با ما صحبت کن arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

پول و هزینه‌های زندگی

از پولتان بیشترین استفاده را کنید

There are many options for eating and shopping in New Zealand.

Opening hours for local shops and shopping centres vary depending on where you live, but most are open between 9:00am and 5:00pm, Monday to Friday; though you will be able to find many open on the weekend as well.

If you’re after some groceries, most supermarkets in the major cities are open until at least 8:00pm every day. You can also find 24-hour convenience stores located in the cities, which are open seven days a week.

New Zealand also offers an array of cuisines from around the world. Whether you prefer to go to restaurants, takeaway shops, cafés, pubs or bars, you will find many options available in the major cities to suit any budget.

مقالات پیشنهادی

Money and living expenses

دانستن اینکه برای هزینه های روزمره زندگی خود به چه میزان نیاز خواهید داشت یک نقطه شروع عالی است ، اما توجه به این نکته مهم است که هزینه زندگی بسته به اینکه در کدام کشور در نیوزیلند زندگی می کنید کمی متفاوت خواهد بود.

لطفا یک مقطع تحصیلی انتخاب کنید

موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

  • تایپ کنید،از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

  • موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

لطفا نام موسسه را تایپ و انتخاب کنید

  • 3 حرف از نام دانشگاه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.

  • نام دانشگاه یا مدرسه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.