Talk to us arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

ทักษะจำเป็นหลังโควิด รู้ไว้ไปได้ไกลกว่า

ทักษะจำเป็นหลังโควิด ทักษะที่ต้องมีและอาชีพไหนจะรอด อาชีพไหนจะร่วงในยุคโควิด

ถอดรหัสลับทักษะที่ “ต้องใช้” และ “ต้องโละ” หลังหมดโควิด

การปรับตัวให้ยังสามารถอยู่รอดในตลาดแรงงานในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป ทักษะจำเป็นหลังโควิดคือทักษะการ Upskill และ ทักษะการ Reskill นั่นเอง การ Upskill และ Reskill ยุคนี้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ Digital Transformations เพราะทักษะทุกอย่างที่ตลาดแรงงานต้องการล้วนพุ่งเป้าไปที่การ Digital ทั้งสิ้น

 • Upskill คือ การฝึกฝนเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อให้ตัวเองมีศักยภาพเพียงพอในตลาดแรงงาน
 • Reskill คือ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะที่ตัวเองมีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

จะเห็นว่าตั้งแต่โควิดเริ่มแพร่ระบาดทุกคนก็มีพฤติกรรมและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งล้วนแต่เชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่าง เช่น ธนาคารได้ปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการปิดทำการสาขา (บางแห่ง) การเปิดตัวแอปพลิเคชัน หรือแม้แต่การเปิดให้บริการการทำธุรกรรมออนไลน์

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB ที่ตอนนี้ไม่ได้ทำเพียงแค่ธุรกิจด้านการเงิน แต่ยังทำธุรกิจทางด้าน Media และPodcast อีกทั้งยังมีแอปพลิเคชัน รับ-ส่ง อาหารอย่าง Robinhood รวมไปถึง ธุรกิจ SCB10X ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับด้าน Startup

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปตลาดแรงงานก็ต้องการคนที่มีทักษะใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ให้องค์กรเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้ ทุกอย่างล้วนเกี่ยวกับคำว่า Innovation และ Disruption

คนดังอย่าง Elon Musk เคยเขียนบทความไว้ว่า สุดท้ายแล้วปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้ทั้งหมด หากลองนึกภาพง่ายๆ สมมติว่าเราต้องโดยสารโดยเครื่องบิน และเครื่องบนลำนั้นถูกขับโดยกัปตันจากที่บ้านของเขา เราคงจะยังไม่กล้านั่งในเครื่องบินลำนั่น กว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะสามารถเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ยังต้องใช้เวลาอีกมากในการพัฒนา แต่สิ่งที่มนุษย์ทุกคนทำได้คือ การพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อที่จะสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักก่อนว่า Hard Skill และ Soft Skill คืออะไร

 • Hard Skill หรือทักษะความรู้ คือ ทักษะที่สำคัญอย่างมากคือ เป็นทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับแต่ละวิชาชีพ และสามารถวัดระดับได้ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจน
 • Soft Skill หรือทักษะด้านอารมณ์ คือ ทักษะในการเข้าสังคม หรือแม้กระทั่งการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิด หรือได้มาจากการฝึกฝน เป็นทักษะที่ AI และเทคโนโลยีไม่สามารถแทนที่ได้ ถ้าขาดทักษะนี้ก็ยากที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า

การที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้คนในองค์กรจะต้องมี Common Need, Common Vision, Common Core Value ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเป็นผู้นำ ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็น Soft Skill ที่ทุกองค์กรต้องการ ปัจจุบันเวลาสัมภาษณ์งานหรือแม้แต่สัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยมักจะมีคำถามที่ว่า “ Vision ของคุณในการทำงานคืออะไร” เพราะเขาต้องการที่จะเห็นว่าคนคนนี้สามารถที่จะทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อเดินไปข้างหน้าได้หรือไม่นั่นเอง

ทักษะจำเป็นหลังโควิด การอยู่รอดในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

 1. ปรับ Mindset ของตนเอง ถ้าไม่รู้ก็ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้เพื่อที่จะเรียนรู้ต่อไป
 2. การ Reskill และ Upskill จะไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเรียนในห้องเรียนเพียงครั้งเดียว ต้องมีการนำไปทดลองใช้จริงเพื่อต่อยอดและหามุมมองอื่นๆ เพิ่มเติม เนื่องจากหลักทฤษฎีกับการนำมาใช้จริงในบางครั้งไม่เหมือนกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นรายกรณีไป
 3. วัดผลการเรียนรู้อยู่เสมอและมีการตั้งมาตรฐานที่ชัดเจนในการประเมิน
 4. พัฒนาทักษะต่างๆ อยู่เสมอ อย่างมีเป้าหมายและแรงบันดาลใจ

อาชีพไหนจะรอด อาชีพไหนจะร่วงในยุคโควิด

จากรายงาน World Economic Forum เดือนพฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา ได้มีการทำวิจัยบริษัทชั้นนำในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของยุคโควิด ซึ่งข้อมูลของประเทศไทยก็อยู่ในงานวิจัยชิ้นนี้ด้วย ประชากรของประเทศที่ที่อยู่ในกลุ่มตลาดแรงงานมีทั้งหมด 47 ล้านคน แต่มีเพียง 53.6% เท่านั้นของประชากรในกลุ่มตลาดแรงงาน ที่มีความสามารถทางธุรกิจที่ตรงกับความต้องการตรงกับยุคสมัย และใน 47 ล้านคนนี้มีคนที่มี Digital Skill เพียง 54% ไม่ใช่แค่ด้านเทคโนโลยี แต่ยังรวมไปถึง Hard Skill และ Soft Skill ที่ยังขาดอยู่อีกถึง 47% ซึ่งคิดเป็น 20 กว่าล้านคนเลยทีเดียว

ในยุคโควิดองค์กรต่างๆ ทั่วโลกต่างต้องการทีจะดำเนินธุรกิจในระบบ Digital ลดจำนวนคน ประหยัดงบประมาณและจ้างหนุ่ยนต์แทนการจ้างมนุษย์ มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นเท่านั้นที่พูดถึงการ Upskill หรือ Reskill ให้กับพนักงาน

แต่จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในประเทศไทย ผู้บริหารต้องการให้พนักงานเรียนรู้และฝึกฝน Digital Skill ผ่านการลองผิดลองถูกจากหน้างานสูงถึง 91% พนักงานที่ปรับตัวได้ก็จะยังคงสามารถทำงานในองค์กรได้ต่อไป อีกทั้งผู้บริหารยังต้องการที่จะลดจำนวนพนักงานในองค์กรลงโดยส่ง  Source Business Process และ Business Functions ให้บริษัทอื่นทำสูงถึง 81%

บริษัทมองว่าจะจ้างพนักงานใหม่ที่มีทักษะตามที่บริษัทต้องการมาอยู่แล้วสูงถึง 81% แต่อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงมีการอบรมฝึกสอนทักษะที่สำคัญให้แก่พนังงานเก่าที่มีความสามารถสูงอยู่ เพื่อให้พนักงานมีทักษะจำเป็นหลังสถานการณ์โควิด เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้เข้าใจวงการ สายงาน กระบวนการที่พวกเขาทำงานเป็นอย่างดี และที่สำคัญพวกเขามี Wisdom

ปัญหาหลักในการ Upskill และ Reskill อยู่ที่ Mindset ถ้าพวกเขาไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทักษะการเรียนรู้พวกนี้ก็จะไม่มีทางบรรลุผล เมื่อโลกเปลี่ยนไปนทำงานก็จะต้องปรับตัวในทันกับโลกด้วยเช่นกัน เพื่อให้มีองค์ความรู้ในวงกว้างในการทำงาน ประสานงาน วางแผน และแก้ไขปัญหาจากหลากหลายมิติ

* Event เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ เข้าร่วมฟรี คลิก
* อ่านบทความเรียนต่อต่างประเทศ คลิก
* ข้อดีของการเรียนต่อต่างประเทศ
* สิ่งที่ห้ามทำในออสเตรเลีย
* 10 สถานที่เที่ยวนอกเมืองลอนดอน
* เทคนิคการเขียน SOP สุด Exclusive
* เรียนกฎหมายที่ UK มหาวิทยาลัยไหนดี

บริการของ IDP

✔ แนะแนวคอร์สเรียน และ มหาวิทยาลัยให้เข้ากับความต้องการน้องๆ มากที่สุด
✔ แนะนำทุนการศึกษาต่างๆ
✔ ช่วยยื่นใบสมัครเรียน ติดตามผลดำเนินการและรับใบตอบกลับจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
✔ ช่วยจัดการเรื่องเอกสารวีซ่า ช่วยยื่นสมัครวีซ่าและเตรียมตัวเรื่องการสัมภาษณ์วีซ่า
✔ ช่วยเหลือจัดหาที่พัก การเปิดบัญชีธนาคาร การจองตั๋วเครื่องบิน และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเดินทาง

กรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอรับคำปรึกษาและคำแนะแนวทุกขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ ฟรี

Recommended Articles
Passport advice

Why IDP?

IDP is a global leader in international education services. We help international students study in English speaking countries.

Visa advice

Benefits of Overseas Study

More than ever before, we live in a globalised world. Earning your degree overseas can have huge benefits for your career and personal development.

Please select a level of study

Enter subject, choose from the list or hit search

 • Start typing, choose from the list or hit search

 • Enter subject, choose from the list or or hit search

Please type and select an institution

 • Type 3 characters of a university name and select from the list

 • Enter a university or school name and select from the list

Please select a level of study

Got any ideal countries in mind?