text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

เรียนต่อ International Business ที่ไหนในอเมริกาดี

เรียนต่อ International Business ที่ไหนดี? 
รายได้ของประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกในระดับที่สูง และยิ่งใกล้เปิด AEC 
ความรู้ทางด้าน  International Business ยิ่งทวีความสำคัญต่อเนื่อง
ตารางนี้โชว์ตัวอย่างทางเลือกของสาขานี้ในอเมริกา  ซึ่งเป็นประเทศที่ทำการค้าระหว่างประเทศมากอันดับต้นๆของโลก (โดยปริมาณ)

เลือกระดับวุฒิการศึกษา

กรอกชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อคอร์สเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์