text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

เรียน International Business (IB) ที่อังกฤษ

สำหรับคณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ น้องๆ ที่ไม่ได้จบทางด้านสายธุรกิจมาโดยตรงก็สามารถสมัครได้ค่ะ คณะนี้จะเน้นหนักไปที่จังหวะและโอกาสในการลงทุน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจะลงทุนเมื่อไหร่และประเทศไหนในโลก ถึงจะได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ณ เวลานั้น และมีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะมีผลในการลงทุนของเรา อย่างเช่น น้องๆ จะเรียนรู้ว่าพวกบริษัทที่มีหลายสัญชาตินั้นเค้าไต่บันได้ขึ้นไปเป็นผู้นำทางเศรษกิจได้อย่างไร และผลการทบจากการตัดสินใจของบริษัทเหล่านั้นในทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา งานกลุ่มและกรณีศึกษาจะช่วยให้น้องๆเข้าใจการทำธุรกิจและกลยุทธ์ได้อย่างลึกซึ้งและนำเอาทฤษฎีที่เรียนไปปฎิบัติจริง เน้นการพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันในชั้นเรียนด้วย

สำหรับน้องๆ ที่อยากเข้าใจระบบการทำธุรกิจของประเทศอังกฤษ การทำงานนอกเวลา (Part-time)ในเวลาว่างก็จะทำให้เข้าใจถึงวิธีการบริหารธุรกิจระดับท้องถิ่นและประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมและ ‘จริต’ ในการทำธุรกิจของประเทศอังกฤษมากขึ้น

นักศึกษาปริญญาโทคณะนี้ยังประกอบไปด้วยนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้น้องๆ ที่มี International connection ที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับน้องๆ ที่อยากเดินทางไปเที่ยวรอบโลกหลังเรียนจบ ก็จะได้เพื่อนเก่าที่มหาวิทยาลัยมาเป็นผู้แนะนำหรือพาเที่ยวอย่างแน่นอนค่ะ

 

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

  • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

  • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์