พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation

Soft Skill ทักษะที่ขาดไม่ได้ของคนทำงานยุค Digital

Soft Skill กับคนทำงานยุค Digital

ทุกคนคงจะเคยได้ยินคำว่า Hard Skill กับ Soft Skill กันมาบ้างแล้ว แล้ว Hard Skill และ Soft Skill คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

 • Hard Skill คือ ทักษะที่เราได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยเป็นทักษะทางด้านวิชาการและสามารถประเมินผลออกมาเป็นตัวเลขได้ ตัวอย่างการประเมินผลเช่น เกรดหรือคะแนนสอบ IELTS, ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม, ความสามารถในการใช้ Microsoft excel, ประชุมออนไลน์ และ ความเร็วในการพิมพ์
 • Soft Skill คือ ทักษะที่เป็นส่วนเสริมให้กับทักษะ Hard Skill อีกทีหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นทัศนคติ การสื่อสาร การปรับตัว ซึ่งเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ การมี Soft Skill จะสามารถทำให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อดีต่อองค์กรณ์ให้บรรลุเป้าหมายได้

Hard Skill และ Soft Skill เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาไปควบคู่กันเสมอ จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ในบทวามวามนี้เราจะเน้นที่ Soft Skill และเหตุผลว่าทำไม Soft Skills ถึงเป็นทักษะจำเป็นของคนทำงานยุค Digital ไปดูกันเลยค่ะ

Soft Skill ในระดับพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีหรือหมั่นฝึกฝน

 • People Skill คือ ทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น การจัดการคน รวมถึงการจัดการกับตัวเองและความรู้สึกของตัวเอง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในการทำงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตนั้น เราล้วนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ ดังนั้นการมีทักษะ People Skills จะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และทำให้งานของเราบรรลุเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
 • Communication Skill คือ ทักษะทางด้านการสื่อสาร ซึ่งรวมไปถึงทักษะการฟังที่ดี เพราะการฟังที่ดีจะทำให้เรารับสารได้อย่างถูกต้องและสื่อสารได้ชัดเจน ถูกต้อง จึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จในการสื่อสาร

ผู้ที่จะมีทักษะทั้ง 2 อย่างนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนประเภท Extrovert เท่านั้น คนที่มีบุคลิก Introvert ก็สามารถทำได้ดีไม่แพ้กันหากหมั่นฝึกฝน ในโลกนี้ก็มีผู้ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมากมายที่เป็นคนที่มีบุคลิก Introvert ยกตัวอย่างเช่น Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook คนส่วนใหญ่อาจมองว่าคนที่มี Extrovert เป็นคนที่พูดเก่งและมีทักษะการเข้าสังคมสูงซึ่งก็เป็นความเป็นจริง แต่ทักษะต่างๆ ล้วนเกิดจากการฝึกฝนหากผู้ที่มีบุคลิก Extrovert ไม่หมั่นฝึกฝนทั้งสองทักษะดังกล่าว ก็อาจทำให้ผู้ฟัง ไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อสาร เนื่องจากไม่สามารถจับใจความได้ ในทางตรงกันข้ามคนที่มีบุคลิก Introvert แม้จะพูดน้องแต่สื่อสารกระชับและได้ใจความก็ย่อมถือว่ามีทักษะการสื่อสารสูงกว่า คนที่พูดเยอะแต่จับใจความไม่ได้ ดังนั้นทั้ง People Skill และ Communication Skill จึงเป็น Soft Skill ในระดับพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีหรือหมั่นฝึกฝน

Soft Skill ที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่สายไหนก็ตาม

 • Adaptability - ความสามารถในการปรับตัว
 • Culture Fit - ความสามารถในการเข้ากับวัฒนธรรม
 • Collaboration - การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • Leadership - ความสารถในการชี้นำและชักจูงผู้คนทั้งทางด้านพฤติกรรมและความคิด
 • Growth Potential หรือ Growth Mindset - ความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้
 • Prioritization - ความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญ
 • Public Speaking Skill – ความสามารถในการพูดกับบุคคลอื่นให้เข้าใจตรงกับสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อสาร

ความแตกต่างระหว่างการฝึกฝนทักษะ Hard Skill และ Soft Skill คือ Hard Skill มีแบบทดสอบและแบบฝึกปฏิบัติมากมายที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่สำหรับ Soft Skill การที่จะพัฒนาและฝึกฝนทักษะประเภทนี้ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเรียนรู้วิธีการรับมือและแก้ปัญหาในครั้งต่อ ๆไป Soft Skill ไม่ได้มีแบบฝึกหัดมากมายอย่าง Hard Skill การพัฒนา Soft Skill ส่วนใหญ่จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ

เทคนิคในการฝึกฝน Soft Skill

 • กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ โดยไม่กลัวว่าจะเกิดข้อผิดพลาด
 • ออกจาก comfort Zone เพื่อพาตัวเองไปสัมผัสปรสบการณ์ใหม่ๆ
 • ควรเลี่ยงการเสพสื่อหรือ Social Media ที่บั่นทอนจิตใจมากจนเกินไป
 • ควรเสพสื่อที่ให้พลังบวกกับตัวเอง
 • ฝึกทักษะการฟัง เพื่อให้สามารถแยกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของตัวเองได้
 • มี Role Model ของตนเอง จะทำให้เรามีกำลังใจในการพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น
 • รู้จักตนเอง โดยการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ เช่น MBTI 

*แบบทดสอบบุคลิกภาพเป็นเพียงแค่การประเมินวัดผลเราในช่วงเวลานั้นๆ แต่ไม่ได้เป็นการกำหนดหรือจำกัดคุณค่าของตัวเรา ผลของการทดสอบบุคลิกภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเราและสิ่งที่เราสนใจในช่วงเวลานั้นๆ

การไปเรียนต่อต่างประเทศก็เป็นการออกจากก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราพัฒนา Soft Skill ได้ เพราะเป็นการที่เราพาตัวเองออกจาก Comfort Zone ในอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศหมายถึงว่าเราได้ตัดสินใจก้าวออกจากสังคมที่คุ้นเคย อยู่ห่างจากเพื่อน คนรัก หรือแม้แต่ครอบครัว และปรับตัวเข้าสู่สังคมและเพื่อนใหม่  ในช่วง 3 เดือนแรกเราอาจรู้สึกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหงาที่สุด แต่ถ้าเราผ่านมันมาได้ เราจะกลายเป็นคนใหม่ที่มีความรับผิดชอบสูง จัดการกับความรู้สึกได้อย่างดีและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน ดังนั้นการไปเรียนต่อต่างประเทศจึงเป็นการที่เราได้ฝึกทักษะที่เกี่ยวกับ Soft Skill ไปในตัว

และที่สำคัญ เหตุหนึ่งที่ผู้ว่าจ้างสมัยนี้ชอบรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศเข้าทำงานเนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พวกเขาไม่ได้มีเก่งแค่ Hard Skill แต่พวกเขายังมี Soft Skill ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

หากใครสนที่จะก้าวออกจาก Comfort Zone ของตัวเองแล้วไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ สามารถติดต่อ IDP ขอรับคำแนะคำและความช่วยเหลือได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

* Event เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ เข้าร่วมฟรี คลิก
* อ่านบทความเรียนต่อต่างประเทศ คลิก
* ข้อดีของการเรียนต่อต่างประเทศ
* สิ่งที่ห้ามทำในออสเตรเลีย
* 10 สถานที่เที่ยวนอกเมืองลอนดอน
* เทคนิคการเขียน SOP สุด Exclusive
* เรียนกฎหมายที่ UK มหาวิทยาลัยไหนดี

บริการของ IDP

✔ แนะแนวคอร์สเรียน และ มหาวิทยาลัยให้เข้ากับความต้องการน้องๆ มากที่สุด
✔ แนะนำทุนการศึกษาต่างๆ
✔ ช่วยยื่นใบสมัครเรียน ติดตามผลดำเนินการและรับใบตอบกลับจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
✔ ช่วยจัดการเรื่องเอกสารวีซ่า ช่วยยื่นสมัครวีซ่าและเตรียมตัวเรื่องการสัมภาษณ์วีซ่า
✔ ช่วยเหลือจัดหาที่พัก การเปิดบัญชีธนาคาร การจองตั๋วเครื่องบิน และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเดินทาง

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอรับคำปรึกษาและคำแนะแนวทุกขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ ฟรี

บทความน่าสนใจ
Passport advice

ทำไมต้อง IDP

IDP เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เราช่วยเหลือนักเรียนจากนานาประเทศในการศึกษาต่อในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ ความสำเร็จของเราคือการช่วยให้นักเรียนได้เรียนในหลักสูตรที่ใช่

Visa advice

ข้อดีการไปเรียนต่อนอก

ตอนนี้โลกของเราเปิดกว้างมากกว่าเมื่อก่อน การเรียน จบจากต่างประเทศจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับน้องๆ ในด้านการเรียนและการพัฒนาตัวเอง นี่เป็นข้อดีหลายๆ อย่างที่น้องๆ จะได้จากการไปเรียนต่อต่างประเทศ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?