با ما صحبت کن arrow

hipchat تماس بگیرید
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
video Bg
Overview

Overview

Having turned 50 in 2017, La Trobe University was ranked in the Top 50 Under 50 Universities (QS World University Rankings 2017) and is a young institution with a lot of ambition. Research carried out at the University is ranked among the top 1.4% in the world (QS World University Rankings 2017) and facilities include a world-class molecular science complex, an impressive law school and even a wildlife sanctuary.

With professional teaching environments, links to various industries, and placement opportunities that provide real-life work experience, students will leave with an internationally-recognised degree.

The Career Ready team at La Trobe make it their mission to help students prepare for life after graduation. Whether students need help developing their CV, advice on how to find a job, interview practice or one-to-one career counselling – the Career Ready team is the place to go.

La Trobe offers a wide variety of support services so that international students feel at home in Australia as soon as they arrive. These include residential mentors to help first-year students transition smoothly into university life in a different country, an International Student Advisory Network and one-to-one support on anything from visa issues to problems with study workload.

Students can pick from nine different campus locations, meaning they have a choice of what will work best for them. From a campus in Melbourne, the world’s most liveable city, to the smaller Mildura campus, home to La Trobe’s Freshwater Research Facility, or the Sydney campus, there is something for everyone.

With over 7,000 overseas students from 110 different countries, over 20 official university sport clubs and a huge number of societies to get involved with, La Trobe is a brilliant home away from home for international students.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Having turned 50 in 2017, La Trobe University was ranked in the Top 50 Under 50 Universities (QS World University Rankings 2017) and is a young institution with a lot of ambition. Research carried out at the University is ranked among the top 1.4% in the world (QS World University Rankings 2017) and facilities include a world-class molecular science complex, an impressive law school and even a wildlife sanctuary.

With professional teaching environments, links to various industries, and placement opportunities that provide real-life work experience, students will leave with an internationally-recognised degree.

The Career Ready team at La Trobe make it their mission to help students prepare for life after graduation. Whether students need help developing their CV, advice on how to find a job, interview practice or one-to-one career counselling – the Career Ready team is the place to go.

La Trobe offers a wide variety of support services so that international students feel at home in Australia as soon as they arrive. These include residential mentors to help first-year students transition smoothly into university life in a different country, an International Student Advisory Network and one-to-one support on anything from visa issues to problems with study workload.

Students can pick from nine different campus locations, meaning they have a choice of what will work best for them. From a campus in Melbourne, the world’s most liveable city, to the smaller Mildura campus, home to La Trobe’s Freshwater Research Facility, or the Sydney campus, there is something for everyone.

With over 7,000 overseas students from 110 different countries, over 20 official university sport clubs and a huge number of societies to get involved with, La Trobe is a brilliant home away from home for international students.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Having turned 50 in 2017, La Trobe University was ranked in the Top 50 Under 50 Universities (QS World University Rankings 2017) and is a young institution with a lot of ambition. Research carried out at the University is ranked among the top 1.4% in the world (QS World University Rankings 2017) and facilities include a world-class molecular science complex, an impressive law school and even a wildlife sanctuary.

With professional teaching environments, links to various industries, and placement opportunities that provide real-life work experience, students will leave with an internationally-recognised degree.

The Career Ready team at La Trobe make it their mission to help students prepare for life after graduation. Whether students need help developing their CV, advice on how to find a job, interview practice or one-to-one career counselling – the Career Ready team is the place to go.

La Trobe offers a wide variety of support services so that international students feel at home in Australia as soon as they arrive. These include residential mentors to help first-year students transition smoothly into university life in a different country, an International Student Advisory Network and one-to-one support on anything from visa issues to problems with study workload.

Students can pick from nine different campus locations, meaning they have a choice of what will work best for them. From a campus in Melbourne, the world's most liveable city, to the smaller Mildura campus, home to La Trobe's Freshwater Research Facility, or the Sydney campus, there is something for everyone.

With over 7,000 overseas students from 110 different countries, over 20 official university sport clubs and a huge number of societies to get involved with, La Trobe is a brilliant home away from home for international students.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Having turned 50 in 2017, La Trobe University was ranked in the Top 50 Universities (QS World University Rankings 2017) and is a young institution with a lot of ambition. Research carried out at the University is ranked among the top 1.4% in the world (QS World University Rankings 2017) and facilities include a world-class molecular science complex, an impressive law school and even a wildlife sanctuary.

With professional teaching environments, links to various industries, and placement opportunities that provide real-life work experience, students will leave with an internationally-recognised degree.

The Career Ready team at La Trobe make it their mission to help students prepare for life after graduation. Whether students need help developing their CV, advice on how to find a job, interview practice or one-to-one career counselling – the Career Ready team is the place to go.

La Trobe offers a wide variety of support services so that international students feel at home in Australia as soon as they arrive. These include residential mentors to help first-year students transition smoothly into university life in a different country, an International Student Advisory Network and one-to-one support on anything from visa issues to problems with study workload.

Students can pick from nine different campus locations, meaning they have a choice of what will work best for them. From a campus in Melbourne, the world's most liveable city, to the smaller Mildura campus, home to La Trobe's Freshwater Research Facility, or the Sydney campus, there is something for everyone.

With over 7,000 overseas students from 110 different countries, over 20 official university sport clubs and a huge number of societies to get involved with, La Trobe is a brilliant home away from home for international students.

The Top 50 Under 50 Universities (QS World University Rankings 2017) and is a young institution with a lot of ambition. Research carried out at the University is ranked among the top 1.4% in the world (QS World University Rankings 2017) and facilities include a world-class molecular science complex, an impressive law school and even a wildlife sanctuary.

With professional teaching environments, links to various industries, and placement opportunities that provide real-life work experience, students will leave with an internationally-recognised degree.

The Career Ready team at La Trobe make it their mission to help students prepare for life after graduation. Whether students need help developing their CV, advice on how to find a job, interview practice or one-to-one career counselling – the Career Ready team is the place to go.

La Trobe offers a wide variety of support services so that international students feel at home in Australia as soon as they arrive. These include residential mentors to help first-year students transition smoothly into university life in a different country, an International Student Advisory Network and one-to-one support on anything from visa issues to problems with study workload.

Students can pick from nine different campus locations, meaning they have a choice of what will work best for them. From a campus in Melbourne, the world's most liveable city, to the smaller Mildura campus, home to La Trobe's Freshwater Research Facility, or the Sydney campus, there is something for everyone.

With over 7,000 overseas students from 110 different countries, over 20 official university sport clubs and a huge number of societies to get involved with, La Trobe is a brilliant home away from home for international students.

Show more +Show less -
Overview

Overview

La Trobe University is a world-leading university, placing in the top one per cent of universities globally (Times Higher Education (THE), 2021, World University Rankings 2022 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2021, Ranking Web of Universities). With an educational history going back over 50 years, the University has a heritage of transformation for students and societies around the world.

La Trobe is a premier research institution in Australia, with all its broad research areas being described as ‘at', ‘above' or ‘well above' world standard (Australian Research Council, 2019, Excellence in Research for Australia (ERA) Outcomes 2018). La Trobe is a diverse and inclusive environment, with students from dozens of countries, as well as being in the top 50 for international students globally (QS World University Rankings, 2023), rising 23 places in 2022 alone.

La Trobe places a clear focus on inclusivity and social impact, and it shows, as they're ranked in the top 20 universities worldwide for their commitment to advancing the UN's Sustainable Development Goals (THE Impact Rankings 2022).

International students who choose La Trobe will access a uniquely Australian study experience. From seven different campuses across metropolitan and rural locations, as well as the country's only university wildlife sanctuary, students get the best of Melbourne and its incredible regional landscapes.

La Trobe continues to innovate and transform, with AUD 5 billion investments into a new University City of Future at the Melbourne (Bundoora) Campus and an active program of world-class research, to name a few of its current activities.

Students at La Trobe will be prepared for the future and equipped to make an impact today.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The following is a snapshot of a few significant recent developments, among many others, at La Trobe University:

Rankings

The Times Higher Education ranking, one of the major rankings in global academics, has placed La Trobe in the top-400 university bracket. Further, the ranking has placed the University’s Arts & Humanities department in the top 200 in the world, which translates to the department being in the top one per cent globally.

Career Mentoring

La Trobe University has instituted a new Career Ready Mentoring program, where students will be matched with industry professionals in their area of interest, who will share with them their experience and expertise. This helps students strengthen and build their network and gain uniquely qualified insight into their areas of professional interest.

Sydney Campus

La Trobe University’s new AUD10 million Sydney campus has been opened at Hyde Park. Technology-enhanced adjustable teaching spaces and hi-tech audio-visual equipment are notable features of this campus. The building has an A-grade, 5-star NABERS Energy rating, is flooded with natural light and has views of Hyde Park and the city.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The following is a snapshot of a few significant recent developments, among many others, at La Trobe University:

Rankings

The Times Higher Education ranking, one of the major rankings in global academics, has placed La Trobe in the top-400 university bracket. Further, the ranking has placed the University’s Arts & Humanities department in the top 200 in the world, which translates to the department being in the top one per cent globally.

Career Mentoring

La Trobe University has instituted a new Career Ready Mentoring program, where students will be matched with industry professionals in their area of interest, who will share with them their experience and expertise. This helps students strengthen and build their network and gain uniquely qualified insight into their areas of professional interest.

Sydney Campus

La Trobe University’s new AUD10 million Sydney campus has been opened at Hyde Park. Technology-enhanced adjustable teaching spaces and hi-tech audio-visual equipment are notable features of this campus. The building has an A-grade, 5-star NABERS Energy rating, is flooded with natural light and has views of Hyde Park and the city.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The following is a snapshot of a few significant recent developments, among many others, at La Trobe University:

Rankings

The Times Higher Education ranking, one of the major rankings in global academics, has placed La Trobe in the top-400 university bracket. Further, the ranking has placed the University's Arts & Humanities department in the top 200 in the world, which translates to the department being in the top one per cent globally.

Career Mentoring

La Trobe University has instituted a new Career Ready Mentoring program, where students will be matched with industry professionals in their area of interest, who will share with them their experience and expertise. This helps students strengthen and build their network and gain uniquely qualified insight into their areas of professional interest.

Sydney Campus

La Trobe University's new AUD10 million Sydney campus has been opened at Hyde Park. Technology-enhanced adjustable teaching spaces and hi-tech audio-visual equipment are notable features of this campus. The building has an A-grade, 5-star NABERS Energy rating, is flooded with natural light and has views of Hyde Park and the city.

Show more +Show less -
What's new

What's new

The following is a snapshot of a few significant recent developments, among many others, at La Trobe University:

Rankings

The Times Higher Education ranking, one of the major rankings in global academics, has placed La Trobe in the top-400 university bracket. Further, the ranking has placed the University's Arts & Humanities department in the top 200 in the world, which translates to the department being in the top one per cent globally.

Career Mentoring

La Trobe University has instituted a new Career Ready Mentoring program, where students will be matched with industry professionals in their area of interest, who will share with them their experience and expertise. This helps students strengthen and build their network and gain uniquely qualified insight into their areas of professional interest.

Sydney Campus

La Trobe University's new AUD10 million Sydney campus has been opened at Hyde Park. Technology-enhanced adjustable teaching spaces and hi-tech audio-visual equipment are notable features of this campus. The building has an A-grade, 5-star NABERS Energy rating, is flooded with natural light and has views of Hyde Park and the city.

Show more +Show less -
What's new

What's new

La Trobe supports overseas-qualified engineers who are struggling to find work in Australia by providing a free online program, in partnership with Greater Shepparton City Council, the Committee for Greater Shepparton and the Goulburn Valley Infrastructure Network.

The Preparation for Professional Employment (P4PE) Program Pilot is a six week course which aims to help overseas-trained engineers secure a job, while also filling a critical skills gap in regional Victoria.

Participants will be trained in several key areas to improve their job prospects, including recruitment practices, Australian workplace culture, quality compliance and assurance, presentation skills, networking and much more.

Chris Stoltz, La Trobe Professor of Practice (Engineering) says:

‘The latest figures from Engineers Australia show that the demand each year for engineering graduates in Australia is about 16,000 – but universities are only producing about 9,000 each year. Yet 47 per cent of migrants actively seeking a job as an engineer are currently underemployed, often working in less skilled industries to get by – which is exactly what this program aims to address.'

Dr Megan Fisher, La Trobe's Pro Vice-Chancellor of Industry Engagement, explained how La Trobe is well- positioned to support this venture:

‘The University has strong connections into industry, including in regional areas like Shepparton, and acutely understands the workforce shortages being experienced by employers. This program will equip overseas-trained engineers with the skills they need, and a new network of potential employers, making it much easier for them to secure and retain a job long-term.'

Show more +Show less -
Study options

Study options

La Trobe has plenty of courses on offer for international students to choose from. Subject areas covered include the following:

 • Accounting, Finance & Analytics
 • Business & Management
 • Tourism, Hospitality & Event Management
 • IT, Cybersecurity & Engineering
 • Science & Biosciences
 • Health & Nursing
 • Law & Criminology

Both undergraduate and postgraduate courses are offered across all listed subject areas. Undergraduate studies, which lead to the award of a bachelor's degree, usually take around three years. Postgraduate or master’s degrees require further studies through coursework in a discipline similar to the student’s first degree, though there are cases where the course may be in a different field.

Research degrees

Research degrees lead to the award of a master’s by research degree, PhD or Doctorate.

Students who pursue research degrees must meet language and academic requirements and find a suitable La Trobe University supervisor.

There are also bridging courses and pathways in English and Foundation studies and Diplomas, offered through La Trobe Melbourne. These help non-native English speakers to gain the necessary skills to progress on to a program of study at the University.

Programs in all subject areas at La Trobe are highly industry-oriented and provide students with a great chance to gain valuable experience and build professional networks through internships and industry placements.

Show more +Show less -
Study options

Study options

La Trobe has plenty of courses on offer for international students to choose from. Subject areas covered include the following:

 • Accounting, Finance & Analytics
 • Business & Management
 • Tourism, Hospitality & Event Management
 • IT, Cybersecurity & Engineering
 • Science & Biosciences
 • Health & Nursing
 • Law & Criminology

Both undergraduate and postgraduate courses are offered across all listed subject areas. Undergraduate studies, which lead to the award of a bachelor's degree, usually take around three years. Postgraduate or master’s degrees require further studies through coursework in a discipline similar to the student’s first degree, though there are cases where the course may be in a different field.

Research degrees

Research degrees lead to the award of a master’s by research degree, PhD or Doctorate.

Students who pursue research degrees must meet language and academic requirements and find a suitable La Trobe University supervisor.

There are also bridging courses and pathways in English and Foundation studies and Diplomas, offered through La Trobe College Australia. These help non-native English speakers to gain the necessary skills to progress on to a program of study at the University.

Programs in all subject areas at La Trobe are highly industry-oriented and provide students with a great chance to gain valuable experience and build professional networks through internships and industry placements.

Show more +Show less -
Study options

Study options

La Trobe has plenty of courses on offer for international students to choose from. Subject areas covered include the following:

 • Accounting, Finance & Analytics
 • Business & Management
 • Tourism, Hospitality & Event Management
 • IT, Cybersecurity & Engineering
 • Science & Biosciences
 • Health & Nursing
 • Law & Criminology

Both undergraduate and postgraduate courses are offered across all listed subject areas. Undergraduate studies, which lead to the award of a bachelor's degree, usually take around three years. Postgraduate or master's degrees require further studies through coursework in a discipline similar to the student's first degree, though there are cases where the course may be in a different field.

Research degrees

Research degrees lead to the award of a master's by research degree, PhD or Doctorate.

Students who pursue research degrees must meet language and academic requirements and find a suitable La Trobe University supervisor.

There are also bridging courses and pathways in English and Foundation studies and Diplomas, offered through La Trobe College Australia. These help non-native English speakers to gain the necessary skills to progress on to a program of study at the University.

Programs in all subject areas at La Trobe are highly industry-oriented and provide students with a great chance to gain valuable experience and build professional networks through internships and industry placements.

Show more +Show less -
Study options

Study options

La Trobe has plenty of courses on offer for international students to choose from. Subject areas covered include the following:

 • Accounting, Finance & Analytics
 • Business & Management
 • Tourism, Hospitality & Event Management
 • IT, Cybersecurity & Engineering
 • Science & Biosciences
 • Health & Nursing
 • Law & Criminology

Both undergraduate and postgraduate courses are offered across all listed subject areas. Undergraduate studies, which lead to the award of a bachelor's degree, usually take around three years. Postgraduate or master's degrees require further studies through coursework in a discipline similar to the student's first degree, though there are cases where the course may be in a different field.

Research degrees

Research degrees lead to the award of a master's by research degree, PhD or Doctorate.

Students who pursue research degrees must meet language and academic requirements and find a suitable La Trobe University supervisor.

There are also bridging courses and pathways in English and Foundation studies and Diplomas, offered through La Trobe College Australia. These help non-native English speakers to gain the necessary skills to progress on to a program of study at the University.

Programs in all subject areas at La Trobe are highly industry-oriented and provide students with a great chance to gain valuable experience and build professional networks through internships and industry placements.

Show more +Show less -
Quality education

Quality education

La Trobe has a proud history of following a singular vision to advance learning and to shape the future of the world, and it has proved to be among the most successful Australian universities at combining excellence and accessibility. The university's passionate teachers deliver learning of a quality that's globally acknowledged.

When it comes to teaching and learning, La Trobe's key values include inclusiveness, equity, diversity and social justice. The university considers access to higher education to be a vital cog in the overall approach to learning and teaching.

The portfolios of Deputy Vice-Chancellor (Education) and Deputy Vice-Chancellor (Students) in La Trobe include divisions that support teaching and learning. The shared priorities ensure a memorable student experience and increase employment prospects for graduates.

La Trobe is recognised globally for the quality of students' educational experiences. The university firmly believes that in an age of rapid digital advancement, disruption and innovation, education will be more important than ever in empowering students of all backgrounds to become well-rounded, engaged and informed citizens.

Show more +Show less -
Life at La Trobe

Life at La Trobe

There’s more to life at La Trobe than just attending classes and hitting the books. As international students quickly discover - there’s a lively culture waiting to be experienced. The campus is a place that’s brimming with opportunities for students to explore their interests, or simply socialise with like-minded people.

Leisure and Recreation

Students have the option of attending public lectures and debates, theatre shows, film screenings, visual art exhibitions and live music gigs. There are also plenty of eateries and cafes for students to indulge their taste buds, or simply relax with friends.

La Trobe Student Union

The La Trobe Student Union hosts many social and cultural events. The Union is also in charge of running Rabelais, the student magazine produced by students for students, since 1967.

There are over a hundred student clubs and societies on campus catering to students’ various interests, ranging from gaming and theatre, to religion and politics. Students also have the opportunity to start a club of their own. More about life at La Trobe...

Show more +Show less -
Life at La Trobe

Life at La Trobe

There’s more to life at La Trobe than just attending classes and hitting the books. As international students quickly discover - there’s a lively culture waiting to be experienced. The campus is a place that’s brimming with opportunities for students to explore their interests, or simply socialise with like-minded people.

Leisure and Recreation

Students have the option of attending public lectures and debates, theatre shows, film screenings, visual art exhibitions and live music gigs. There are also plenty of eateries and cafes for students to indulge their taste buds, or simply relax with friends.

La Trobe Student Union

The La Trobe Student Union hosts many social and cultural events. The Union is also in charge of running Rabelais, the student magazine produced by students for students, since 1967.

There are over a hundred student clubs and societies on campus catering to students’ various interests, ranging from gaming and theatre, to religion and politics. Students also have the opportunity to start a club of their own. More about life at La Trobe...

Show more +Show less -
Life at La Trobe

Life at La Trobe

There's more to life at La Trobe than just attending classes and hitting the books. As international students quickly discover - there's a lively culture waiting to be experienced. The campus is a place that's brimming with opportunities for students to explore their interests, or simply socialise with like-minded people.

Leisure and Recreation

Students have the option of attending public lectures and debates, theatre shows, film screenings, visual art exhibitions and live music gigs. There are also plenty of eateries and cafes for students to indulge their taste buds, or simply relax with friends.

La Trobe Student Union

The La Trobe Student Union hosts many social and cultural events. The Union is also in charge of running Rabelais, the student magazine produced by students for students, since 1967.

There are over a hundred student clubs and societies on campus catering to students' various interests, ranging from gaming and theatre, to religion and politics. Students also have the opportunity to start a club of their own. More about life at La Trobe...

Show more +Show less -
Life at La Trobe

Life at La Trobe

There's more to life at La Trobe than just attending classes and hitting the books. As international students quickly discover - there's a lively culture waiting to be experienced. The campus is a place that's brimming with opportunities for students to explore their interests, or simply socialise with like-minded people.

Leisure and Recreation

Students have the option of attending public lectures and debates, theatre shows, film screenings, visual art exhibitions and live music gigs. There are also plenty of eateries and cafes for students to indulge their taste buds, or simply relax with friends.

La Trobe Student Union

The La Trobe Student Union hosts many social and cultural events. The Union is also in charge of running Rabelais, the student magazine produced by students for students, since 1967.

There are over a hundred student clubs and societies on campus catering to students' various interests, ranging from gaming and theatre, to religion and politics. Students also have the opportunity to start a club of their own.

More about life at La Trobe.

Show more +Show less -
Student support

Student support

International student support

La Trobe University provides students with advice, information and support via ASK La Trobe and International Student Advisors. ASK La Trobe can help students with any issues they may encounter, such as:

 • academic, cultural, financial or personal issues

 • visa issues

 • community activities and volunteering opportunities

 • critical incidents

 • university procedures

Student Health and Wellbeing at La Trobe offers services that provides psychological, emotional and social support to enhance students' personal and academic growth.

Career support

La Trobe's Career Ready team helps students with career development and employment opportunities, whether they're finding a job, deciding on a career path or anything else. Services offered by Career Ready include:

 • one-to-one career counselling appointments

 • resume writing and checking

 • interview practice

 • one-to-one industry mentoring

 • engagement events

Accommodation

La Trobe offers a range of comfortable accommodation options, regardless of what campus students are attending. Living on campus is the best way for students to experience what the University has to offer and make friends for life. International students are entitled to a 20 per cent waiver of rental costs when they choose to live on campus.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International students applying for entry into a bachelor’s degree program at La Trobe University should have completed the equivalent, in their respective countries, of the Australian Year 12 with a certain grade.

Entry into a postgraduate degree program at La Trobe University requires the completion of the equivalent of an Australian bachelor’s degree, with the required grade. In some cases, prior learning developed through relevant work experience or professional accreditation may be considered, where it is deemed to be equivalent to the learning obtained through a bachelor’s degree.

For admission to a master's by research degree, students must have completed a bachelor's degree with Honours, at a HI or H2A level or equivalent, from La Trobe or another recognised university or educational institution in their country. Applicants with Honours at H2B may be considered in some instances.

To be considered for admission to the Professional Doctorate or a PhD, students need to have completed a master's degree or bachelor's degree with Honours and have at least three years' relevant professional experience, and present evidence of research expertise.

English Language Requirements

La Trobe University requires international students to meet certain levels of proficiency in English to be eligible for admission. Students applying for undergraduate degree courses must have scored the equivalent of a 6.0 in the IELTS with no band score less than 6.0. Those applying for postgraduate coursework and research degree programs need the equivalent of a 6.5 in the IELTS, with no band score less than 6.0. Other select English test scores are also considered.

More about entry requirements...

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International students applying for entry into a bachelor’s degree program at La Trobe University should have completed the equivalent, in their respective countries, of the Australian Year 12 with a certain grade.

Entry into a postgraduate degree program at La Trobe University requires the completion of the equivalent of an Australian bachelor’s degree, with the required grade. In some cases, prior learning developed through relevant work experience or professional accreditation may be considered, where it is deemed to be equivalent to the learning obtained through a bachelor’s degree.

For admission to a master's by research degree, students must have completed a bachelor's degree with Honours, at a H1 or H2A level or equivalent, from La Trobe or another recognised university or educational institution in their country. Applicants with Honours at H2B may be considered in some instances.

To be considered for admission to the Professional Doctorate or a PhD, students need to have completed a master's degree or bachelor's degree with Honours and have at least three years' relevant professional experience, and present evidence of research expertise.

English Language Requirements

La Trobe University requires international students to meet certain levels of proficiency in English to be eligible for admission. Students applying for undergraduate degree courses must have scored the equivalent of a 6.0 in the IELTS with no band score less than 6.0. Those applying for postgraduate coursework and research degree programs need the equivalent of a 6.5 in the IELTS, with no band score less than 6.0. Other select English test scores are also considered.

More about entry requirements...

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International students applying for entry into a bachelor's degree program at La Trobe University should have completed the equivalent, in their respective countries, of the Australian Year 12 with a certain grade.

Entry into a postgraduate degree program at La Trobe University requires the completion of the equivalent of an Australian bachelor's degree, with the required grade. In some cases, prior learning developed through relevant work experience or professional accreditation may be considered, where it is deemed to be equivalent to the learning obtained through a bachelor's degree.

For admission to a master's by research degree, students must have completed a bachelor's degree with Honours, at a H1 or H2A level or equivalent, from La Trobe or another recognised university or educational institution in their country. Applicants with Honours at H2B may be considered in some instances.

To be considered for admission to the Professional Doctorate or a PhD, students need to have completed a master's degree or bachelor's degree with Honours and have at least three years' relevant professional experience, and present evidence of research expertise.

English Language Requirements

La Trobe University requires international students to meet certain levels of proficiency in English to be eligible for admission. Students applying for undergraduate degree courses must have scored the equivalent of a 6.0 in the IELTS with no band score less than 6.0. Those applying for postgraduate coursework and research degree programs need the equivalent of a 6.5 in the IELTS, with no band score less than 6.0. Other select English test scores are also considered.

More about entry requirements...

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International students applying for entry into a bachelor's degree program at La Trobe University should have completed the equivalent, in their respective countries, of the Australian Year 12 with a certain grade.

Entry into a postgraduate degree program at La Trobe University requires the completion of the equivalent of an Australian bachelor's degree, with the required grade. In some cases, prior learning developed through relevant work experience or professional accreditation may be considered, where it is deemed to be equivalent to the learning obtained through a bachelor's degree.

For admission to a master's by research degree, students must have completed a bachelor's degree with Honours, at a H1 or H2A level or equivalent, from La Trobe or another recognised university or educational institution in their country. Applicants with Honours at H2B may be considered in some instances.

To be considered for admission to the Professional Doctorate or a PhD, students need to have completed a master's degree or bachelor's degree with Honours and have at least three years' relevant professional experience, and present evidence of research expertise.

English Language Requirements

La Trobe University requires international students to meet certain levels of proficiency in English to be eligible for admission. Students applying for undergraduate degree courses must have scored the equivalent of a 6.0 in the IELTS with no band score less than 6.0. Those applying for postgraduate coursework and research degree programs need the equivalent of a 6.5 in the IELTS, with no band score less than 6.0. Other select English test scores are also considered.

More about entry requirements.

Show more +Show less -
Scholarships and funding

Scholarships and funding

La Trobe University understands that studying overseas is a big decision, especially when it comes to finances. The university has a range of scholarships and support schemes to give students the support they need. These scholarships – which can range from tuition fee reductions to cash grants – recognise students' achievements and reward their commitment to building a better future.

The university has increased the range and number of scholarships on offer, so scholarships are available for students at all levels of study, from undergraduate and postgraduate coursework to postgraduate research.

The Destination Australia scheme is designed to support and encourage international students to study in regional Australia. Students who are eligible for this award can receive scholarships worth up to AUD 15,000 per annum for up to four years. High-achieving international students who apply for an undergraduate or postgraduate course will be automatically considered for this scholarship.

The La Trobe International Scholarship (LTIS) is designed to reward high-achieving international students. The LTIS is worth between 15 to 25 per cent of the annual fees for the duration of the student's program.

There are a range of other scholarship options available for international students. For more information on scholarships for students from a specific country or region, visit the university website.

Show more +Show less -
Accommodation

Accommodation

La Trobe offers international students a wide range of accommodation options to choose from, depending on their requirements and budget. Options include on-campus residential accommodation and off-campus accommodation.

Accommodation Services at La Trobe will provide eligible international students with temporary accommodation for a period of one to three weeks when they first arrive at the University, chargeable at the daily rate of the residence in which they will be temporarily located.

There is also a wide range of off-campus housing that students can explore, each with different benefits and costs. Sharing a rented house or flat with other people is generally the most economical, flexible and popular form of off-campus accommodation. Students can either choose to move into an existing shared house, or organise a group to establish a new shared house.

Show more +Show less -
Accommodation

Accommodation

La Trobe offers international students a wide range of accommodation options to choose from, depending on their requirements and budget. Options include on-campus residential accommodation and off-campus accommodation.

Accommodation Services at La Trobe will provide eligible international students with temporary accommodation for a period of one to three weeks when they first arrive at the University, chargeable at the daily rate of the residence in which they will be temporarily located.

There is also a wide range of off-campus housing that students can explore, each with different benefits and costs. Sharing a rented house or flat with other people is generally the most economical, flexible and popular form of off-campus accommodation. Students can either choose to move into an existing shared house, or organise a group to establish a new shared house.

Show more +Show less -
Accommodation

Accommodation

La Trobe offers international students a wide range of accommodation options to choose from, depending on their requirements and budget. Options include on-campus residential accommodation and off-campus accommodation.

Accommodation Services at La Trobe will provide eligible international students with temporary accommodation for a period of one to three weeks when they first arrive at the University, chargeable at the daily rate of the residence in which they will be temporarily located.

There is also a wide range of off-campus housing that students can explore, each with different benefits and costs. Sharing a rented house or flat with other people is generally the most economical, flexible and popular form of off-campus accommodation. Students can either choose to move into an existing shared house, or organise a group to establish a new shared house.

Show more +Show less -
Accommodation

Accommodation

La Trobe offers international students a wide range of accommodation options to choose from, depending on their requirements and budget. Options include on-campus residential accommodation and off-campus accommodation.

Accommodation Services at La Trobe will provide eligible international students with temporary accommodation for a period of one to three weeks when they first arrive at the University, chargeable at the daily rate of the residence in which they will be temporarily located.

There is also a wide range of off-campus housing that students can explore, each with different benefits and costs. Sharing a rented house or flat with other people is generally the most economical, flexible and popular form of off-campus accommodation. Students can either choose to move into an existing shared house, or organise a group to establish a new shared house.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

International students applying to study at La Trobe University need to fulfil certain academic and English language criteria to be accepted in a program of study.

Academic requirements vary for different courses but broadly, students need to have completed the equivalent of an Australian Year 12, with the required scores for entry into an undergraduate program. Postgraduate programs require students to have completed their bachelor's degree in a relevant subject from a recognised institute, though there may be specific requirements for different courses.

La Trobe has minimum English language requirements for various levels – undergraduate, postgraduate and graduate research study. In most cases, an overall IELTS score of 6.0, with no band less than 6.0, is the minimum requirement. Some courses may need a higher level of English proficiency than just the minimum scores.

While IELTS is considered a primary measure of English proficiency, La Trobe accepts other approved language tests if the student's overall score is equivalent to the required IELTS score. These tests include:

 • TOEFL Internet-based test (IBT)
 • Pearson Test of English – Academic (PTE)
 • Cambridge Certificate of Advanced English (CAE)/ Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students have a variety of scholarships to choose from at La Trobe University, including…

La Trobe College Excellence Scholarship (CES)

This scholarship is meant for high-achieving international students accepted into undergraduate and postgraduate coursework programs. The scholarships are worth between a 15%, 20% and 25% deduction on annual fees, and are limited in number.

To be eligible for this scholarship, students must meet certain English language and academic entry requirements, such as an International Baccalaureate Diploma score of at least 26 or higher (Australian Equivalency), for undergraduate studies, or a weighted average mark of at least 65 per cent or higher for postgraduate coursework studies.

Undergraduate and postgraduate regional campus scholarships

These are scholarships worth up to AUD5,000, for international students studying at one of La Trobe’s regional campuses. Students must meet the English language and academic requirements for their course, and have an unconditional offer for an undergraduate or postgraduate programme at one of the University’s regional campuses.

Postgraduate Research Scholarships

These scholarships are for students applying to be postgraduate researchers at La Trobe. International applicants can also apply for scholarships to fund their tuition fees, and in some cases, a stipend to assist them with their living expenses.

Other scholarships on offer include the La Trobe University Postgraduate Research Scholarships (LTUPRS) and the La Trobe University Full Fee Research Scholarships (LTUFFRS), for full-time research master's or PhD candidates, and outstanding international applicants respectively.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students have a variety of scholarships to choose from at La Trobe University, including…

La Trobe College Excellence Scholarship (CES)

This scholarship is meant for high-achieving international students accepted into undergraduate and postgraduate coursework programs. The scholarships are worth between a 15%, 20% and 25% deduction on annual fees, and are limited in number.

To be eligible for this scholarship, students must meet certain English language and academic entry requirements, such as an International Baccalaureate Diploma score of at least 26 or higher (Australian Equivalency), for undergraduate studies, or a weighted average mark of at least 65 per cent or higher for postgraduate coursework studies.

Undergraduate and postgraduate regional campus scholarships

These are scholarships worth up to AUD5,000, for international students studying at one of La Trobe’s regional campuses. Students must meet the English language and academic requirements for their course, and have an unconditional offer for an undergraduate or postgraduate programme at one of the University’s regional campuses.

Postgraduate Research Scholarships

These scholarships are for students applying to be postgraduate researchers at La Trobe. International applicants can also apply for scholarships to fund their tuition fees, and in some cases, a stipend to assist them with their living expenses.

Other scholarships on offer include the La Trobe University Postgraduate Research Scholarships (LTUPRS) and the La Trobe University Full Fee Research Scholarships (LTUFFRS), for full-time research master's or PhD candidates, and outstanding international applicants respectively.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students have a variety of scholarships to choose from at La Trobe University, including...

La Trobe College Excellence Scholarship (CES)

This scholarship is meant for high-achieving international students accepted into undergraduate and postgraduate coursework programs. The scholarships are worth between a 15%, 20% and 25% deduction on annual fees, and are limited in number.

To be eligible for this scholarship, students must meet certain English language and academic entry requirements, such as an International Baccalaureate Diploma score of at least 26 or higher (Australian Equivalency), for undergraduate studies, or a weighted average mark of at least 65 per cent or higher for postgraduate coursework studies.

Undergraduate and postgraduate regional campus scholarships

These are scholarships worth up to AUD5,000, for international students studying at one of La Trobe's regional campuses. Students must meet the English language and academic requirements for their course, and have an unconditional offer for an undergraduate or postgraduate programme at one of the University's regional campuses.

Postgraduate Research Scholarships

These scholarships are for students applying to be postgraduate researchers at La Trobe. International applicants can also apply for scholarships to fund their tuition fees, and in some cases, a stipend to assist them with their living expenses.

Other scholarships on offer include the La Trobe University Postgraduate Research Scholarships (LTUPRS) and the La Trobe University Full Fee Research Scholarships (LTUFFRS), for full-time research master's or PhD candidates, and outstanding international applicants respectively.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

International students have a variety of scholarships to choose from at La Trobe University, including...

La Trobe College Excellence Scholarship (CES)

This scholarship is meant for high-achieving international students accepted into undergraduate and postgraduate coursework programs. The scholarships are worth between a 15%, 20% and 25% deduction on annual fees, and are limited in number.

To be eligible for this scholarship, students must meet certain English language and academic entry requirements, such as an International Baccalaureate Diploma score of at least 26 or higher (Australian Equivalency), for undergraduate studies, or a weighted average mark of at least 65 per cent or higher for postgraduate coursework studies.

Undergraduate and postgraduate regional campus scholarships

These are scholarships worth up to AUD5,000, for international students studying at one of La Trobe's regional campuses. Students must meet the English language and academic requirements for their course, and have an unconditional offer for an undergraduate or postgraduate programme at one of the University's regional campuses.

Postgraduate Research Scholarships

These scholarships are for students applying to be postgraduate researchers at La Trobe. International applicants can also apply for scholarships to fund their tuition fees, and in some cases, a stipend to assist them with their living expenses.

Other scholarships on offer include the La Trobe University Postgraduate Research Scholarships (LTUPRS) and the La Trobe University Full Fee Research Scholarships (LTUFFRS), for full-time research master's or PhD candidates, and outstanding international applicants respectively.

Show more +Show less -
Student safety

Student safety

La Trobe University is committed to providing students with a safe and secure living and learning environment. The university has 24-hour electronic surveillance installed. Images and audio are recorded for the following purposes:

 • detection and prevention of crime
 • training of personnel
 • enhancement of personal safety of the community
 • ensuring accuracy of information gathered about an event

Security officers of the Uni-Safe service are available to escort staff and students:

 • between buildings on campus
 • to car parks
 • to student accommodation
 • to local transport points

La Trobe has a building and floor warden system, intended to provide order and control in when evacuating in the event of an emergency. Each building has a building warden, a deputy building warden and usually two floor wardens per floor, who will coordinate an evacuation when needed.

Any immediate risk to the health and safety of people on campus will be assessed and handled by the Health and Safety team.

Show more +Show less -
7728
دانش آموزان بین المللی

متوسط ​​هزینه زندگی در Australia

مشاهده هزینه های کامل زندگی
251st  / 1250

رتبه بندی جهانی

Master of Cybersecurity
La Trobe University Open Day
All kinds of Clever
Living at La Trobe
Clever student learning Ballet
360 Collins Street City Campus
La Trobe Sydney Campus Tour
Master of Business Analytics
Join us at La Trobe University
MapDefaultImage

هزینه متوسط ​​کل:$۲۴۶۲

 • $1030
  محل اقامت
 • $898
  غذا
 • $138
  Daily Life
 • $396
  لباس
هزینه زندگی خود را محاسبه کنید

نظر دانشجویان ما درباره ما

بررسی اجمالی
(4.0)
کیفیت دوره
4.0
ایمنی دانشگاه
5.0
پشتیبانی دانشجویی
4.0
کیفیت آموزش
4.0
محیط پردیس
5.0
Hema Priya
La Trobe University
Friendly and approachable staff
نمایش بیشتر +
رتبه بندی جهانی
La Trobe University La Trobe University
Rated4/5based on1 student reviews
Friendly and approachable staff Customer reviews:
La Trobe University - by, ۲۰۲۰-۰۱-۳۰
4.0/ 5 stars

برای اطلاع بیشتر از موارد نشان داده شده – بخوانید درباره نحوه جمع آوری و نمایش اطلاعات دوره ها . درقبال اطلاعات نادرست و ناکافی در این وبسایت هیچ مسئولیتی متوجه IDP نمی باشد. ما همیشه توصیه میکنیم برای کسب اطلاعات بروز و دقیق با مشاورین IDP صحبت کنید.

La Trobe University La Trobe University
Rated4/5based on1 student reviews
Friendly and approachable staff Customer reviews:
La Trobe University - by, ۲۰۲۰-۰۱-۳۰
4.0/ 5 stars

لطفا یک مقطع تحصیلی انتخاب کنید

موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • تایپ کنید،از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

لطفا نام موسسه را تایپ و انتخاب کنید

 • 3 حرف از نام دانشگاه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.

 • نام دانشگاه یا مدرسه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.

لطفا یک مقطع تحصیلی انتخاب کنید

Got any ideal countries in mind?