Talk to us arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

Things to consider before studying in Australia

Published on October 20, 2016

เรียนต่อคณะบริหารธุรกิจที่อเมริกาในระดับปริญญาตรี โทและเอก

ทำไมอเมริกาจึงได้ชื่อว่าเป็นมหาอำนาจของโลก ไม่ใช่เพียงเพราะมีอำนาจทางการทหารที่แข็งแกร่งหรือมีการเมืองที่มั่นคงเท่านั้น แต่อเมริกาเป็นศูนย์กลางการเงินของโลก ทุกวันสื่อรายงานตลาดหุ้นของอเมริกา ทุกคนจับตาความเป็นไปทางเศรษฐกิจของอเมริกาทุกด้าน ดอกเบี้ยจะลดหรือเพิ่ม นโยบายการเงินเปลี่ยนไปทิศไหน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอเมริกันขึ้นหรือลง อัตราว่างงาน รวมถึงมูลค่าการนำเข้าสินค้า เรียกได้ว่าอเมริกาขยับโลกสะเทือน เม็ดเงินอเมริกันหมุนโลก ดังนั้นการมาเรียนการเงินการบัญชีที่อเมริกาจึงไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่คือทางหลักสู่อนาคตที่สดใส

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจเรียนต่อควรตระหนักด้วยว่า การเงินกับการบัญชีนั้นต่างกัน หลักง่ายๆ คือการเงินนั้นมองไปข้างหน้า เช่น การลงทุน การวางแผน การจัดการ ส่วนการบัญชีมองย้อนกลับไปในอดีต นำข้อมูลที่เกิดขึ้นมารายงานเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น การจัดทำรายงานประจำปี รายงานสินทรัพย์ กระแสเงินสด เป็นต้น

การเรียนการเงินที่อเมริกานั้นในระดับปริญญาตรีมักจะเป็นสาขาเอกของคณะบริหารธุรกิจ ส่วนในระดับปริญญาโทและเอกจะมีให้เลือกเป็นสาขาของคณะบริหารธุรกิจหรือเลือกเป็นปริญญาการเงินได้ ดังนั้นผู้เรียนจึงควรศึกษาหลักสูตรและรายละเอียดวิชาที่จะเรียน คำนวณผลได้ผลต่างของการเลือกเรียนเป็นสาขาเอกหรือเป็นปริญญาเฉพาะด้าน นอกจากนี้การเรียนการเงินนั้นผู้เรียนควรคิดวางแผนไว้ว่าอยากจะเป็นอะไร จึงสามารถเลือกเรียนได้ตรงกับความต้องการ เช่น การเงินบริหาร การเงินระหว่างประเทศ การเงินการตลาด การเงินที่ปรึกษา หรือแม้แต่การเงินที่โยงกับเศรษฐศาสตร์

การเรียนการบัญชีที่อเมริกานั้นในระดับปริญญาตรี โทและเอกจะมีให้เลือกเป็นสาขาของคณะบริหารธุรกิจหรือเลือกเป็นปริญญาด้านการบัญชีโดยตรงได้ และอาจแยกสาขาหรือด้านเอกออกไปได้หลายหลาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบ ทำภาษี ภาครัฐ ภาคเอกชน บัญชีที่ปรึกษาหรือบัญชีการบริหาร

ปริญญาที่ได้จากอเมริกาด้านการเงินการบัญชีนั้นเป็นใบเบิกทางที่ดี จบแล้วมีงานรองรับทั้งที่ไทย อเมริกาและต่างประเทศ โดยเฉพาะทางบัญชีซึ่งเป็นที่ต้องการมากในทุกบริษัทไม่ว่าขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ส่วนทางการเงินนั้นเงินเดือนโดยเฉลี่ยสูงกว่าคนที่จบสาขาอื่นๆ ของสายบริหารธุรกิจ และอัตราส่วนผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือซีอีโอส่วนใหญ่มีปริญญาด้านการเงิน

อาชีพด้านการเงินการบัญชีถือเป็นอาชีพที่สำคัญ อเมริกาตั้งมาตรฐานไว้สูง หากสามารถสอบผ่านผู้สอบบัญชี Certified Public Accountant (CPA) หรือคุณวุฒิทางการเงิน Chartered Financial Analyst (CFA) รับรองว่าได้งานแน่นอน

IDP ขอแนะนำมหาวิทยาลัยด้านการเงินการบัญชี ดังนี้

  • University of Dallas, MBA Program
  • California State University Los Angeles
  • California State University Fresno

Competence in the English language

This is probably the most important factor when planning your studies in Australia. If your proficiency in the English language is limited, you may be advised to enrol in an English language school before starting your degree or program. In most cases, international students are required to take language proficiency tests (such as IELTS) before they are allowed to enrol in certain programs. It is therefore crucial that you carefully examine the policies of your chosen institution in terms of English language testing and classes.

Recommended Articles

Please select a level of study

Enter subject, choose from the list or hit search

  • Start typing, choose from the list or hit search

  • Enter subject, choose from the list or or hit search

Please type and select an institution

  • Type 3 characters of a university name and select from the list

  • Enter a university or school name and select from the list