Talk to us arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

Things to consider before studying in Australia

Published on October 20, 2016

University of Exeter

University of Exeter ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1955 มีนักเรียนมาจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 136 เป็นจำนวน 23,500 คน เมือง Exeter ห่างจากลอนดอนไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 180 ไมล์ (หรือ 290 กิโลเมตร) เมือง Exeter ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เหมาะกับนักเรียนนักศึกษา และมีมาตรฐานในการครองชีพสูงและค่าครองชีพไม่แพง วิทยาเขตทั้งสองของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในระยะที่เดินเท้าถึงได University of Exeter มีวิทยาเขตทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ Streatham , St Luke’s และ Tremough ( 2 แห่งแรกตั้งอยู่ใน Exeter ส่วนแห่งที่สามตั้งอยู่ที่เมือง Cornwall)

University of Exeter  เปิดสอนหลักสูตรในหลากหลายสาขา เช่น บัญชีและการเงิน, โบราณคดี, พันธุศาสตร์, การจัดการธุรกิจ, ดนตรีคลาสสิค, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ละคร, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, ภาษาอังกฤษ, ธรณีวิทยา, ประวัติศาสตร์, กฎหมาย, คณิตศาสตร์, การแพทย์และทันตกรรม, เหมือง, ภาษาสมัยใหม่, ปรัชญา, ฟิสิกส์, การเมืองการปกครอง, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, วิทยาศาสตร์การกีฬา, เทววิทยาและอื่นๆ
University of Exeter อยู่ในท็อป 1% มหาวิทยาลัยของโลกและเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม โดยสามารถเลือกเรียนหลังเลิกคลาสเรียนในช่วงเวลาเย็นอีกด้วย

Reputation and Rankings

University of Exeter ติดอันดับที่ 10 จากการจัดอันดับของ The Times Good University Guide 2014 และเป็นอันดับที่สูงที่สุดในมหาวิทยาลัยเขต South West นอกจากนี้ The Times ยังยกให้ติดสิบอันดับแรก ด้านความเป็นเลิศทางการวิจัยและความพึงพอใจของผู้เรียน/นักศึกษา อีกด้วย

✔️  เรียนจบไวกว่าประเทศอื่นๆ

✔️  การศึกษาคุณภาพสูง มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

✔️  ค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงอย่างที่คิด

✔️  สามารถทำงานระหว่างเรียนได้

✔️  ประเทศมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การเมือง และ กฎหมายของโลก

สำหรับคณะที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 6 คณะใหญ่ๆ ดังนี้

  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ
  • คณะสังคมศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศ
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์

สำหรับน้องๆ ที่สนใจและต้องการข้อมูลศึกษาต่อทั้งปริญญาตรี โท หรือ เอก ที่ University of Exeter สามารถขอรับคำปรึกษาและข้อมูลหลักสูตรได้เลยทันทีนะคะ IDP ให้บริการทุกขั้นตอน ฟรี โดยไม่คิดค่าใช่จ่ายค่ะ คลิกกรอกแบบฟอร์มได้เลย

✔️  IDP เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกว่า 80 สถาบันในประเทศอังกฤษ

✔️  IDP เป็นเจ้าของร่วมข้อสอบ IETLS และเป็นศูนย์สอบ IELTS ขนาดใหญ่

✔️  UK Counsellor ของเราได้รับการรับรองจาก BC ทุกคน

✔️  IDP ได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาทั่วโลกและเปิดให้บริการมากกว่า 50 ปี

✔️  IDP คือผู้นำด้านการเรียนต่อที่มีสาขาใหญ่ที่สุดในโลก

Recommended Articles
Passport advice

Why IDP?

IDP is a global leader in international education services. We help international students study in English speaking countries.

Visa advice

Benefits of Overseas Study

Studying abroad will be giving you the memorable experiences and many more.

Please select a level of study

Enter subject, choose from the list or hit search

  • Start typing, choose from the list or hit search

  • Enter subject, choose from the list or or hit search

Please type and select an institution

  • Type 3 characters of a university name and select from the list

  • Enter a university or school name and select from the list