با ما صحبت کن arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

Suffolk University

United States
video Bg

Suffolk University

United States
video Bg

Suffolk University

United States
video Bg

Suffolk University

United States
Overview

Overview

Suffolk University is a historic, four-year private university attracting a diverse range of students from around the U.S. and the world. Offering a nationally recognized curriculum, it places a strong emphasis on experience-based learning and developing leadership with small class sizes and excellent career connections.

Located in the heart of Boston, Suffolk offers undergraduate degrees in over 65+ areas of study, more than 30 graduate programs and continuing education opportunities, as well as an LLM through Suffolk University Law School. It also allows students the flexibility to study at the university’s Madrid campus in Spain, plus choose from numerous study abroad opportunities, global travel seminars and faculty-led study tours.

Suffolk students have access to top Boston employers in areas such as finance, healthcare, biotechnology, start-up industries and government institutions via university connections with city-defining companies. Internships can be pursued at influential organizations to create strong and useful connections with professional mentors and help contribute to employment after graduation. Classroom studies are also complimented by experiential learning opportunities throughout the city to build graduates well-equipped for success.

Students study at an urban campus housing all academic buildings and residence halls in a convenient setting within a ten-minute walking radius. Top class facilities include cutting-edge classrooms and labs, modern athletics complex and playing fields, redesigned art studios and classrooms plus several other renovated resources to help students in their studies.

Boston has plenty to offer to its student community, and within a 15-minute walk from campus students can find three major-league sports venues, 12 theatres, 11 music venues, 20 coffee shops, ten museums, six public transport stations and a scenic harbor.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Suffolk University is a historic, four-year private university attracting a diverse range of students from around the U.S. and the world. Offering a nationally recognized curriculum, it places a strong emphasis on experience-based learning and developing leadership with small class sizes and excellent career connections.

Located in the heart of Boston, Suffolk offers undergraduate degrees in over 65+ areas of study, more than 30 graduate programs and continuing education opportunities, as well as an LLM through Suffolk University Law School. It also allows students the flexibility to study at the university’s Madrid campus in Spain, plus choose from numerous study abroad opportunities, global travel seminars and faculty-led study tours.

Suffolk students have access to top Boston employers in areas such as finance, healthcare, biotechnology, start-up industries and government institutions via university connections with city-defining companies. Internships can be pursued at influential organizations to create strong and useful connections with professional mentors and help contribute to employment after graduation. Classroom studies are also complimented by experiential learning opportunities throughout the city to build graduates well-equipped for success.

Students study at an urban campus housing all academic buildings and residence halls in a convenient setting within a ten-minute walking radius. Top class facilities include cutting-edge classrooms and labs, modern athletics complex and playing fields, redesigned art studios and classrooms plus several other renovated resources to help students in their studies.

Boston has plenty to offer to its student community, and within a 15-minute walk from campus students can find three major-league sports venues, 12 theatres, 11 music venues, 20 coffee shops, ten museums, six public transport stations and a scenic harbor.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Suffolk University is a historic, four-year private university attracting a diverse range of students from around the U.S. and the world. Offering a nationally recognized curriculum, it places a strong emphasis on experience-based learning and developing leadership with small class sizes and excellent career connections.

Located in the heart of Boston, Suffolk offers undergraduate degrees in over 60 areas of study, more than 30 graduate programs and continuing education opportunities, as well as an LLM through Suffolk University Law School. It also allows students the flexibility to study at the university's Madrid campus in Spain, plus choose from numerous study abroad opportunities, global travel seminars and faculty-led study tours.

Suffolk students have access to top Boston employers in areas such as finance, healthcare, biotechnology, start-up industries and government institutions via university connections. Internships can be pursued at influential organizations to create strong and useful connections with professional mentors and help contribute to employment after graduation. Classroom studies are also complimented by experiential learning opportunities throughout the city to prepare graduates for success.

Students study at an urban campus housing all academic buildings and residence halls in a convenient setting within a ten-minute walking radius. World class facilities include cutting-edge classrooms and labs, athletics complex and playing fields, redesigned art studios and classrooms plus several other renovated resources to help students in their studies.

Boston has plenty to offer to its student community, and within a 15-minute walk from campus students can find three major-league sports venues, 12 theatres, 11 music venues, 20 coffee shops, ten museums, six public transport stations and a scenic harbor.

Show more +Show less -
Overview

Overview

Suffolk University is a historic, four-year private university attracting a diverse range of students from around the U.S. and the world. Offering a nationally recognized curriculum, it places a strong emphasis on experience-based learning and developing leadership with small class sizes and excellent career connections.

Located in the heart of Boston, Suffolk offers undergraduate degrees in over 60 areas of study, more than 30 graduate programs and continuing education opportunities, as well as an LLM through Suffolk University Law School. It also allows students the flexibility to study at the university's Madrid campus in Spain, plus choose from numerous study abroad opportunities, global travel seminars and faculty-led study tours.

Suffolk students have access to top Boston employers in areas such as finance, healthcare, biotechnology, start-up industries and government institutions via university connections. Internships can be pursued at influential organizations to create strong and useful connections with professional mentors and help contribute to employment after graduation. Classroom studies are also complimented by experiential learning opportunities throughout the city to prepare graduates for success.

Students study at an urban campus housing all academic buildings and residence halls in a convenient setting within a ten-minute walking radius. World class facilities include cutting-edge classrooms and labs, athletics complex and playing fields, redesigned art studios and classrooms plus several other renovated resources to help students in their studies.

Boston has plenty to offer to its student community, and within a 15-minute walk from campus students can find three major-league sports venues, 12 theatres, 11 music venues, 20 coffee shops, ten museums, six public transport stations and a scenic harbor.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

Suffolk University has helped provide students with top class facilities via plenty of campus investment in recent years.

It recently opened a fully remodeled art and design space across four floors of the Frank Sawyer Building, providing a purpose-built, innovative space for students to enjoy, featuring tech-flex classrooms lined with high-powered design computers, foundation studios full of easels and flooded with natural light. The resources are part of a tightly integrated building shared by various programs and providing students of all its innovative and more traditional subject areas with excellent facilities.

Art and Design professors at Suffolk collaborate with faculty from various departments and develop innovative interdisciplinary courses to merge visual thinking into the broader curriculum. This helps art students focus on finding practical applications through their work through exposure to different disciplines and create boundary-breaking education.

This is an example of the way Suffolk encourages critical thinking and creative problem solving across all areas, supporting students in their journey with excellent facilities. Students are prepared for the professional world to provide the best solutions in unexpected ways.

Show more +Show less -
What’s new

What’s new

Suffolk University has helped provide students with top class facilities via plenty of campus investment in recent years.

It recently opened a fully remodeled art and design space across four floors of the Frank Sawyer Building, providing a purpose-built, innovative space for students to enjoy, featuring tech-flex classrooms lined with high-powered design computers, foundation studios full of easels and flooded with natural light. The resources are part of a tightly integrated building shared by various programs and providing students of all its innovative and more traditional subject areas with excellent facilities.

Art and Design professors at Suffolk collaborate with faculty from various departments and develop innovative interdisciplinary courses to merge visual thinking into the broader curriculum. This helps art students focus on finding practical applications through their work through exposure to different disciplines and create boundary-breaking education.

This is an example of the way Suffolk encourages critical thinking and creative problem solving across all areas, supporting students in their journey with excellent facilities. Students are prepared for the professional world to provide the best solutions in unexpected ways.

Show more +Show less -
What's new

What's new

COVID-19 university update

Suffolk offers students the chance to explore the university though a virtual tour of the institution. The virtual campus experience gives students the opportunity to find out what life is like at Suffolk, from academic programs to college traditions.

Suffolk is now test-optional for students applying for the August 2021 intake. In light of the coronavirus pandemic, applications by students for the August 2020 term will be considered on a case-by-case basis. Students are still required to provide proof of their English language proficiency and are encouraged to check the international admission requirements on the university website.

Foundation and English language courses are still available to students. Further, students are still able to apply for funding opportunities and scholarships.

University developments

Suffolk University has helped provide students with top class facilities via plenty of campus investment in recent years.

Suffolk recently opened a fully remodeled art and design space across four floors of the Sawyer Building, providing a purpose-built, innovative space for students to enjoy, featuring tech-flex classrooms lined with high-powered design computers, foundation studios full of easels and flooded with natural light. The resources are part of a tightly integrated building shared by various programs and providing students of all its innovative and more traditional subject areas with excellent facilities.

Art and Design professors at Suffolk collaborate with faculty from various departments and develop innovative interdisciplinary courses to merge visual thinking into the broader curriculum. This helps art students focus on finding practical applications through their work via exposure to different disciplines and create boundary-breaking education.

Show more +Show less -
What's new

What's new

COVID-19 university update

Suffolk offers students the chance to explore the university though a virtual tour of the institution. The virtual campus experience gives students the opportunity to find out what life is like at Suffolk, from academic programs to college traditions. Suffolk is also currently open for campus tours.

Suffolk is now test-flexible. Students are still required to provide proof of their English language proficiency and are encouraged to check the international admission requirements on the university website.

Foundation and English language courses are still available to students. Further, students are still able to apply for funding opportunities and scholarships.

University developments

Suffolk University has helped provide students with top class facilities via plenty of campus investment in recent years.

Suffolk recently opened a fully remodeled art and design space across four floors of the Sawyer Building, providing a purpose-built, innovative space for students to enjoy, featuring tech-flex classrooms lined with high-powered design computers, foundation studios full of easels and flooded with natural light. The resources are part of a tightly integrated building shared by various programs and providing students of all its innovative and more traditional subject areas with excellent facilities.

Art and Design professors at Suffolk collaborate with faculty from various departments and develop innovative interdisciplinary courses to merge visual thinking into the broader curriculum. This helps art students focus on finding practical applications through their work via exposure to different disciplines and create boundary-breaking education.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Classrooms at Suffolk University are places that encourage animated discussion and vigorous debate, with small class sizes fostering engagement. With faculty committed to the success of their students and professors who are enthusiastic educators and recognized industry leaders in their fields, students receive high quality mentoring to pave the way to rewarding careers.

Suffolk also strives to build practical experiences into their courses. For instance, broadcasting students produce “Suffolk in the City” television news segments with the help of experienced faculty that are aired on New England Cable News. Finance majors work with guidance to analyze updated stock quotes and compare exchange rates of currencies in a simulated training room environment. Entrepreneurship students are encouraged and guided to start companies and even become CEOs before they have graduated.

Students also learn by experience in internships, with the help of well-connected faculty, to set them apart in the job market at Fortune 500 companies, non-profit institutions, and game-changing start-ups that surround the campus.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Classrooms at Suffolk University are places that encourage animated discussion and vigorous debate, with small class sizes fostering engagement. With faculty committed to the success of their students and professors who are enthusiastic educators and recognized industry leaders in their fields, students receive high quality mentoring to pave the way to rewarding careers.

Suffolk also strives to build practical experiences into their courses. For instance, broadcasting students produce “Suffolk in the City” television news segments with the help of experienced faculty that are aired on New England Cable News. Finance majors work with guidance to analyze updated stock quotes and compare exchange rates of currencies in a simulated training room environment. Entrepreneurship students are encouraged and guided to start companies and even become CEOs before they have graduated.

Students also learn by experience in internships, with the help of well-connected faculty, to set them apart in the job market at Fortune 500 companies, non-profit institutions, and game-changing start-ups that surround the campus.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Classrooms at Suffolk University are places that encourage animated discussion and vigorous debate, with small class sizes fostering engagement. With faculty committed to the success of their students and professors who are enthusiastic educators and recognized industry leaders in their fields, students receive high quality mentoring to pave the way to rewarding careers.

Suffolk also strives to build practical experiences into their courses. For instance, broadcasting students produce ''Suffolk in the City'' television news segments with the help of experienced faculty that are aired on New England Cable News. Finance majors work with guidance to analyze updated stock quotes and compare exchange rates of currencies in a simulated training room environment. Entrepreneurship students are encouraged and guided to start companies and even become CEOs before they have graduated.

Students also learn by experience in internships, with the help of well-connected faculty, to set them apart in the job market at Fortune 500 companies, non-profit institutions, and game-changing start-ups that surround the campus.

Show more +Show less -
Teaching quality

Teaching quality

Classrooms at Suffolk University are places that encourage animated discussion and vigorous debate, with small class sizes fostering engagement. With faculty committed to the success of their students and professors who are enthusiastic educators and recognized industry leaders in their fields, students receive high quality mentoring to pave the way to rewarding careers.

Suffolk also strives to build practical experiences into their courses. For instance, broadcasting students produce ''Suffolk in the City'' television news segments with the help of experienced faculty that are aired on New England Cable News. Finance majors work with guidance to analyze updated stock quotes and compare exchange rates of currencies in a simulated training room environment. Entrepreneurship students are encouraged and guided to start companies and even become CEOs before they have graduated.

Students also learn by experience in internships, with the help of well-connected faculty, to set them apart in the job market at Fortune 500 companies, non-profit institutions, and game-changing start-ups that surround the campus.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Suffolk offers students more than 60 areas of study to choose from, finding custom-built subjects with rich career opportunities they are passionate about. Including several STEM designated majors in the College of Arts and Sciences as well as the Sawyer Business School.

Suffolk provides innovative, interdisciplinary offerings that aim to constantly change to reflect the contemporary world students graduate into. Programs of study range from more traditional subjects to modern offerings such as Urban Environmentalism, Wealth Management, Big Data & Business Analytics and more. Subjects will expose students to ideas and methods of thinking designed to open their minds and widen their career options after graduation.

Schools at Suffolk University offering this wide course catalogue are:

College of Arts & Sciences

Prepares students to succeed academically and make vital contributions to their chosen profession after graduation. Blends classroom learning with co-curricular activities and hands-on internships to take students off campus to experience the wider world. Students learn via practical experiences to prepare them to make their mark on the world.

Sawyer Business School

Students are taught by renowned faculty who have a range of experiences such as inventing products, launching business and working in various areas. Outstanding research and corporate experiences at a school holding prestigious AACSB International Accreditation. Emphasis is placed on four key themes: innovative thinking, problem solving, cultural, social and globally diverse perspective development and professionalism.

Suffolk Law School in Boston

Focus on real-world practice and experiential learning, equipping students with tools to launch successful legal careers. The only law school in the USA with all specialist legal skills programs ranked in the U.S. News Top 20 for three years in a row.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Suffolk offers students more than 60 areas of study to choose from, finding custom-built subjects with rich career opportunities they are passionate about. Including several STEM designated majors in the College of Arts and Sciences as well as the Sawyer Business School.

Suffolk provides innovative, interdisciplinary offerings that aim to constantly change to reflect the contemporary world students graduate into. Programs of study range from more traditional subjects to modern offerings such as Urban Environmentalism, Wealth Management, Big Data & Business Analytics and more. Subjects will expose students to ideas and methods of thinking designed to open their minds and widen their career options after graduation.

Schools at Suffolk University offering this wide course catalogue are:

College of Arts & Sciences

Prepares students to succeed academically and make vital contributions to their chosen profession after graduation. Blends classroom learning with co-curricular activities and hands-on internships to take students off campus to experience the wider world. Students learn via practical experiences to prepare them to make their mark on the world.

Sawyer Business School

Students are taught by renowned faculty who have a range of experiences such as inventing products, launching business and working in various areas. Outstanding research and corporate experiences at a school holding prestigious AACSB International Accreditation. Emphasis is placed on four key themes: innovative thinking, problem solving, cultural, social and globally diverse perspective development and professionalism.

Suffolk Law School in Boston

Focus on real-world practice and experiential learning, equipping students with tools to launch successful legal careers. The only law school in the USA with all specialist legal skills programs ranked in the U.S. News Top 20 for three years in a row.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Suffolk offers students more than 60 areas of study to choose from, finding custom-built subjects with rich career opportunities they are passionate about. Including several STEM designated majors in the College of Arts and Sciences as well as the Sawyer Business School.

Suffolk provides innovative, interdisciplinary offerings that aim to constantly change to reflect the contemporary world students graduate into. Programs of study range from more traditional subjects to modern offerings such as Urban Environmentalism, Wealth Management, Big Data and Business Analytics and more. Subjects will expose students to ideas and methods of thinking designed to open their minds and widen their career options after graduation. Schools at Suffolk University offering this wide course catalogue are:

College of Arts & Sciences

Prepares students to succeed academically and make vital contributions to their chosen profession after graduation. Blends classroom learning with co-curricular activities and hands-on internships to take students off campus to experience the wider world. Students learn via practical experiences to prepare them to make their mark on the world.

Sawyer Business School

Students are taught by renowned faculty who have a range of experiences such as inventing products, launching business and working in various areas. Outstanding research and corporate experiences at a school holding prestigious AACSB International Accreditation. Emphasis is placed on four key themes: innovative thinking, problem solving, cultural, social and globally diverse perspective development and professionalism.

Suffolk Law School

Focus on real-world practice and experiential learning, equipping students with tools to launch successful legal careers. The only law school in the USA with all specialist legal skills programs ranked in the U.S. News & World Report Top 20 for three years in a row.

Show more +Show less -
Study options

Study options

Suffolk offers students more than 60 areas of study to choose from, finding custom-built subjects with rich career opportunities they are passionate about. Including several STEM designated majors in the College of Arts and Sciences as well as the Sawyer Business School.

Suffolk provides innovative, interdisciplinary offerings that aim to constantly change to reflect the contemporary world students graduate into. Programs of study range from more traditional subjects to modern offerings such as Urban Environmentalism, Wealth Management, Big Data and Business Analytics and more. Subjects will expose students to ideas and methods of thinking designed to open their minds and widen their career options after graduation. Schools at Suffolk University offering this wide course catalogue are:

College of Arts & Sciences

Prepares students to succeed academically and make vital contributions to their chosen profession after graduation. Blends classroom learning with co-curricular activities and hands-on internships to take students off campus to experience the wider world. Students learn via practical experiences to prepare them to make their mark on the world.

Sawyer Business School

Students are taught by renowned faculty who have a range of experiences such as inventing products, launching business and working in various areas. Outstanding research and corporate experiences at a school holding prestigious AACSB International Accreditation. Emphasis is placed on four key themes: innovative thinking, problem solving, cultural, social and globally diverse perspective development and professionalism.

Suffolk Law School

Focus on real-world practice and experiential learning, equipping students with tools to launch successful legal careers. The only law school in the USA with all specialist legal skills programs ranked in the U.S. News & World Report Top 20 for three years in a row.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

What to Submit

International students need to submit a range of documents to gain admission to Suffolk University:

 1. Common Application or Suffolk Application along with USD 50 fee
 2. Essay and personal statement
 3. Official high school transcript or GED/HiSET results (in English or with an accompanying translation)
 4. Letter of recommendation
 5. Proof of English Proficiency (one of these options):
  • SAT or ACT scores demonstrating English proficiency (SAT/ACT not required for International Students. But a 520 EBRW on the SAT can be used for English Proficiency)
  • TOEFL or IETLS score (TOEFL minimum 79, IELTS minimum 6.5)
  • DUOLINGO English Test-DET. 70% minimum score.
  • Exempt if you’re from a country where English is the First and Official Language (please submit the SAT or ACT only). You can also use IGCSE/GCSE, AS/A-Level, IB, French BAC, German Abitur exam results as testing. If you only have predicted scores from any of these examination systems, please complete the test waiver form.)
  • PTE-Academic with 54 minimum score.
  • IB HL English predicted scores (if provided by High School)
  • First Language English Exams in the IGCSE or GCSE or AS/A-Level Predicted/Actual results.
  • Gaokao: students from mainland China who have taken the Gaokao exam with English as one of the three areas tested, may arrange an interview via initialview.com or by contacting Undergraduate Admission.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

What to Submit

International students need to submit a range of documents to gain admission to Suffolk University:

 1. Common Application or Suffolk Application along with USD 50 fee
 2. Essay and personal statement
 3. Official high school transcript or GED/HiSET results (in English or with an accompanying translation)
 4. Letter of recommendation
 5. Proof of English Proficiency (one of these options):
  • SAT or ACT scores demonstrating English proficiency (SAT/ACT not required for International Students. But a 520 EBRW on the SAT can be used for English Proficiency)
  • TOEFL or IELTS score (TOEFL minimum 79, IELTS minimum 6.5)
  • DUOLINGO English Test-DET. 70% minimum score.
  • Exempt if you’re from a country where English is the First and Official Language (please submit the SAT or ACT only). You can also use IGCSE/GCSE, AS/A-Level, IB, French BAC, German Abitur exam results as testing. If you only have predicted scores from any of these examination systems, please complete the test waiver form.
  • PTE-Academic with 54 minimum score.
  • IB HL English predicted scores (if provided by High School)
  • First Language English Exams in the IGCSE or GCSE or AS/A-Level Predicted/Actual results.
  • Gaokao: students from mainland China who have taken the Gaokao exam with English as one of the three areas tested, may arrange an interview via initialview.com or by contacting Undergraduate Admission.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

What to Submit

International students need to submit a range of documents to gain admission to Suffolk University:

 1. Common Application or Suffolk Application along with USD 50 fee
 2. Essay and personal statement
 3. Official high school transcript or GED/HiSET results (in English or with an accompanying translation)
 4. Letter of recommendation
 5. Proof of English Proficiency (one of these options):
  • SAT or ACT scores demonstrating English proficiency (SAT/ACT not required for International Students. But a 520 EBRW on the SAT can be used for English Proficiency).
  • TOEFL or IELTS score (TOEFL minimum 79, IELTS minimum 6.5)
  • DUOLINGO English Test-DET (70 percent minimum score)
  • Exempt if you're from a country where English is the First and Official Language (please submit the SAT or ACT only). You can also use IGCSE/GCSE, AS/A-Level, IB, French BAC, German Abitur exam results as testing. If you only have predicted scores from any of these examination systems, please complete the test waiver form.
  • PTE-Academic with 54 minimum score
  • IB HL English predicted scores (if provided by High School)
  • First Language English Exams in the IGCSE or GCSE or AS/A-Level Predicted/Actual results.
  • Gaokao: students from mainland China who have taken the Gaokao exam with English as one of the three areas tested, may arrange an interview via initialview.com or by contacting undergraduate admission.

Show more +Show less -
Entry requirements

Entry requirements

What to Submit

International students need to submit a range of documents to gain admission to Suffolk University:

 1. Common Application or Suffolk Application along with USD 50 fee
 2. Essay and personal statement
 3. Official high school transcript or GED/HiSET results (in English or with an accompanying translation)
 4. Letter of recommendation
 5. Proof of English Proficiency (one of these options):
  • SAT or ACT scores demonstrating English proficiency (SAT/ACT not required for International Students. But a 520 EBRW on the SAT can be used for English Proficiency)
  • TOEFL or IELTS score (TOEFL minimum 79, IELTS minimum 6.5)
  • DUOLINGO English Test-DET (70 percent minimum score)
  • Exempt if you're from a country where English is the First and Official Language (please submit the SAT or ACT only). You can also use IGCSE/GCSE, AS/A-Level, IB, French BAC, German Abitur exam results as testing. If you only have predicted scores from any of these examination systems, please complete the test waiver form
  • PTE-Academic with 54 minimum score
  • IB HL English predicted scores (if provided by High School)
  • First Language English Exams in the IGCSE or GCSE or AS/A-Level Predicted/Actual results
  • Gaokao: students from mainland China who have taken the Gaokao exam with English as one of the three areas tested, may arrange an interview via initialview.com or by contacting undergraduate admission

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There is a proud tradition of welcoming international students at Suffolk University. The dynamic, culturally diverse campus in the heart of Boston is built on a belief that quality education should be as affordable as possible. The university aims to help students estimate the cost of their study and then determined eligibility for financial aid, plus identify other opportunities to finance education such as scholarships, grants, loans and work-study.

International students will be automatically considered for merit-based financial aid when they are admitted to the university. Generally, awards are based on previous academic achievement, work experience, standardized test scores and how well they fit in their programs of study.

Suffolk awards over USD 160 million of financial aid to its students each academic year, with over 90% of new enrollees each spring receiving some form of financial aid.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There is a proud tradition of welcoming international students at Suffolk University. The dynamic, culturally diverse campus in the heart of Boston is built on a belief that quality education should be as affordable as possible. The university aims to help students estimate the cost of their study and then determined eligibility for financial aid, plus identify other opportunities to finance education such as scholarships, grants, loans and work-study.

International students will be automatically considered for merit-based financial aid when they are admitted to the university. Generally, awards are based on previous academic achievement, work experience, standardized test scores and how well they fit in their programs of study.

Suffolk awards over USD 160 million of financial aid to its students each academic year, with over 90% of new enrollees each spring receiving some form of financial aid.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There is a proud tradition of welcoming international students at Suffolk University. The dynamic, culturally diverse campus in the heart of Boston is built on a belief that quality education should be as affordable as possible. The university aims to help students estimate the cost of their study and then determined eligibility for financial aid, plus identify other opportunities to finance education such as scholarships, grants, loans and work-study.

International students will be automatically considered for merit-based financial aid when they are admitted to the university. Generally, awards are based on previous academic achievement, work experience, standardized test scores and how well they fit in their programs of study.

Suffolk awards over USD 160 million of financial aid to its students each academic year, with over 95 percent of new enrollees receiving some form of financial aid.

Show more +Show less -
Scholarships & funding

Scholarships & funding

There is a proud tradition of welcoming international students at Suffolk University. The dynamic, culturally diverse campus in the heart of Boston is built on a belief that quality education should be as affordable as possible. The university aims to help students estimate the cost of their study and then determined eligibility for financial aid, plus identify other opportunities to finance education such as scholarships, grants, loans and work-study.

International students will be automatically considered for merit-based financial aid when they are admitted to the university. Generally, awards are based on previous academic achievement, work experience, standardized test scores and how well they fit in their programs of study.

Suffolk awards over USD 160 million of financial aid to its students each academic year, with over 95 percent of new enrollees receiving some form of financial aid.

Show more +Show less -
The Suffolk Experience

The Suffolk Experience

Hear what the Suffolk University Experience is really like straight from the university’s students.

Omar Hernandez, BSBA ’17: Strategic brand manager, FoodForAll

“Gaining leadership experience at school gave me a kind of leverage, a kind of preparation. Now that I’ve started my career I can show them I’m ready for that responsibility because I have all this experience.”

Casey Sullivan, BSBA ’17: Assistant media buyer, MullenLowe Mediahub Global

“I became president of the marketing club, joined a nationally recognized honor society, gained two summer internships, and worked with the Boston Red Sox for my marketing class. Being a Suffolk student has shaped who I am today.”

Jonathan McTague, Class of 2018: Economics and Government Double Major

“I go to class and talk to my professor about real-life topics - healthcare, education - being discussed in Congress or right here at the State House in Boston. Those conversations happen in the classroom every single day at Suffolk University.”

Britannia Moodle: Class of 2019, Biology Major

“Suffolk has taught me to take risks, to put myself out there, to really get engaged with the community and understand different perspectives. I really want to be a global leader-someone to make a change, an impact - and Suffolk has brought me closer to that.”

Show more +Show less -
The Suffolk Experience

The Suffolk Experience

Hear what the Suffolk University Experience is really like straight from the university’s students.

Omar Hernandez, BSBA ’17: Strategic brand manager, FoodForAll

“Gaining leadership experience at school gave me a kind of leverage, a kind of preparation. Now that I’ve started my career I can show them I’m ready for that responsibility because I have all this experience.”

Casey Sullivan, BSBA ’17: Assistant media buyer, MullenLowe Mediahub Global

“I became president of the marketing club, joined a nationally recognized honor society, gained two summer internships, and worked with the Boston Red Sox for my marketing class. Being a Suffolk student has shaped who I am today.”

Jonathan McTague, Class of 2018: Economics and Government Double Major

“I go to class and talk to my professor about real-life topics - healthcare, education - being discussed in Congress or right here at the State House in Boston. Those conversations happen in the classroom every single day at Suffolk University.”

Britannia Moodle: Class of 2019, Biology Major

“Suffolk has taught me to take risks, to put myself out there, to really get engaged with the community and understand different perspectives. I really want to be a global leader-someone to make a change, an impact - and Suffolk has brought me closer to that.”

Show more +Show less -
The Suffolk Experience

The Suffolk Experience

Hear what the Suffolk University experience is really like straight from the university's students.

Malik Richard, BSBA '19: Business consultant, IXL Center and MBA Candidate:

''I am more confident and excited to start my next chapter because I have been training for this moment. Suffolk prepared me for success that I am destined for.''

Morgan Robb, BSBA 2019, Marketing associate, Digital Impulse

''Living right in the middle of the city provides so many opportunities academically and professionally. I have learned so much about history, culture, and other people by living in and walking around this city."

Markendy Fils-Aime, Class of 2020, Finance Major

''Truly, I am grateful to be at a university that allows me to grow and build a foundation so I can succeed. All in all, I am confident that after I graduate Suffolk, I will become the great entrepreneur I aspire to be."

Karine Kanj: Class of 2021, Political Science Major

''Those closest to me come from all around the world, and they never fail to bring different perspectives, cultures, and joy to the table. I have Suffolk to thank for that.''

Show more +Show less -
The Suffolk Experience

The Suffolk Experience

Hear what the Suffolk University experience is really like straight from the university's students.

Malik Richard, BSBA '19: Business consultant, IXL Center and MBA Candidate

''I am more confident and excited to start my next chapter because I have been training for this moment. Suffolk prepared me for success that I am destined for.''

Morgan Robb, BSBA 2019, Marketing associate, Digital Impulse

''Living right in the middle of the city provides so many opportunities academically and professionally. I have learned so much about history, culture, and other people by living in and walking around this city."

Markendy Fils-Aime, Class of 2020, Finance Major

''Truly, I am grateful to be at a university that allows me to grow and build a foundation so I can succeed. All in all, I am confident that after I graduate Suffolk, I will become the great entrepreneur I aspire to be."

Karine Kanj: Class of 2021, Political Science Major

''Those closest to me come from all around the world, and they never fail to bring different perspectives, cultures, and joy to the table. I have Suffolk to thank for that.''

Show more +Show less -
2193
دانش آموزان بین المللی

متوسط ​​هزینه زندگی در United States

مشاهده هزینه های کامل زندگی
Art & Design
Overview
Residence Hall View
SBS NESAD Collaboration Project
Honors Program
Boston Sailing Trip
Join Suffolk University
Cafe 73
Suffolk Today
Collaboration
Communications Class
Old State House
Library
Modern Theatre
News Room
Chemistry Lab
MapDefaultImage

هزینه متوسط ​​کل:$۱۷۶۷

 • $816
  محل اقامت
 • $677
  غذا
 • $98
  Daily Life
 • $176
  لباس
هزینه زندگی خود را محاسبه کنید

برای اطلاع بیشتر از موارد نشان داده شده – بخوانید درباره نحوه جمع آوری و نمایش اطلاعات دوره ها . درقبال اطلاعات نادرست و ناکافی در این وبسایت هیچ مسئولیتی متوجه IDP نمی باشد. ما همیشه توصیه میکنیم برای کسب اطلاعات بروز و دقیق با مشاورین IDP صحبت کنید.

لطفا یک مقطع تحصیلی انتخاب کنید

موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • تایپ کنید،از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

 • موضوع را وارد کنید، از لیست انتخاب کنید یا دکمه سرچ را بزنید

لطفا نام موسسه را تایپ و انتخاب کنید

 • 3 حرف از نام دانشگاه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.

 • نام دانشگاه یا مدرسه را وارد کرده و از لیست انتخاب نمایید.