พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation

GMAT สำคัญอย่างไรในการเรียนต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจประเทศ

ใครที่ต้องการเรียนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ อาจจำเป็นต้องสอบ GMAT เพื่อวัดคุณสมบัติสำคัญของผู้เรียน จึงควรทำความรู้จัก GMAT ให้ดี

GMAT ก้าวแรกของการเรียนต่อป.โทบริหารธุรกิจที่ต่างประเทศ

GMAT คืออะไร

GMAT หรือ Graduate Management Admission Test คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษา

ทำไมต้องสอบ GMAT

 • ต้องใช้ยื่นเพื่อรับพิจารณาเข้ารับการศึกษาต่อในสาขาบริหารของหลายๆ สถาบัน
 • มีการนับคะแนนรวมเป็นส่วนๆ ตามส่วนของข้อสอบ ทำให้เห็นศักยภาพและทักษะในด้านต่างๆ ได้มากกว่าข้อสอบ GRE ที่มีแค่คะแนนรวม
 • มีข้อสอบส่วนที่เป็นการให้เหตุผล นักเรียนที่มีคะแนนสอบในส่วนนี้มักจะได้งานง่ายกว่า และได้เงินเดือนเยอะกว่านักเรียนคนอื่น

ข้อสอบจะมีทั้งหมด 4 ส่วน เวลาสอบทั้งหมด คือ 3 ชั่วโมง 30 นาที โดยทั้ง 4 ส่วนประกอบด้วย

 1. ภาษาอังกฤษ ใช้เวลา 75 นาที โดยจะเป็นคำถามประเภทการอ่านเพื่อความเข้าใจ การใช้เหตุผล การแก้ไขประโยคให้สมบูรณ์ ทั้งหมด 41 ข้อ
 2. คณิตศาสตร์ ใช้เวลา 75 นาที โดยจะเป็นคำถามประเภทการวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล การแก้ไขโจทย์ปัญหา ทั้งหมด 37 ข้อ
 3. การเขียนเชิงวิเคราะห์ ใช้เวลา 30 นาที โดยคำถามจะให้เขียนบทความ 1 บท ซึ่งจะเป็นการเขียนวิเคราะห์การโต้ตอบ
 4. การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ ใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที โดยจะเป็นการให้เหตุผลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การตีความข้อมูลในรูปแบบกราฟิก การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และการวิเคราะห์ตาราง ทั้งหมด 12 ข้อ

สามารถเลือกชุดข้อสอบได้ว่าจะทำส่วนไหนก่อน โดยจะแบ่งออกเป็นสามแบบ คือ

 1. การเขียนเชิงวิเคราะห์, การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ (รูปแบบพื้นฐาน)
 2. ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ, การเขียนเชิงวิเคราะห์
 3. คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ, การเขียนเชิงวิเคราะห์

ถ้าต้องการเรียนต่อด้านการบริหาร การสอบ GMAT ก็เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสการสมัครเรียนต่อในมหาลัยต่างๆ แล้วยังเป็นถือว่าประวัติที่ดีต่อการทำงานในอนาคตอีกด้วย หากสนใจหรือต้องการคำแนะนำทางด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถติดต่อได้พี่ๆ IDP ได้เลยนะคะ

บทความน่าสนใจ
Passport advice

ทำไมต้อง IDP

IDP เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เราช่วยเหลือนักเรียนจากนานาประเทศในการศึกษาต่อในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ความสำเร็จของเราคือการช่วยให้นักเรียนได้เรียนในหลักสูตรที่ใช่

Visa advice

ข้อดีการไปเรียนต่อนอก

ตอนนี้โลกของเราเปิดกว้างมากกว่าเมื่อก่อน การเรียน จบจากต่างประเทศจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับน้องๆ ในด้านการเรียนและการพัฒนาตัวเอง นี่เป็นข้อดีหลายๆ อย่างที่น้องๆ จะได้จากการไปเรียนต่อต่างประเทศ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์