text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

เรียนคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอทีที่อังกฤษ

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในปริญญาโทเหมาะสำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้จบคอมพิวเตอร์ในปริญญาตรี หรือน้องที่จบมาโดยตรงและต้องการต่อยอดด้านคอมพิวเตอร์ ส่วนน้องที่จบสาย Computer มาโดยตรงอยู่แล้ว ควรสมัครเป็นคอร์ส MA advanced computer science แทนค่ะ และที่สำคัญพอๆ กันคือผลสอบ IELTs ที่ควรจะอยู่ในระดับ 6.5 ขึ้นไป

ส่วนวิชาที่เน้นหลักๆ ของคอร์สนี้เป็นซอฟแวร์เวิร์คชอปค่ะ จะเป็นคอร์สที่เน้นการปฎิบัติเป็นส่วนใหญ่ อย่างโปรแกรม Java จะเรียนกันแบบเป็นกลุ่มเล็กๆ มีนักเรียนไม่มากต่อผู้สอนหนึ่งคน ทำให้อาจารย์รู้จักนักเรียนทุกคนในเวลาสั้นๆ น้องๆ มีโอกาสถามคำถามหรือโต้แย้ง และเข้าใจได้อย่างทั่วถึงการเรียนค่อนข้างเข้มข้น แถมยังมีโครงงานในช่วงฤดูร้อนที่ต้องทำระหว่างเรียนและช่วงวันหยุดด้วยค่ะ

แต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆ คือน้องไม่ต้องเรียนทุกวิชาในหลักสูตรแต่สามารถเลือกเรียน Modules ที่ตัวเองสนใจได้ และระหว่างเรียนก็ยังสามารถเข้าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมดตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

สำหรับสายงานหลังเรียนจบ นักศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จะมีโอกาสเลือกทำงานในสายงานที่กว้างมาก อย่างเช่น ทำงานในวงการอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร นํ้ามัน งานขาย งาน Software Houses งานในธนาคาร วงการการศึกษา หรือแม้แต่การท่องเที่ยว ทุกอย่างล้วนต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Computer Science ทั้งสิ้น สำหรับบางคนที่จบตรีด้าน IT มาอยู่แล้วก็สามารถพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนสายงานไปทางด้านวิจัยหรือผู้สอนได้ด้วยค่ะ

มหาวิทยาลัยที่ไอดีพีแนะนำ

  • University of Birmingham
  • University of Southampton
  • University of Surrey
  • University of Bristol
  • University of Glasgow

 

เลือกระดับวุฒิการศึกษา

กรอกชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อคอร์สเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์