text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

Upcoming Events

รายละเอียดงานสัมมนาของ IDP ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆ นี้ หากคุณสนใจหรือมีแพลนจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ งานสัมมนาเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลสำคัญที่ควรทราบ รวมถึงได้รับโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แนะแนวหรือตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเพื่อปรึกษาแนวทางในการศึกษาต่อของคุณ

เลือกระดับวุฒิการศึกษา

กรอกชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อคอร์สเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์