با ما صحبت کن arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

City, University of London - INTO UK

United Kingdom
video Bg

City, University of London - INTO UK

United Kingdom
video Bg

City, University of London - INTO UK

United Kingdom
Overview

Overview

At INTO City, University of London, international students can achieve their aspirations in one of the world's most exciting locations.

The globally-recognised institution is based in the heart of multicultural London, which was named the best student city in the world by QS Best Student Cities 2019. Students from more than 160 countries are represented at the university.

Students can progress into City, University of London by studying one of INTO's tailored pathway programmes. These are:

 • International Foundation – where students can work on their academic and English language skills whilst preparing to enter directly into the first year of study for an undergraduate degree
 • Graduate Diploma – alongside improving their academic, research and English language skills, students can prepare to enter directly onto a postgraduate course
 • English Language Courses – prepare students for further academic study.

The university was rated as the third best in London for student satisfaction (The Complete University Guide 2020). It's also home to the world-renowned Cass Business School, which was ranked fifth in the UK (Financial Times European Business School Ranking 2018).

During their time at INTO City, students have access to a friendly and extensive support system that can assist them with any issues they may have. From helping set up bank accounts to visa support, staff are on hand to make the transition into UK student life an easy and enjoyable one.

Average tuition fees for undergraduate and postgraduate INTO students for three-term pathways in 2019–20 is GBP 16,750 - GBP 18,900. Accommodation costs for three-term pathways in 2019–20 range from GBP 8,225 - 15,405.

Show more +Show less -
Overview

Overview

At INTO City, University of London, international students can achieve their aspirations in one of the world's most exciting locations.

The globally-recognised institution is based in the heart of multicultural London, which was named the best student city in the world by QS Best Student Cities 2019. Students from more than 160 countries are represented at the university.

Students can progress into City, University of London by studying one of INTO's tailored pathway programmes. These are:

 • International Foundation – where students can work on their academic and English language skills whilst preparing to enter directly into the first year of study for an undergraduate degree
 • Graduate Diploma – alongside improving their academic, research and English language skills, students can prepare to enter directly onto a postgraduate course
 • English Language Courses – prepare students for further academic study.

The university was rated as the third best in London for student satisfaction (The Complete University Guide 2020). It's also home to the world-renowned Business School (formerly Cass), which was ranked sixth in the UK (Financial Times European Business School Ranking 2019).

During their time at INTO City, students have access to a friendly and extensive support system that can assist them with any issues they may have. From helping set up bank accounts to visa support, staff are on hand to make the transition into UK student life an easy and enjoyable one.

Average tuition fees for undergraduate and postgraduate INTO students for three-term pathways in 2019–20 is GBP 16,750 - GBP 18,900. Accommodation costs for three-term pathways in 2019–20 range from GBP 8,225 - 15,405.

Show more +Show less -
Overview

Overview

At INTO City, University of London, international students can achieve their aspirations in one of the world's most exciting locations.

The globally-recognised institution is based in the heart of multicultural London, which was named the best student city in the world by QS Best Student Cities 2019. Students from more than 160 countries are represented at the university.

Students can progress into City, University of London by studying one of INTO's tailored pathway programmes. These are:

 • International Foundation – where students can work on their academic and English language skills whilst preparing to enter directly into the first year of study for an undergraduate degree
 • Graduate Diploma – alongside improving their academic, research and English language skills, students can prepare to enter directly onto a postgraduate course
 • English Language Courses – prepare students for further academic study.

The university was rated as the third best in London for student satisfaction (The Complete University Guide 2020). It's also home to the world-renowned Business School (formerly Cass), which was ranked sixth in the UK (Financial Times European Business School Ranking 2019).

During their time at INTO City, students have access to a friendly and extensive support system that can assist them with any issues they may have. From helping set up bank accounts to visa support, staff are on hand to make the transition into UK student life an easy and enjoyable one.

Average tuition fees for undergraduate and postgraduate INTO students for three-term pathways in 2019–20 is GBP 16,750 - GBP 18,900. Accommodation costs for three-term pathways in 2019–20 range from GBP 8,225 - 15,405.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Greenest university in London

City, University of London tops the London tables and is joint-fifth place in the UK in the latest People & Planet's University League Table.

The league table looks at the impact universities have on the environment and ranks those which make the best sustainable efforts. City achieved a score of 66 per cent, which is equivalent to a first-class award.

This is a reflection of the hard work that the university puts in to being an environmentally-friendly institution, which is a great challenge in a large, polluted city like London.

The university also empowers students to fight climate change and is committed to the UN's Sustainable Development Goals. As well as big changes such as introducing solar panels and other energy-saving technology, City has created smaller, more collaborative initiatives such as campus vegetable and edible flower gardens which the community can get involved with.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Greenest university in London

City, University of London tops the London tables and is joint-fifth place in the UK in the latest People & Planet's University League Table.

The league table looks at the impact universities have on the environment and ranks those which make the best sustainable efforts. City achieved a score of 66 per cent, which is equivalent to a first-class award.

This is a reflection of the hard work that the university puts in to being an environmentally-friendly institution, which is a great challenge in a large, polluted city like London.

The university also empowers students to fight climate change and is committed to the UN's Sustainable Development Goals. As well as big changes such as introducing solar panels and other energy-saving technology, City has created smaller, more collaborative initiatives such as campus vegetable and edible flower gardens which the community can get involved with.

Show more +Show less -
What's new

What's new

Greenest university in London

City, University of London tops the London tables and is joint-fifth place in the UK in the latest People & Planet's University League Table.

The league table looks at the impact universities have on the environment and ranks those which make the best sustainable efforts. City achieved a score of 66 per cent, which is equivalent to a first-class award.

This is a reflection of the hard work that the university puts in to being an environmentally-friendly institution, which is a great challenge in a large, polluted city like London.

The university also empowers students to fight climate change and is committed to the UN's Sustainable Development Goals. As well as big changes such as introducing solar panels and other energy-saving technology, City has created smaller, more collaborative initiatives such as campus vegetable and edible flower gardens which the community can get involved with.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching staff at INTO City, University of London are dedicated to the success of their students. They are highly experienced and passionate about what they teach and are always happy to help students out.

Working with excellent facilities, INTO teachers are experts in assisting students to reach their goals. Classes are small so everyone receives personal attention, teaching methods are varied and the learning environment is welcoming and inspiring.

Personal Tutors

All INTO students are matched with a Personal Tutor when they begin their programme, and they have regular meetings throughout the year. Personal Tutors help internationals with settling into student life, academic progress and any issues they may have.

Other academic support services include:

 • Maths support classes and a drop-in clinic
 • Weekly academic helpdesk sessions
 • Revision sessions

Language support

There are helpful language advisers at the INTO Centre who can support students who are struggling to communicate in English. For Chinese students, there is a dedicated Chinese Language Support Officer.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching staff at INTO City, University of London are dedicated to the success of their students. They are highly experienced and passionate about what they teach and are always happy to help students out.

Working with excellent facilities, INTO teachers are experts in assisting students to reach their goals. Classes are small so everyone receives personal attention, teaching methods are varied and the learning environment is welcoming and inspiring.

Personal Tutors

All INTO students are matched with a Personal Tutor when they begin their programme, and they have regular meetings throughout the year. Personal Tutors help internationals with settling into student life, academic progress and any issues they may have.

Other academic support services include:

 • Maths support classes and a drop-in clinic
 • Weekly academic helpdesk sessions
 • Revision sessions

Language support

There are helpful language advisers at the INTO Centre who can support students who are struggling to communicate in English. For Chinese students, there is a dedicated Chinese Language Support Officer.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Teaching staff at INTO City, University of London are dedicated to the success of their students. They are highly experienced and passionate about what they teach and are always happy to help students out.

Working with excellent facilities, INTO teachers are experts in assisting students to reach their goals. Classes are small so everyone receives personal attention, teaching methods are varied and the learning environment is welcoming and inspiring.

Personal Tutors

All INTO students are matched with a Personal Tutor when they begin their programme, and they have regular meetings throughout the year. Personal Tutors help internationals with settling into student life, academic progress and any issues they may have.

Other academic support services include:

 • Maths support classes and a drop-in clinic
 • Weekly academic helpdesk sessions
 • Revision sessions

Language support

There are helpful language advisers at the INTO Centre who can support students who are struggling to communicate in English. For Chinese students, there is a dedicated Chinese Language Support Officer.

Show more +Show less -
Student support

Student support

To support international students during their entire educational experience, INTO and City, University of London offer many services – from academic support to healthcare – to help them out.

INTO City, University of London has a friendly team who can help internationals with:

 • 24-hour emergency telephone for support outside of office hours
 • Airport pick-up service
 • Orientation programme during the first week
 • Residential assistants in all student residences
 • Visa and immigration advice

University-wide learning services that students can take advantage of include:

 • Extensive library and learning resources
 • IT facilities and support
 • Individual and group study areas

For day-to-day life, there is also a wealth of support services, including:

 • Students' Union
 • Healthcare services
 • Counselling
 • Disability support

Show more +Show less -
Student support

Student support

To support international students during their entire educational experience, INTO and City, University of London offer many services – from academic support to healthcare – to help them out.

INTO City, University of London has a friendly team who can help internationals with:

 • 24-hour emergency telephone for support outside of office hours
 • Airport pick-up service
 • Orientation programme during the first week
 • Residential assistants in all student residences
 • Visa and immigration advice

University-wide learning services that students can take advantage of include:

 • Extensive library and learning resources
 • IT facilities and support
 • Individual and group study areas

For day-to-day life, there is also a wealth of support services, including:

 • Students' Union
 • Healthcare services
 • Counselling
 • Disability support

Show more +Show less -
Student support

Student support

To support international students during their entire educational experience, INTO and City, University of London offer many services – from academic support to healthcare – to help them out.

INTO City, University of London has a friendly team who can help internationals with:

 • 24-hour emergency telephone for support outside of office hours
 • Airport pick-up service
 • Orientation programme during the first week
 • Residential assistants in all student residences
 • Visa and immigration advice

University-wide learning services that students can take advantage of include:

 • Extensive library and learning resources
 • IT facilities and support
 • Individual and group study areas

For day-to-day life, there is also a wealth of support services, including:

 • Students' Union
 • Healthcare services
 • Counselling
 • Disability support

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To be eligible for study at INTO City, University of London, students need to meet a small number of entry requirements.

International Foundation

 • Academic requirements – students will need to have completed 12 years of school (or equivalent) and have finished with good grades.
 • English language requirements – depending on the course, students will need a minimum IELTS score of 4.5–6.0, or equivalent.

Graduate Diploma

 • Academic requirements – students will need to have completed at least three years in higher education and have good grades.
 • English language requirements – depending on the course, students will need a minimum IELTS score of 5.5, or equivalent.

English Language Courses

 • Academic requirements – depending on the course, students will usually need an offer of a place to study at INTO City, University of London. They offer extended programmes which incorporate a term of Academic English into the pathway. Those who cannot meet the English language requirements may be eligible for the Academic English course.
 • English language requirements – depending on the start date and course length, students will need a minimum IELTS score of 3.0-6.0, or equivalent.

This is not a definitive list, and students are highly recommended to check the entry requirements for their chosen course.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To be eligible for study at INTO City, University of London, students need to meet a small number of entry requirements.

International Foundation

 • Academic requirements – students will need to have completed 12 years of school (or equivalent) and have finished with good grades.
 • English language requirements – depending on the course, students will need a minimum IELTS score of 4.5–6.0, or equivalent.

Graduate Diploma

 • Academic requirements – students will need to have completed at least three years in higher education and have good grades.
 • English language requirements – depending on the course, students will need a minimum IELTS score of 5.5, or equivalent.

English Language Courses

 • Academic requirements – depending on the course, students will usually need an offer of a place to study at INTO City, University of London. They offer extended programmes which incorporate a term of Academic English into the pathway. Those who cannot meet the English language requirements may be eligible for the Academic English course.
 • English language requirements – depending on the start date and course length, students will need a minimum IELTS score of 3.0-6.0, or equivalent.

This is not a definitive list, and students are highly recommended to check the entry requirements for their chosen course.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

To be eligible for study at INTO City, University of London, students need to meet a small number of entry requirements.

International Foundation

 • Academic requirements – students will need to have completed 12 years of school (or equivalent) and have finished with good grades.
 • English language requirements – depending on the course, students will need a minimum IELTS score of 4.5–6.0, or equivalent.

Graduate Diploma

 • Academic requirements – students will need to have completed at least three years in higher education and have good grades.
 • English language requirements – depending on the course, students will need a minimum IELTS score of 5.5, or equivalent.

English Language Courses

 • Academic requirements – depending on the course, students will usually need an offer of a place to study at INTO City, University of London. They offer extended programmes which incorporate a term of Academic English into the pathway. Those who cannot meet the English language requirements may be eligible for the Academic English course.
 • English language requirements – depending on the start date and course length, students will need a minimum IELTS score of 3.0-6.0, or equivalent.

This is not a definitive list, and students are highly recommended to check the entry requirements for their chosen course.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

INTO City, University of London Study Centre

Packed full with highly qualified teachers, excellent resources and top study environments, the INTO Study Centre is the perfect hub for international students. It's also just 15 minutes by bus to the main university buildings, so students are close to libraries and other facilities.

Features of the Study Centre:

 • Multipurpose university-style lecture theatres
 • Modern IT and multimedia facilities
 • Contemporary classrooms, each with digital whiteboards

Learning Resource Centre

Part of the INTO Study Centre, the Learning Resource Centre is a dedicated space for students to work. There are many useful academic materials to accompany studies, from textbooks to scanners.

INTO Cafe

A friendly space to relax between classes and studying, the INTO cafe serves a variety of food and drinks to fuel student brainpower.

University-wide facilities

International students can make the most of City, University of London's excellent facilities, ranging from the university library which has more than 350,000 books, to the careers service which offers support related to careers and employability.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

INTO City, University of London Study Centre

Packed full with highly qualified teachers, excellent resources and top study environments, the INTO Study Centre is the perfect hub for international students. It's also just 15 minutes by bus to the main university buildings, so students are close to libraries and other facilities.

Features of the Study Centre:

 • Multipurpose university-style lecture theatres
 • Modern IT and multimedia facilities
 • Contemporary classrooms, each with digital whiteboards

Learning Resource Centre

Part of the INTO Study Centre, the Learning Resource Centre is a dedicated space for students to work. There are many useful academic materials to accompany studies, from textbooks to scanners.

INTO Cafe

A friendly space to relax between classes and studying, the INTO cafe serves a variety of food and drinks to fuel student brainpower.

University-wide facilities

International students can make the most of City, University of London's excellent facilities, ranging from the university library which has more than 350,000 books, to the careers service which offers support related to careers and employability.

Show more +Show less -
Facilities

Facilities

INTO City, University of London Study Centre

Packed full with highly qualified teachers, excellent resources and top study environments, the INTO Study Centre is the perfect hub for international students. It's also just 15 minutes by bus to the main university buildings, so students are close to libraries and other facilities.

Features of the Study Centre:

 • Multipurpose university-style lecture theatres
 • Modern IT and multimedia facilities
 • Contemporary classrooms, each with digital whiteboards

Learning Resource Centre

Part of the INTO Study Centre, the Learning Resource Centre is a dedicated space for students to work. There are many useful academic materials to accompany studies, from textbooks to scanners.

INTO Cafe

A friendly space to relax between classes and studying, the INTO cafe serves a variety of food and drinks to fuel student brainpower.

University-wide facilities

International students can make the most of City, University of London's excellent facilities, ranging from the university library which has more than 350,000 books, to the careers service which offers support related to careers and employability.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

To reward high achieving international students and help with their financial costs, the university has a number of scholarships in place.

International Foundation Scholarship

INTO students who will be studying an International Foundation pathway may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

International Graduate Diploma Scholarship

Those who will be pursuing a Graduate Diploma pathway may be eligible for a scholarship of GBP 4,000.

Regional Scholarship

INTO students who will be studying an Academic English, International Foundation of Graduate Diploma pathway may be eligible for a scholarship of GBP 2,000.

For students continuing to a degree at City, there are also progression scholarships to reward their performance.

International Foundation Progression Scholarship: Mathematics, Computer Science and Engineering

To reward academic excellence, the three highest achieving students studying an International Foundation pathway and will be progressing to the School of Mathematics, Computer Science and Engineering, may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

International Foundation Progression Scholarship: Cass Business School

To reward academic excellence, the six highest-achieving students studying an International Foundation and will be progressing to Cass Business School may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

International Foundation Progression Scholarship: Arts and Social Sciences

To reward academic excellence, the four highest achieving students studying an International Foundation and will be progressing to the School of Arts and Social Sciences may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

International Foundation Progression Scholarship: Law

To reward academic excellence, the two highest achieving students studying an International Foundation and will be progressing the City Law School may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

Students are encouraged to check the availability and eligibility requirements for each scholarship.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

To reward high achieving international students and help with their financial costs, the university has a number of scholarships in place.

International Foundation Scholarship

INTO students who will be studying an International Foundation pathway may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

International Graduate Diploma Scholarship

Those who will be pursuing a Graduate Diploma pathway may be eligible for a scholarship of GBP 4,000.

Regional Scholarship

INTO students who will be studying an Academic English, International Foundation of Graduate Diploma pathway may be eligible for a scholarship of GBP 2,000.

For students continuing to a degree at City, there are also progression scholarships to reward their performance.

International Foundation Progression Scholarship: Mathematics, Computer Science and Engineering

To reward academic excellence, the three highest achieving students studying an International Foundation pathway and will be progressing to the School of Mathematics, Computer Science and Engineering, may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

International Foundation Progression Scholarship: Cass Business School

To reward academic excellence, the six highest-achieving students studying an International Foundation and will be progressing to Cass Business School may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

International Foundation Progression Scholarship: Arts and Social Sciences

To reward academic excellence, the four highest achieving students studying an International Foundation and will be progressing to the School of Arts and Social Sciences may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

International Foundation Progression Scholarship: Law

To reward academic excellence, the two highest achieving students studying an International Foundation and will be progressing the City Law School may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

Students are encouraged to check the availability and eligibility requirements for each scholarship.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

To reward high achieving international students and help with their financial costs, the university has a number of scholarships in place.

International Foundation Scholarship

INTO students who will be studying an International Foundation pathway may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

International Graduate Diploma Scholarship

Those who will be pursuing a Graduate Diploma pathway may be eligible for a scholarship of GBP 4,000.

Regional Scholarship

INTO students who will be studying an Academic English, International Foundation of Graduate Diploma pathway may be eligible for a scholarship of GBP 2,000.

For students continuing to a degree at City, there are also progression scholarships to reward their performance.

International Foundation Progression Scholarship: Mathematics, Computer Science and Engineering

To reward academic excellence, the three highest achieving students studying an International Foundation pathway and will be progressing to the School of Mathematics, Computer Science and Engineering, may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

International Foundation Progression Scholarship: Cass Business School

To reward academic excellence, the six highest-achieving students studying an International Foundation and will be progressing to Cass Business School may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

International Foundation Progression Scholarship: Arts and Social Sciences

To reward academic excellence, the four highest achieving students studying an International Foundation and will be progressing to the School of Arts and Social Sciences may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

International Foundation Progression Scholarship: Law

To reward academic excellence, the two highest achieving students studying an International Foundation and will be progressing the City Law School may be eligible for a scholarship of GBP 3,000.

Students are encouraged to check the availability and eligibility requirements for each scholarship.

Show more +Show less -

متوسط ​​هزینه زندگی در United Kingdom

مشاهده هزینه های کامل زندگی
Exterior at night
Join INTO City University of London
MSc Mechanical Engineering
Students in Scape Bedroom
Student review
Business students
Scape Exterior
MSc International Business Economics
Study Centre
Aerial Shot
University library
Students Using Flight Simulator
Journalism students
College Building
Student review
MapDefaultImage

هزینه متوسط ​​کل:£۱۳۵۳

 • £472
  محل اقامت
 • £559
  غذا
 • £88
  Daily Life
 • £234
  لباس
هزینه زندگی خود را محاسبه کنید

برای اطلاع بیشتر از موارد نشان داده شده – بخوانید درباره نحوه جمع آوری و نمایش اطلاعات دوره ها . درقبال اطلاعات نادرست و ناکافی در این وبسایت هیچ مسئولیتی متوجه IDP نمی باشد. ما همیشه توصیه میکنیم برای کسب اطلاعات بروز و دقیق با مشاورین IDP صحبت کنید.

لطفا یک مقطع تحصیلی انتخاب کنید

موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • تایپ کنید،از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

لطفا نام موسسه را تایپ و انتخاب کنید

 • 3 حرف از نام دانشگاه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.

 • نام دانشگاه یا مدرسه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.