Talk to us arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

Soft Skill ทักษะที่ขาดไม่ได้ของคนทำงานยุค Digital

Soft Skill กับคนทำงานยุค Digital

ทุกคนคงจะเคยได้ยินคำว่า Hard Skill กับ Soft Skill กันมาบ้างแล้ว แล้ว Hard Skill และ Soft Skill คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

 • Hard Skill คือ ทักษะที่เราได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยเป็นทักษะทางด้านวิชาการและสามารถประเมินผลออกมาเป็นตัวเลขได้ ตัวอย่างการประเมินผลเช่น เกรดหรือคะแนนสอบ IELTS, ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม, ความสามารถในการใช้ Microsoft excel, ประชุมออนไลน์ และ ความเร็วในการพิมพ์
 • Soft Skill คือ ทักษะที่เป็นส่วนเสริมให้กับทักษะ Hard Skill อีกทีหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นทัศนคติ การสื่อสาร การปรับตัว ซึ่งเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ การมี Soft Skill จะสามารถทำให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อดีต่อองค์กรณ์ให้บรรลุเป้าหมายได้

Hard Skill และ Soft Skill เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาไปควบคู่กันเสมอ จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ในบทวามวามนี้เราจะเน้นที่ Soft Skill และเหตุผลว่าทำไม Soft Skills ถึงเป็นทักษะจำเป็นของคนทำงานยุค Digital ไปดูกันเลยค่ะ

Soft Skill ในระดับพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีหรือหมั่นฝึกฝน

 • People Skill คือ ทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น การจัดการคน รวมถึงการจัดการกับตัวเองและความรู้สึกของตัวเอง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในการทำงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตนั้น เราล้วนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ ดังนั้นการมีทักษะ People Skills จะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และทำให้งานของเราบรรลุเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
 • Communication Skill คือ ทักษะทางด้านการสื่อสาร ซึ่งรวมไปถึงทักษะการฟังที่ดี เพราะการฟังที่ดีจะทำให้เรารับสารได้อย่างถูกต้องและสื่อสารได้ชัดเจน ถูกต้อง จึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จในการสื่อสาร

ผู้ที่จะมีทักษะทั้ง 2 อย่างนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนประเภท Extrovert เท่านั้น คนที่มีบุคลิก Introvert ก็สามารถทำได้ดีไม่แพ้กันหากหมั่นฝึกฝน ในโลกนี้ก็มีผู้ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมากมายที่เป็นคนที่มีบุคลิก Introvert ยกตัวอย่างเช่น Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook คนส่วนใหญ่อาจมองว่าคนที่มี Extrovert เป็นคนที่พูดเก่งและมีทักษะการเข้าสังคมสูงซึ่งก็เป็นความเป็นจริง แต่ทักษะต่างๆ ล้วนเกิดจากการฝึกฝนหากผู้ที่มีบุคลิก Extrovert ไม่หมั่นฝึกฝนทั้งสองทักษะดังกล่าว ก็อาจทำให้ผู้ฟัง ไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อสาร เนื่องจากไม่สามารถจับใจความได้ ในทางตรงกันข้ามคนที่มีบุคลิก Introvert แม้จะพูดน้องแต่สื่อสารกระชับและได้ใจความก็ย่อมถือว่ามีทักษะการสื่อสารสูงกว่า คนที่พูดเยอะแต่จับใจความไม่ได้ ดังนั้นทั้ง People Skill และ Communication Skill จึงเป็น Soft Skill ในระดับพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีหรือหมั่นฝึกฝน

Soft Skill ที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่สายไหนก็ตาม

 • Adaptability - ความสามารถในการปรับตัว
 • Culture Fit - ความสามารถในการเข้ากับวัฒนธรรม
 • Collaboration - การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • Leadership - ความสารถในการชี้นำและชักจูงผู้คนทั้งทางด้านพฤติกรรมและความคิด
 • Growth Potential หรือ Growth Mindset - ความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้
 • Prioritization - ความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญ
 • Public Speaking Skill – ความสามารถในการพูดกับบุคคลอื่นให้เข้าใจตรงกับสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อสาร

ความแตกต่างระหว่างการฝึกฝนทักษะ Hard Skill และ Soft Skill คือ Hard Skill มีแบบทดสอบและแบบฝึกปฏิบัติมากมายที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่สำหรับ Soft Skill การที่จะพัฒนาและฝึกฝนทักษะประเภทนี้ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเรียนรู้วิธีการรับมือและแก้ปัญหาในครั้งต่อ ๆไป Soft Skill ไม่ได้มีแบบฝึกหัดมากมายอย่าง Hard Skill การพัฒนา Soft Skill ส่วนใหญ่จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ

เทคนิคในการฝึกฝน Soft Skill

 • กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ โดยไม่กลัวว่าจะเกิดข้อผิดพลาด
 • ออกจาก comfort Zone เพื่อพาตัวเองไปสัมผัสปรสบการณ์ใหม่ๆ
 • ควรเลี่ยงการเสพสื่อหรือ Social Media ที่บั่นทอนจิตใจมากจนเกินไป
 • ควรเสพสื่อที่ให้พลังบวกกับตัวเอง
 • ฝึกทักษะการฟัง เพื่อให้สามารถแยกข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของตัวเองได้
 • มี Role Model ของตนเอง จะทำให้เรามีกำลังใจในการพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น
 • รู้จักตนเอง โดยการทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ เช่น MBTI 

*แบบทดสอบบุคลิกภาพเป็นเพียงแค่การประเมินวัดผลเราในช่วงเวลานั้นๆ แต่ไม่ได้เป็นการกำหนดหรือจำกัดคุณค่าของตัวเรา ผลของการทดสอบบุคลิกภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเราและสิ่งที่เราสนใจในช่วงเวลานั้นๆ

การไปเรียนต่อต่างประเทศก็เป็นการออกจากก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราพัฒนา Soft Skill ได้ เพราะเป็นการที่เราพาตัวเองออกจาก Comfort Zone ในอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศหมายถึงว่าเราได้ตัดสินใจก้าวออกจากสังคมที่คุ้นเคย อยู่ห่างจากเพื่อน คนรัก หรือแม้แต่ครอบครัว และปรับตัวเข้าสู่สังคมและเพื่อนใหม่  ในช่วง 3 เดือนแรกเราอาจรู้สึกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหงาที่สุด แต่ถ้าเราผ่านมันมาได้ เราจะกลายเป็นคนใหม่ที่มีความรับผิดชอบสูง จัดการกับความรู้สึกได้อย่างดีและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างแน่นอน ดังนั้นการไปเรียนต่อต่างประเทศจึงเป็นการที่เราได้ฝึกทักษะที่เกี่ยวกับ Soft Skill ไปในตัว

และที่สำคัญ เหตุหนึ่งที่ผู้ว่าจ้างสมัยนี้ชอบรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศเข้าทำงานเนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พวกเขาไม่ได้มีเก่งแค่ Hard Skill แต่พวกเขายังมี Soft Skill ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

หากใครสนที่จะก้าวออกจาก Comfort Zone ของตัวเองแล้วไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ สามารถติดต่อ IDP ขอรับคำแนะคำและความช่วยเหลือได้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Recommended Articles
Passport advice

Why IDP?

IDP is a global leader in international education services. We help international students study in English speaking countries.

Visa advice

Benefits of Overseas Study

More than ever before, we live in a globalised world. Earning your degree overseas can have huge benefits for your career and personal development.

Please select a level of study

Enter subject, choose from the list or hit search

 • Start typing, choose from the list or hit search

 • Enter subject, choose from the list or or hit search

Please type and select an institution

 • Type 3 characters of a university name and select from the list

 • Enter a university or school name and select from the list

Please select a level of study

Got any ideal countries in mind?