در خارج از کشور با کسی که راه را می داند

آمادگی برای آزمون انگلیسی لازم نیست دشوار یا گران باشد، به همین دلیل است که با IELTS شما می توانید طیف گسترده ای از مواد آمادگی رسمی را از هر ارائه دهنده آزمون انگلیسی دیگر دسترسی داشته باشید. نگاهی به ابزار آماده سازی IELTS رسمی IPS در زیر:

find-a-course-mega-menu.jpg

Upcoming test dates

Paper based
Paper based
Computer based
Computer based
 • Date Time
 • Test type
 • Format
 • Venue
 • Availability
 • 01 Feb 2020
 • 22 Sep 2019
 • 01 Feb 2020
  23:59 pm
 • IDP Iran
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • Irsafam - Ahwaz
 • 22 Sep 2019
  3.05E7
  IRR
 • General Training - IELTS Irsafam - ahwaz Ahvaz Ir Iran
 • 01 Feb 2020
 • 22 Sep 2019
 • 01 Feb 2020
  23:59 pm
 • IDP Iran
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • Irsafam - Ahwaz
 • 22 Sep 2019
  3.05E7
  IRR
 • Academic - IELTS Irsafam - ahwaz Ahvaz Ir Iran

Next steps

لطفا یک مقطع تحصیلی انتخاب کنید

موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • تایپ کنید،از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

لطفا نام موسسه را تایپ و انتخاب کنید

 • 3 حرف از نام دانشگاه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.

 • نام دانشگاه یا مدرسه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.