text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

ระบบการศึกษาในออสเตรเลีย

ไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรหรือเรียนนานเพียงใด กฎหมายของออสเตรเลียจะส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและคุ้มครองนักเรียนต่างชาติ ซึ่งรวมถึง Education Services for Overseas Students (ESOS) Act 2000 และ National Code of Practice สำหรับหน่วยงานที่จดทะเบียนและผู้ให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมแก่นักเรียนต่างชาติปี 2007 (ประมวลกฎหมายแห่งชาติ) โดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องระดับประเทศสำหรับผู้ให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมสำหรับนักเรียนต่างชาติ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้แก่ การศึกษาชั้นสูง (มหาวิทยาลัย) และอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (วิทยาลัย VET และ TAFE)

Australian Qualifications Framework

ระบบการศึกษาของออสเตรเลียโดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆ ด้วย Australian Qualifications Framework (AQF) AQF เป็นนโยบายระดับชาติที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องของคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่: www.studyinaustralia.gov.au/global/australian-education/education-system

ข้อมูลอ้างอิง: www.studyinaustralia.gov.au/global/australian-education/education-system

ลงทะเบียนวันนี้

เพื่อรับคำแนะนำฟรี

Contact Now
บทความน่าสนใจ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

  • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

  • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์