text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
 
 

 زمانی که وارد کشور جدید می‌شوید

رویدادهای خوش آمدگویی IDP

 در زمان تحصیل با IDP، شما بخشی از شبکه‌ی عظیم دانشجویان، محققان و کارمندانی هستید که همگی برای موفقیت به شما کمک می‌کنند.

یکی از مزایای تحصیل با IDP رویدادهای خوش‌آمد گویی ما هستند.
این رویدادها راه خوبی برای برقراری ارتباط با دانشجویان دیگر و آشنایی با یک شهر جدید هستند. در استرالیا این رویدادها دو بار در سال برگزار می‌شوند. در کانادا، نیوزلند و بریتانیا این رویدادها یکبار در سال برگزار می‌شوند. 

مقالات مرتبط

توسعه‌ی مهارت‌های ارتباطی
کارآفرینان علاوه بر سوابق تحصیلی عالی شما به مهارت‌های ارتباطی نیز علاقه‌مند هستند، که شامل مهارت تعامل با مردم دیگر است.

اقامت
مطمئنا موانعی در راه شما قرار خواهد داشت، اما با بیاد سپردن این نکات، تجربه‌ی تحصیلی شما در کشورهای خارجی یکی از بهترین سفرهای زندگی شما خواهد بود.

برقراری ارتباط و اجتماعی شدن
بدیهی است که برقراری ارتباط مهم است. اما آیا برقراری ارتباط برای یک دانشجوی بین‌المللی با مردمی که شاید دیگر آن‌ها را نبیند درست است؟
 

Recommended Articles

لطفا یک مقطع تحصیلی انتخاب کنید

موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

  • تایپ کنید،از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

  • موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

لطفا نام موسسه را تایپ و انتخاب کنید

  • 3 حرف از نام دانشگاه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.

  • نام دانشگاه یا مدرسه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.