با ما صحبت کن arrow

hipchat زنگ زدن
text.skipToContent text.skipToNavigation

چرا IDP?

مطالعه در خارج از کشور با کسی که راه را می داند

آمادگی برای آزمون انگلیسی لازم نیست دشوار یا گران باشد، به همین دلیل است که با IELTS شما می توانید طیف گسترده ای از مواد آمادگی رسمی را از هر ارائه دهنده آزمون انگلیسی دیگر دسترسی داشته باشید. نگاهی به ابزار آماده سازی IELTS رسمی IPS در زیر:

find-a-course-mega-menu.jpg

Upcoming test dates

Paper based
Paper based
Computer based
Computer based
 • Date Time
 • Test type
 • Format
 • Venue
 • Availability
 • 21 May 2022
 • 09 Mar 2022
 • 21 May 2022
  23:59 pm
 • IDP Iran
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IRSAFAM - AHWAZ
 • 09 Mar 2022
  6.15104E7
  IRR
 • Academic - IELTS Irsafam - ahwaz Ahvaz Ir Iran
 • 21 May 2022
  9:00 am
 • 07 Dec 2021
 • 14 May 2022
  23:59 pm
 • IDP Iran
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS TEHRAN-Gooya Language Academy
 • 07 Dec 2021
  6.15104E7
  IRR
 • Academic - IELTS Ielts tehran-gooya language academy Gooya language academy Ir Iran
 • 11 Jun 2022
 • 14 Feb 2022
 • 11 Jun 2022
  23:59 pm
 • IDP Iran
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IRSAFAM - AHWAZ
 • 14 Feb 2022
  6.15104E7
  IRR
 • Academic - IELTS Irsafam - ahwaz Ahvaz Ir Iran
 • 11 Jun 2022
 • 14 Feb 2022
 • 11 Jun 2022
  23:59 pm
 • IDP Iran
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IRSAFAM - AHWAZ
 • 14 Feb 2022
  6.15104E7
  IRR
 • General Training - IELTS Irsafam - ahwaz Ahvaz Ir Iran
 • 11 Jun 2022
  9:00 am
 • 31 Jan 2022
 • 10 Jun 2022
  23:59 pm
 • IDP Iran
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS TEHRAN-Gooya Language Academy
 • 31 Jan 2022
  6.15104E7
  IRR
 • General Training - IELTS Ielts tehran-gooya language academy Gooya language academy Ir Iran
 • 11 Jun 2022
  9:00 am
 • 31 Jan 2022
 • 10 Jun 2022
  23:59 pm
 • IDP Iran
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS TEHRAN-Gooya Language Academy
 • 31 Jan 2022
  6.15104E7
  IRR
 • Academic - IELTS Ielts tehran-gooya language academy Gooya language academy Ir Iran
 • 09 Jul 2022
  9:00 am
 • 21 Feb 2022
 • 08 Jul 2022
  23:59 pm
 • IDP Iran
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS TEHRAN-Gooya Language Academy
 • 21 Feb 2022
  6.15104E7
  IRR
 • Academic - IELTS Ielts tehran-gooya language academy Gooya language academy Ir Iran
 • 09 Jul 2022
  9:00 am
 • 21 Feb 2022
 • 08 Jul 2022
  23:59 pm
 • IDP Iran
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS TEHRAN-Gooya Language Academy
 • 21 Feb 2022
  6.15104E7
  IRR
 • General Training - IELTS Ielts tehran-gooya language academy Gooya language academy Ir Iran

مقالات توصیه شده

عنوان

Providing facility (including access to an IDP laptop or PC, internet, scanner and printer) to help you prepare and submit applications to the Department of Home Affairs' online visa portal

Next steps

لطفا یک مقطع تحصیلی انتخاب کنید

موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • تایپ کنید،از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

لطفا نام موسسه را تایپ و انتخاب کنید

 • 3 حرف از نام دانشگاه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.

 • نام دانشگاه یا مدرسه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.