text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

ระบบการศึกษาในอังกฤษ

ระบบการศึกษาของอังกฤษมีชื่อเสียงที่โดดเด่นในระดับนานาชาติ ด้วยมาตรฐานที่ดีเลิศและการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี รวมทั้งอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษและสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง มีบริการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรระดับพื้นฐาน ซึ่งสามารถช่วยคุณสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี ในอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาชีพการงานระดับสูงหลายๆ อาชีพ และโดยปกติใช้เวลาเรียนมากกว่าสามปีในอังกฤษและเวลส์ และสี่ปีในสกอตแลนด์ การสอนในระดับปริญญาตรีมีหลายรูปแบบ แต่มักเป็นการบรรยายกลุ่มขนาดใหญ่และการกวดวิชากลุ่มขนาดเล็ก

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในอังกฤษอาจเน้นด้านวิชาการหรือเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมที่คุณต้องการ โดยทั่วไป คุณจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าก่อนจึงจะสามารถเรียนต่อหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีสองประเภทคือ

– ปริญญาโดยการสอน (เช่น ปริญญาโทโดยการเข้าชั้นเรียน) โดยทั่วไปใช้เวลาหนึ่งปี

– ปริญญาโดยการวิจัย (เช่น PhD) อาจใช้เวลาสามปีหรือมากกว่า

ลงทะเบียนวันนี้

เพื่อรับคำแนะนำฟรี

Contact Now
บทความน่าสนใจ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

  • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

  • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์